Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prečo má Slovensko tak vynikajúce výsledky ochrany obyvateľov proti vírusu COVID-19 oproti vyspelým kapitalistickým krajinám?

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a ostatných.

  • preco-slovensko-ma-tak-vynikajuce-vysledky-ochrany-obyvate-ov-proti-virusu-covid-19-oproti-vyspelym-kapitalistickym-krajinam

Urobil som obrázky ku článku a chystal som sa ich popísať (23.4.2020), keď práve v správach RT.COM opublikovali článok na tú istú tému, dokonca aj s podobným názvom a obrázkom.

Článok – Neil Clark: Východná Európa porazila Západ v boji Covid-19, ale Západ to nemôže uznať kvôli komplexu SUPERIORITY Cold War.

https://www.rt.com/op-ed/486597-eastern-europe-covid-19-outbreak-better/

Vyberiem pár poznámok z článku Neila Clarka:

Podľa objektívneho hodnotenia vlád vo východnej polovici Európy, tieto sa vysporiadali (doteraz) s vypuknutím epidémie Covid-19 lepšie, ako mnohé vlády na západe. Napriek tomu, kvôli hlboko zakoreneným postojom nadradenosti, len málokto im dáva za to kredit.

Európa je opäť rozdelená, ale tentoraz nie múrom.

Porovnajte úmrtia Covid-19 na celom svete na jeden milión obyvateľov k 22. 4. 2020 podľa krajín je na obrázku. (graf viz. fotogalerie)

Západoeurópske krajiny:

Horná časť zoznamu je Belgicko s 525,12 úmrtiami na milión. Potom prichádza Španielsko (445,49), Taliansko (407,87), Francúzsko (310,45), Spojené kráľovstvo (261,37), Holandsko (227,26), Švajčiarsko (173,54), Švédsko (173,33) a Írsko (150,41). Sú to všetky

Východoeurópske krajiny:

Rumunsko malo 25,57 úmrtí na milión. Maďarsko, 23,03; Česko, 18,92; Srbsko, 17,9; Chorvátsko, 11,74; Poľsko, 10,6; Bulharsko, 7,02; Bielorusko, 5,8; Lotyšsko, 4,67; Ukrajina, 3,61; Rusko, 3,16; Albánsko, 2,87; a na Slovensku 2,57 (iba 14 úmrtí na 5,4 milióna).

Prečo nikto nehovorí o skutočne ohromujúcich rozdieloch v úmrtnosti medzi východnou a západnou Európou?

Ako môžeme vysvetliť toto nové rozdelenie Európy? Je zrejmé, že geografia zohrala svoju úlohu. Hlavným vektorom šírenia systému Covid-19 boli pohyby obyvateľstva, a najmä medzinárodné letecké cestovanie. Západnú Európu navštevuje viac ľudí ako na východ.

Ale zatiaľ čo východná Európa má množstvo „prírodných“ výhod, podľa môjho názoru to nehovorí celý príbeh. Vlády vo východnej Európe vo všeobecnosti preukázali zdravší rozum ako väčšina svojich západných partnerov. Rýchlo urobili najzreteľnejšiu vec, ktorú musíte urobiť, keď má vírus chodiace topánky a batoh: zavreli hranice.

Dňa 12.3.202 Česko vyhlásilo stav núdze a vylúčilo cestujúcich z 15 krajín postihnutých novým koronavírusom vrátane Iránu, Talianska, Číny a Spojeného kráľovstva. V ten istý deň Slovensko uzavrelo svoje hranice nerezidentom a uložilo povinnú karanténu každému, kto sa vrátil zo zahraničia.

Poľsko uzavrelo svoje hranice 15. marca a Maďarsko o deň neskôr. Ďaleká východná hranica Ruska s Čínou bola uzavretá už od konca januára.

Porovnajte rozhodnosť, s ktorou krajiny východnej Európy vytiahli svoje mostíky, s váhaním na západe. Francúzsky prezident Emmanuel Macron 12. marca vyhlásil, že „tento vírus nemá pas“. Ako som v tom čase písal, liberálna ideológia a signalizácia cnosti sa dostali pred verejné zdravie.

Vírus možno nemá pas, ale ľudia, ktorí ho prenášajú z Číny a potom z Talianska, to určite urobili! Až 17. marca sa objavili náznaky toho, že štáty západnej Európy urobia to, čo už urobili ich východní susedia.

Aspoň západná kontinentálna Európa podnikla určité kroky na hraniciach, aj keď týždeň alebo ešte neskoršie ako Východoeurópania. Naproti tomu Británia, hoci uvalila „blokovanie“ na domácich občanov, naďalej umožňovala do krajiny vykonávať nekontrolované lety z celého sveta vrátane letov z New Yorku, Iránu a Číny.

Východoeurópske krajiny urobili správne opatrenia nielen zatvorenie hraníc, ani prísnou karanténou.

Východoeurópania konali rýchlejšie ako západné náprotivky. Kultúra vlády nepochybne hrá úlohu. V 90. rokoch som žil niekoľko rokov v Maďarsku a bol som ohromený tým, čo nazývam „administratívnou triedou“. Ľudia, ktorí pracujú pre vládu, štátnych zamestnancov, starú komunistickú byrokraciu, boli veľmi kompetentní. Vykonali svoju prácu s minimálnym rozruchom. V mnohých smeroch z dôvodu tejto efektívnej správy a veľmi vysokej úrovne všeobecného a technického vzdelania sú východoeurópske krajiny v skutočnosti lepšie vedené ako mnohé na západe, najmä v Británii, kde sa zdá, že nekompetentnosť vedie k zlej odozve. Krajiny, v ktorých existovala politická kultúra „päťročného plánu“ sú lepšie v plánovaní, ako krajiny, v ktorých neexistovala.

Ďalšie dedičstvo veľmi ohováranej socialistickej éry mohlo tiež zohrať veľkú úlohu pri minimalizovaní dopadu Covid-19 vo východnej Európe. Ako RT hlásilo začiatkom mesiaca, objavili sa „nápadné“ dôkazy, ktoré ukazujú, že vakcína proti tuberkulóze BCG by mohla byť ochranná proti vakcíne Covid-19.

Očkovanie proti populácii proti TBC boli v 50-tych rokoch nadšene prijaté krajinami socialistického bloku a v mnohých z nich zostáva povinné, aj keď komunizmus je preč. Napríklad v Rusku sa stále podáva deťom od troch do piatich dní.

Naopak, USA a Taliansko nikdy nemali univerzálny program BCG, a Španielsko nemá taký program, jeho susedné Portugalsko stále očkuje a malo iba 74 úmrtí súvisiacich s Covid-19 na milión v porovnaní so susedným Španielskom 455.

Program BCG sa ešte môže ukázať ako jeden z dôvodov, prečo má východné Nemecko nižšie potiaže z Covid-19, ako západná časť krajiny.

Nemecko je jedinou západoeurópskou krajinou, ktorá mala „socialistickú“ polovicu – a práve táto socialistická polovica pomohla znížiť jej úmrtnosť na obyvateľa.

Maďarsko utrpelo menej ako 220 úmrtí na Covid-19 v porovnaní so 16 000 britskými. Pri akomkoľvek objektívnom hodnotení urobilo Maďarsko lepšie ako Spojené kráľovstvo.

Maďarsko je ohovárané kvôli Orbanovi, „Viktorovi“, ale porovnajte ich Covidove štatistiky s Veľkou Britániou. Stále je menej ako 220 úmrtí v Maďarsku v porovnaní so 16 000 britskými.

Koniec poznámok z článku Neila Clarka.

Aby som ja neopakoval obrázok N. Clarka, na nižšom obrázku sú porovnané úmrtia na 1 milión obyvateľov, kde som vybral len pár krajín naokolo a pridal údaje za Rusko, Čínu a USA. Údaje som ešte nanormoval tak, že Slovensko ma hodnotu 1. To znamená, že všetky hodnoty iných krajín udávajú o koľko krát je krajina horšia ako Slovensko. (graf viz. fotogalerie)

Z obrázku vidieť, že najúspešnejšie krajiny sú Slovensko, komunistická Čína a Rusko, potom Česko a Maďarsko. Krajiny ako Rakúsko je 22-krát horšie, Nemecko 25-krát, USA 56-krát, Švajčiarsko 68-krát, Veľká Británia 104-krát a Francúzsko 128-krát horšie ako Slovensko.

Ako už zdôraznil Neil Clark, tieto veľmi vypovedajúce fakty hovoriace o schopnosti Východoeurópanov riešiť reálny problém nikde v západných médiách a bohužiaľ ani v našich nebol diskutovaný a už vôbec vysvetlený. Nikto si také fakty nesmie ani všimnúť. Západné ale aj naše masmédiá nesmú narušiť tisícročné nálepkovanie Východoeurópanov (okrem 40 rokov socializmu) ako, hlúpejšiu a neschopnejšiu „menejcennú rasu“ v porovnaní s vyspelou Západoeurópskou civilizáciou.

Presne podobne to bolo a je aj po zničení Východoeurópskej socialistickej civilizácie v roku 1989. Napríklad občania Slovenska počas slobodného budovania Slovenska (1948-1989) dokázali komunistický zázrak v dodržiavaní ľudských práv, v poľnohospodárstve, priemysle, vede, technike, vzdelaní, kultúre…

Podobne ako s faktami s koronavírusom, aj fakty o socialistickej civilizácii hovoria o schopnosti Východoeurópanov, keď im to nezakazujú, riešiť reálne problémy ľudí lepšie ako v západných krajinách. Bohužiaľ komunistický zázrak v západných médiách a už vôbec ani v našich nebol diskutovaný a už vôbec vysvetlený. Pretože moc vo svete a na Slovensku a tým aj v masmédiách stále majú mentálni antikomunistickí Vykadenci, preto západné ale aj naše masmédiá ani v tomto prípade nesmú narušiť tisícročné nálepkovanie Východoeurópanov (okrem 40 rokov socializmu) ako, hlúpejšiu a neschopnejšiu „menejcennú rasu“ v porovnaní s vyspelou Západoeurópskou civilizáciou.

 

Skoro som zabudol preambulu:

Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra koalície zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom vlastníctve a kapitálu. Preto majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické strany, ktoré majú v programe znárodnenie majetku Segregovaného Vyvoleného hamburgera, alebo jeho radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). Preto Segregovaný Vyvolený hamburger pomocou masmédií vyrába mentálnych Vykadencov, ktorí majú nenávidieť socializmus, komunistické strany a komunistov, a budú v mene „humanity“ chrániť záujmy Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. Na Slovensku je to takto už 30 rokov. Skrátka, Vykadenci sú jedným z hlavných pilierov na ktorých stojí a padá moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera.

Nesmiem zabudnúť pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami:

1.) Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie.

2.) Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu.

3.) Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva.

4.) Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa ja budem mať lepšie. Tento zákon sa uplatňuje v plnej nahote počas pandémie kononavírusu.

5.) Pravda: Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie.

Na oživenie môjho blogu, by som prosil aspoň jedného antikomunistického mentálneho vykadenca, aby opäť v diskusii riadne zakadili. Vždy mi to robí radosť, len nesmiem prezradiť prečo.

Karol Ondriaš

zdroj: https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/23/preco-slovensko-ma-tak-vynikajuce-vysledky-ochrany-obyvatelov-proti-virusu-covid-19-oproti-vyspelym-kapitalistickym-krajinam/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře