Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

WHO Pandemická zmluva

Vláda, Ministerstvo zdravotníctva, ako je zabezpečené, aby veľvyslanec SR pre globálne zdravie pán Jozef Šuvada, ktorý zastupuje SR v Riadiacej rade WHO hlasoval pri ratifikácii WHO Pandemickej zmluvy v záujme Slovenska ?

WHO si nárokuje na celosvetovú riadiacu pozíciu v prípade ďalších pandémií. Hlavné finančné příspěvky do WHO zabezpečujú dominatne donori z Nemecka, USA a Nadácia Billa a Melindy Gatesových.

  • who-pandemicka-zmluva
 

Skutočnosť, že príspevky členských štátov predstavujú len 30% z celkového rozpočtu, je vysoko pravdepodobné, že WHO bude podriadené uvedeným donorom. WHO preto nemôže slobodne rozhodovať, ako ich použije.

WHO nemôže plniť celosvetovú riadiacu funkciu v otázkach globálnej zdravotníckej agendy, môže len zotrvať v pozícii koordinačnej.

Nadácia Billa a Melindy Gatesových sa bez akejkoľvek reflexie prezentuje ako záchrancovia planéty s nutnosťou preočkovať celú planétu a dopredu upozorňujú na príchod novej pandémie.

Nebezpečné pre  Slovenskú republiku je prenesenie zvrchovanej kompetencie na WHO v akejkoľvek väčšej miere.

Pripravovanú Pandemickú zmluvu je potrebné odmietnuť !

Občan rozhoduj sa racionálne a nie emočne !

Informácie menia svet, preposielaj, zdieľaj a požaduj !

Zdroj: https://teater.blog.pravda.sk/2024/04/22/who-pandemicka-zmluva/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře