Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otvorený list poslancom NR Slovenskej republiky

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vážený pán poslanec/poslankyňa NR Slovenskej republiky,

            na základe našich životných  skúseností, dlhodobého sledovania politiky a správania sa USA a RF, sledovania vývoja krízy na Ukrajine a súhlasu Slovenskej politickej scény so sankciami proti Rusku vyjadrujeme my, občania Slovenskej republiky a jej sympatizanti, vážne obavy o ďalší osud a bezpečnosť Slovenska, o zdravie a životy našich detí, vnukov, rodičov – všetkých občanov Slovenska.

  • otvoreny-list-poslancom-nr-slovenskej-republiky

            To, čo si obyvatelia Európy ešte pred pár mesiacmi už nedokázali ani predstaviť – hrôzy vojny, vraždenie žien, detí, starých ľudí, ničenie civilných objektov a rabovanie – majú Slováci doslova pár km od svojich príbytkov, škôl, nemocníc...

            S poľutovaním musíme skonštatovať, že takáto situácia nevznikla len vďaka nezodpovednej, pokryteckej  a bezohľadnej politike USA a Európskych silných „hráčov“ .

Dnes je možné   povedať, že hlavní lídri EÚ už dávno nerobia politiku korešpondujúcu so záujmami všetkých členských štátov EÚ ale pochlebujú USA, poprípade sa starajú o svoje individuálne záujmy.

            Je príznačné, a v súčasnej -  priam tragickej a nebezpečnej medzinárodnej situácii - keď svet stojí doslova na prahu globálneho vojnového konfliktu, že Slovenská politická scéna sa nespráva tak, ako by jej voliči aj nevoliči očakávali, ale robí za luxusné platy pštrosiu politiku.

            Aj 12 ročné dieťa dokáže rozoznať lži ktorými sme kŕmení z našich médií, aj dieťa vie že v konflikte ktorý sa rozhorel na Ukrajine, s výdatnou podporou USA a EÚ, sankcie Slovenska pre Rusko neznamenajú nič, ale pre bežných ľudí na Slovensku môžu byť, možno už o pár týždňov či mesiacov, otázkou života a smrti.

            Odvrátenie sa Slovenska, Česka, Poľska od spoľahlivého partnera (takmer suseda), s ktorým sme desaťročia spojení nielen životne dôležitými „tepnami“, ale ktorý výdatne skropil Slovenskú, aj Českú zem, svojou krvou pri jej oslobodzovaní a súhlas so sankciami proti nemu  sa už nedá nazvať len hazardom, ale zradou občanov Slovenskej republiky a zradou jej životne dôležitých záujmov.

            Namiesto dialógu sankcie, namiesto tvrdého a jednoznačného odsúdenia krviprelievania jeho tichá  podpora a podpora fašistického správania sa, namiesto odsúdenia zasahovania zámorskej veľmoci do vnútorného konfliktu tichá podpora štvavej kampane médií a niektorých západných (a bohužiaľ aj našich) politikov, namiesto aktívnej diplomacie v prospech Slovenska a otvoreného dialógu s obyvateľmi Slovenska o situácii na Ukrajine parlamentné prázdniny a pasivita.

Na takéto konanie nikto z politikov, ani Vy pán poslanec/poslankyňa, nedostal od občanov mandát.

 

Vážený pán poslanec/poslankyňa,

vo svojej predvolebnej kampani ste všetci občanom verejne sľubovali všetko možné aj nemožné. V tejto neistej a nebezpečnej situácii, ktorá je na našich východných hraniciach nám však bude stačiť ak zaistíte, že sociálno  - ekonomická situácia obyvateľov Slovenska sa nebude zhoršovať, že nás nevtiahnete do hroziaceho vojnového konfliktu.

Kontroverzné  pozvanie P. Porošenka  pánom  prezidentom  Slovenskej republiky na oslavy výročia SNP  a jeho súhlas a súhlas niektorých z vás, so sankciami proti Rusku však neprispievajú k pocitom istoty a bezpečia  na Slovensku a vyvolávajú medzi občanmi skôr údiv a vážne znepokojenie.

            Vrcholný politik, ktorý volí cestu krvavej pomsty na vlastnom obyvateľstve, bombardovanie a použitie ťažkých zbraní na miestach kde sú preukázateľne civilné ciele, civilní občania Ukrajiny - deti, ženy starí ľudia - politik, ktorý strpí fašistické maniere a zverstvá páchané na civiloch, nie je medzi občanmi Slovenska vítaný.

            Prijatie ktoréhokoľvek politika, ktorý má na rukách krv nevinných ľudí - najmä vlastných spoluobčanov – na Slovensku, môže byť chápané jedine ako oficiálny súhlas s politikou krviprelievania. Jeho pozvanie na oslavy SNP by bolo nielen súhlasom s krvavou politikou, ale aj fackou odkazu SNP a jasným signálom pre občanov Slovenska, že s nimi môže byť naložené podobne ako naložil on s občanmi Ukrajiny.

            Nech už si myslíte o správaní Ruska čokoľvek je isté, že jeho správanie je racionálne a je len logickým vyústením  dlhodobej expanznej politiky USA a NATO a neodôvodnene  sa sťahujúcej slučky  zo základní NATO okolo Ruska, ako aj so vstupu štátov bývalého východného bloku do NATO - napriek prísľubu západu, že k tomu nikdy nepríde.

            A netvárme sa, že tu ide o obranu demokracie a že existujú len dobré USA a zlé Rusko - tomu snáď už neverí nikto. Zväčšovanie vplyvu USA a NATO a strategické suroviny sú tým hlavným jablkom sváru. Ukrajina je len prostriedkom USA, NATO a EÚ k eskalácii napätia na hranici východu a západu a k vyprovokovaniu Ruska k akejkoľvek vojenskej reakcii,  ktorá by bola  veľmi vítanou zámienkou  na vojenský zásah NATO (USA) a rozšírenie konfliktu na Ruské územie.

            My sa však nemôžeme  a nechceme  iba nečinne prizerať, ako kvôli tejto šachovej partii veľmocí a pasivite,  alebo servilnosti,  Slovenských politikov, vrátane vás – poslancov NR SR - prichádza Slovensko o suverenitu a svojprávnosť, o svoju tvár a jeho obyvatelia sú u vťahovaní do konfliktu, ktorý môže byť pre Slovensko a Slovákov fatálny.

           

Vážený pán poslanec/poslankyňa,

máte jedinečnú   priam historickú  - možnosť dokázať, že  v tomto ťažkom a zložitom období  ste skutočne zástupcom  všetkých Slovákov a že Vám skutočne ide prioritne o nich a o Slovensko.

            Žiadame Vás preto:

1)      aby ste využili svoje možnosti a aby ste nedopustili oficiálnu, ani neoficiálnu návštevu prezidenta Ukrajiny – P. Porošenka – na Slovensku  a aby bol P. Porošenko vyhlásený na Slovensku za „personu non grata“.

Súčasne žiadame aby ste sa zasadil o vyzvanie prezidenta Ukrajiny na zastavenie genocídy rusky hovoriaceho obyvateľstva na juhovýchode Ukrajiny, zastavenie vojenských operácií proti civilnému obyvateľstvu aj proti tzv. separatistom a na zahájenie rokovaní s cieľom ukončiť konflikt diplomatickou cestou.

http://www.peticie.com/vyhlasenie_petra_poroenka_za_personu_non_grata

2)      aby ste vyzval vládu Slovenskej republiky k rokovaniam s vládou Českej republiky (kde je situácia obdobná a obavy a znepokojenie českej verejnosti rovnaké ako  na Slovensku), poprípade aj s vládami iných štátov, ktoré sa nie celkom dobrovoľne pripojili k sankciám proti Rusku.

Cieľom rokovaní by malo byť:

a)      dohoda o zrušení sankcií proti Rusku, aj keby to malo znamenať vystúpenie z EÚ a NATO,

http://www.peticie.com/nesuhlas_s_ekonomickymi_sankciami_voi_ruskej_federacii

b)      spoločná výzva ostatným členským štátom EÚ na zrušenie sankcií proti Rusku,

c)      spoločná ponuka Česko – Slovenského  mediátora pri diplomatickom riešení ukrajinskej krízy medzi Ukrajinskou stranou, Ruskom a tzv. separatistami,

d)     iniciovanie rokovaní s Ruskom a Ukrajinou o dodávkach plynu a ropy a ďalšej vzájomnej hospodárskej spolupráci,

e)      spoločná výzva pre USA na stiahnutie všetkých amerických vojsk zo základní NATO na území Európy ako aktu dobrej vôle s cieľom uvoľniť napätie a tým zvýšiť bezpečnosť v Európe,

f)       návrh novej platformy spolupráce členských štátov EÚ, USA a členských štátov BRICS, založenej na vzájomnej výhodnosti, rešpektovaní politickej, ekonomickej a územnej suverenity jednotlivých štátov a nezasahovaní do vnútorných záležitostí jednotlivých štátov,

g)      návrh nových princípov fungovania a spolupráce členských štátov EÚ nakoľko súčasný systém fungovania EÚ priviedol Európu na pokraj vojnového konfliktu, podporuje rozdiely v sociálno – ekonomickej oblasti medzi občanmi členských štátov EÚ a likviduje ich suverenitu a ekonomicko - hospodárku svojprávnoť.  Poslanecko – administratívny aparát EÚ je prebujnený, nenesie žiadnu zodpovednosť za vývoj v Európe a je neúnosným finančným zaťažením pre členské štáty.

 

Vážený pán poslanec/poslankyňa NR Slovenskej republiky,

možno nehovoríme za všetkých občanov Slovenska, ale hovoríme, a chceme aby NR SR konala, v prospech všetkých občanov Slovenska.

Vy máte teraz  možnosť  byť iniciátormi historických a pozitívnych zmien  v  Európe. Je na Vás, či zvolíte cestu mieru v regióne, cestu prosperity a spokojnosti občanov Slovenska a cestu nového poriadku v Európe alebo dovolíte aby Slovensko bolo aj naďalej len prostoduchým „pritakávačom“ a necháte Slovensko zatiahnuť do vražedných hier „mocných“, ale hlúpych a arogantných, a NR SR bude jedným z prostriedkov na zatiahnutie Slovenska do krvavého konfliktu, v lepšom prípade k hospodárskemu krachu a nesvojprávnosti.

Facebook komentáře