Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pátrání pokračuje...(3)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • mimozemstan_2
Pravidla hry

Bezejmenný hráč instruuje bezejmenné služebníky:

„Bude nezbytné vytvořit uvnitř danné věci co největší chaos – past, a to tak, aby nebyli schopni rozpoznat, co je pravda, a co ne, aby nebylo možno odlišit skutečnost od fikce a naopak! Vytvořit nesrozumitelné, velkolepé smetiště popírání, výsměchu, jízlivosti, strachu, infantility a zdánlivě věrohodných, vzájemně si protiřečících informací.

Cílem námi vysloveného slova láska musí být vždy jen bezmoc a nenávist, cílem slova pravda pak zoufalství a lež! Musíme smísiti tyto dvě substance, tedy pravdu a lež, tak, aby jejich smísením vznikly zcela nové, našemu prospěchu sloužící fikce. Postupně a rafinovaně, za využití všech, námi řízených institucí a sdělovacích prostředků, včetně kinematografie, a žánrů – od beletrie až po literaturu faktu, vnésti do věci zdrcující klima zmatku a úzkosti a přimět tak bučící stádo, aby se k nám v rozhodující chvíli přimklo a nadále sloužilo našim záměrům...

Kdekoliv se objeví, my musíme neprodleně převzít kontrolu a rozpoutat vlastní iniciativu! Vydávat jejich za naše a naše za jejich... Vytvořit zdání, že mezi nimi panuje konflikt a na základě toho je pak prezentovat jako dobré a zlé. Rozvířit dohady o tom, že s některými z nich již po celá desetiletí úzce spolupracujeme. Zakládat a všetranně podporovat nejrozličnější sektářská i náboženská společenství a jejich prostřednictvím uvěznit zástupy do klece otroctví, fanatismu a ochromujícího strachu. Na základě jejich křiklavého příkladu pak zároveň přesvědčit hlavní proud společnosti, že celá věc je nebezpečná a nesmyslná, a zabránit tak, aby se dění vymklo zpod naší kontroly. Do námi diktovaných ´kontaktérských´ vzkazů pak současně nenápadně zakomponovat část pravdy o stavu i nadcházející budoucnosti světa a naši blížící se světovládu – RADU – zde prezentovat jako jediného věrohodného zástupce mezi ´nebem a Zemí.´

Ve svých rukou pevně svíráme otěže světové moci, jako i všechny páky, nezbytné k tomu, abychom dosáhli generacemi sledovaného uskutečnění našich záměrů a cílů! Jakékoliv zakolísání či selhání v této věci, by však pro naše zájmy mohlo přinésti dnes jen obtížně předvídatelné, fatální důsledky. To je zapotřebí neustále míti na paměti a podřídit tomu veškeré naše konání. Tady rozhodně není místo pro jakékoliv ohledy, sentimentální soucit či pocity falešné odpovědnosti..."

No a na závěr této části směsice citací:

„Je to ohromná a nečestná hra, která se tu hraje na úkor nic netušící lidské společnosti. Kontrola skrze strach. Šílený stroj, armáda, průmysl, inteligence, laboratorní komplexy nasměrované na kurz ´studené války´ a pak ´problém neposlušných národů ´ až ke globálnímu terorismu, což jest jeviště, na kterém se nacházíme nyní a tak nezadržitelně jdeme k trumfové kartě - ´´Podvodné hozbě z Vesmíru. ´´ (Steven M. Greer M.D., ředitel Disclosure Project, červen 2002)

„Inteligentní bytosti z jiných planet navštěvují naši planetu ve snaze navázat s námi kontakt. Při svých letech jsem se setkal s různými vesmírnými loděmi. Jak NASA, tak americká vláda o tom vědí a vlastní řadu důkazů, přesto zachovávají mlčení, aby obyvatelstvo nevyplašili." (americký astronaut, podplukovník letectva Gordon Cooper, srpen 1976)

„Kdo se dostane do kontaktu s mimozemšťany a neohlásí to neprodleně úřadu pro kosmické lety NASA, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání. Jestliže kontakt oznámí, může být na neomezenou dobu vzat do karantény." (§1211 zákona o vesmíru USA, schválený 16.7.1969; M.Hesemann: UFO:Nové důkazy)

„Vždycky se divím jak to, že můžeme věřit v anděle a démony, ale ne v lidi z Vesmíru. Akceptujeme představu o nebi vysoko nahoře, ale nevěříme v život na jiných planetách. ...nechci se odvracet od našich učitelů a profesorů, mnozí z nich jsou dobří lidé, kteří se upřimně snaží, ale to, co nás učí, není skutečnost, je to systém, vězení pro naše myšlení, a jejich úkolem je tento systém udržovat při životě..." (indiánský duchovní tanečník, napůl Hopi, napůl Apač – Robert Morningský; zdroj: M.Hesemann: Zřícení UFO)

„Od roku 1992, kdy jsem tento scénář jasně viděl na papíře a tenkrát mu ještě nevěřil, vidělo jej minimálně dvanáct dalších velmi zasvěcených strategických osob. Ano, tenkrát jsem se tomu všemu smál, jelikož mi to přišlo jako něco zcela nepravděpodobného a nesmyslného. Je třeba se podívat pravdě do očí. UFO aktivita je v drtivé většině případů záměrně inscenovaná záležitost, včetně tzv. ´´únosů´´ a mrzačení dobytka. To všechno jsou aktivity iniciované tajnými pozemskými institucemi za účelem permanentního zasévání kulturního strachu. Příšera globálního terorismu není nic jiného. Poté, co hra na ´studenou´ válku byla již neudržitelná, muselo se ze strany těch, kteří určují běh světových událostí, přijít s něčím jiným. A co přijde na řadu, až hra na mezinárodní příšeru terorismu bude také již neudržitelná? HROZBA ÚTOKU MIMOZEMSKÝCH INTELIGENCÍ NA ZEM!!!" (Steven M. Greer M.D., ředitel Disclosure Project, červen 2002)

„V jeho světe, na jeho hvězdě, žádná víra není. Vesmír je plný zázraků. Náboženství jako koncept víry u nich neexistuje. Jejich náboženstvím je prostě jejich způsob života." (indiánský duchovní tanečník, napůl Hopi, napůl Apač – Robert Morningský; zdroj: M.Hesemann: Zřícení UFO)

„Můžete lidem říct, že my, Rusové, jsme usoudili, že je načase, aby se o tom, mimo dosavadní hrstku zasvěcenců, dozvěděli i ostatní." (Valery Uvarov z Ruské akademie národní bezpečnosti v rozhovoru pro časopis Nexus Magazine, ročník 10, číslo 4 – červen-červenec 2003)

Facebook komentáře

Nejčtenější