Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Strategie rozvoje Ruska do roku 2010 se povedla jen z třetiny

  • rusko-strategie
Strategie sociálně ekonomického rozvoje Ruska do roku 2010, kterou v roce 1999 vypracovalo Středisko strategických studií (CSR), byla naplněna z 36 procent, byť šéf CSR German Gref tvrdí, že lze mluvit i o splnění ze 40 procent.

Ze zhruba deseti strategických cílů se podařilo naplnit jen tři - radikální zlepšení životní úrovně obyvatel a snížení chudoby, zlepšení platební schopnosti státu a snížení zahraničního dluhu a zdvojnásobení HDP.

Za nesplněním ostatních vytyčených cílů pak prý stojí například „odchod od politické konkurence, k němuž došlo na počátku desetiletí" a „světová konjunktura energetických a surovinových trhů - když je peněz moc, nikdo nemá důvod nic reformovat", prohlásil jeden z expertů z ruského Institutu pro ekonomiku přechodného období. Reformátoři prý „nedostatečně vnímali nutnost reformy státní správy a vytváření třídy elit a řízení, kteří reformu řídili."

Strategii 2010 sice při jejím vzniku schválil tehdejší prezident Putin, nikdy ale nedostala podobu oficiálního dokumentu vlády, a tak jsou nyní spory o její naplňování spíše jen abstraktní, byť valná část nesplněných cílů je stále aktuální.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře