Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stalin o Židech

Trochu klasika. Vzpomínky Lazara Kaganoviče na jeho dialog se Stalinem o židovské otázce. V souvislosti s pozemní operaci v Gaze.

Tady je originál v RJ na který upozornila paní Irena:
https://t.me/s/apleonkov?q=немного+классики

  • stalin-o-zidech
Josif Vissarionovič Stalin v rozhovorech s Kaganovičem projevil takovou míru pochopení židovské otázky a role těch, kteří ovládají světové židovstvo, že se Lazaru Mojsejevičovi občas hýbaly vlasy na hlavě strachem a úžasem.

Na tyto rozhovory vzpomínal po celý život a jednou přímo maršálu K. K. Rokossovskému řekl, že Stalin z něj, tvrdohlavého sionisty, snadno udělal člověka, který se naučil milovat vše ruské. Na otázku, jak se to Stalinovi podařilo, Kaganovič odpověděl, že Josif Vissarionovič zná pravdu o židovském národě mnohem hlouběji než kterýkoli rabín. A pak dodal následující:

- Jednou, po další výtce Kaganovičovi ohledně špatně vybraného personálu, obměkčený Stalin řekl, že nám Židům rozumí a je mu nás velmi líto. Vezměte si například naši národní výchovu, koho jsme nuceni od dětství kopírovat? Darebáky a darebáky. Ale tito darebáci nejsou jen naši hrdinové nebo světci, ale také naši vlastenci.

Poté, co se na mě podíval a mlčel, se mě Josef Vissarionovič náhle zeptal, jestli znám příběh praotce Jákoba. Přirozeně jsem odpověděl, že jeho příběh znám. Pak se mě Josif Vissarionovič zeptal znovu:

- Co myslíte, Lazare Mojsejeviči, je normální, když se Jákob začal hádat o prvorozenství se svým bratrem ještě v lůně matky? Ještě v děloze chtěl oddálit bratrovo narození a přišel na svět tak, že ho chytil za patu. A pak Jákob využije jeho hladu a vezme mu prvorozenství za čočkovou polévku. A nejen to, oklamal i svého umírajícího otce, když se vydával za Ezaua, a přivlastnil si tak požehnání, které mu nebylo určeno.
Mlčel jsem a Stalin s úsměvem pokračoval:

- Problém je v tom, že tento odporný čin židovstvo neodsuzuje, ale uznává ho jako velkolepý. Nebo se snad mýlím?

A pak jsem si uvědomil, co se mi Josif Vissarionovič snaží říct.
 
Že naše náboženství je od základu chybné. Že neodpovídá lidské morálce.

- Ne, nemýlíte se, - řekl jsem tehdy, - je to tak...

- Možná mi teď řekneš, co se stalo dál. - Josif Vissarionovič přimhouřil tmavé oči.

- Poté, co oklamal svého otce, utíká Jákob ke strýci, - začal jsem vzpomínat, - kde se ožení.

- A dvacet let podvádí svého tchána o dělení nástupnictví (o prvorozenství), že?

Stalin znal takové podrobnosti, které mi nebyly známy.

Mezitím pokračoval:

- Všimněte si, Lazare Mojsejeviči, že Jakub se oženil se svou sestřenicí. To je incest, a není to důvod, proč je mezi Židy stále ctěn?

- Možná," zamumlal jsem.

- A teď si společně připomeňme, jak skončil Jákobův zápas s duchem noci? - Stalin chtěl téma Jákob zjevně ukončit.

- Zdá se, že mu Bůh řekl, že Jákobovo jméno bude od nynějška Izrael.

- Co to znamená, myslím, "vítěz"? To je ale hrdina! Jeho hlavní zbraní je lež. Jaký je z toho všeho závěr? Pouze ten, který je implicitně (něco, co se samozřejmě předpokládá, ale výslovně neuvádí) obsažen v mýtu. Když chceš vyhrát, musíš použít promyšlenou lež? Nebo jsem něco špatně pochopil?

- Přesně tak, - byl jsem tehdy úplně zmatený.

- Zamyslete se nad tím, milý Lazare Mojsejeviči, kam vás takoví svatí vedou? Vždyť oni jsou všichni lháři a darebáci. Víte, co si myslím? Nešťastný národ je ten, který má takové ideály následovat.

S těmito slovy opustil Josif Vissarionovič mou kancelář. Když se za ním zavřely dveře, seděl jsem několik hodin a přemýšlel. Stalinova slova se dotkla mého nitra, o čemž my Židé obvykle nepřemýšlíme.

A já si uvědomil, že Stalin měl pravdu - můj národ byl krutě oklamán, podveden už v lůně matky, a nějaké zlé síly ho zneužívaly. Jaké síly? - Pořád jsem si to v hlavě omílal dokola. Bylo jasné, že je Stalin zná. Ale jak se ho na to zeptat?


Stalin geniálně vystihl podstatu problému.
 
Naposledy upravené: 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#4 Jakub Baševi 2023-11-12 11:07
Cituji Jaro Jaroslav:
Stalin židom povedal i túto delovú hlášku: " židia, vy ste si vytvorili jednu predstavu o sebe, tú Judáša"!!! A dodnes je to pravda o židoch!!!

Vaše vysvětlení jsem, pane Jaro, nepochopil. Představou Jidáše je lítost nad poznáním, že zradil spravedlivého člověka, ale také beznaděj, že se s tím už nedá nic dělat. Proto se Jidáš oběsil. Oni si o sobě vytvořili tuto představu - například, že zradili spravedlivé národy a že se musí zlikvidovat? To mi tak vůbec nepřipadá.
Citovat
#3 Jakub Baševi 2023-11-12 09:28
K tomuto by se ještě hodil biblický příběh o národu, který kdysi žádal izraelské, zda by si mohli brát jejich dcery za manželky. Prý ano, ale musí se nechat před sňatkem obřezat. To je takový zvláštní obyčej, kdy po něm dospělý zeslábne, než se zotaví. Prý když se nechali obřezat a zesláblí procházeli tím obdobím po obřízce, tak je izraelští pobili. Bylo to morální a etické, dobrý příklad soužití mezi sousedními národy?
Citovat
#2 Jaro Jaroslav 2023-11-10 23:01
Stalin židom povedal i túto delovú hlášku: " židia, vy ste si vytvorili jednu predstavu o sebe, tú Judáša"!!! A dodnes je to pravda o židoch!!!
Citovat
#1 disident2020 2023-11-09 23:37
Stalin měl plnou pravdu, která platí stále. To by si měli přečíst všichni, kdo kritizují antisemitizmus a hluboce se nad tím zamyslet, jako to udělal Lazar Kaganovič a možná by došli stejného názoru.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře