Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Sdílejte! WHO připravuje celosvětovou diktaturu!

Nejde o hoax!!! Nikým nevolená světová zdravotnická organizace, která před časem vyhlásila pandemii covidu, připravuje nejen novou pandemickou smlouvu, ale dokonce i změny v mezinárodních zdravotnických předpisech.

Většina zemí s oběma smlouvami souhlasí a neexistuje cesta ven. Nařízení budou povinny dodržovat všechny státy, které jsou členy WHO. Každý člen EU musí být i členem WHO a jiných organizací. Bohužel nemáme vládu ochotnou vystoupit z obou organizací. 

  • sdilejte-who-pripravuje-celosvetovou-diktaturu
 
Samozřejmě už na tento podzim se plánuje "smrtelná pandemie", kdy bude očkování povinné hlavně pro starší lidi. Na vyhlášení této "pandemie" nemá žádný vliv hlavní hygienik ČR! Opět budou povinné i xichtohadry bez ohledu na lidská práva a na ústavu. 
 
WHO v případě zdravotní nouze zasáhne přímo do vašeho života a potlačí tak náš právní stát. 
 
Šéf WHO vám může v budoucnu říct, co musíte dělat, kde můžete pobývat, a které farmaceutické produkty musíte zakoupit a užívat. Zdravotní nouze končí teprve tehdy, když si to generální ředitel WHO přeje. Konečné rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu záleží jen na řediteli WHO. 
 
Nemůžete se bránit, protože neexistuje žádný právní orgán, který by vás podporoval. Proti rozhodnutí ředitele neexistuje žádné odvolání. Proti zásahům ze strany státu se nemůžeme bránit. Neexistují žádná práva proti odvolání a na obranu. 
 
Naše vláda bude muset v budoucnu splnit požadavky WHO / lockdowny, očkování, atd./. Tato smlouva zbavuje členské státy jakýchkoli pravomocí . Také dle této smlouvy musí být všechny "doporučení" ihned provedena. 
 
Naši politici jsou povinni realizovat všechna nařízení WHO. Za všech 72 zemí EU dojde k jednotnému schválení ze strany EU. Členské země EU dobrovolně předaly kompetence evropské komisi. To jen podtrhuje diktátorskou povahu EU. 
 
WHO si může na základě nových smluv vybrat, které produkty budete používat. Konkurenční výrobky jiných výrobců, než těch, které schválí WHO, nebudou povoleny. V rámci zdravotní nouze je volná soutěž zrušena. WHO má tak přímý vliv na ekonomiku. WHO bude diktovat členským státům, které zdravotnické produkty se musí vyrábět v jejich oblasti a v jakém rozsahu a jak mají být tyto produkty distribuovány. 
 
Naši politici budou o smlouvě hlasovat na světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2024. Smlouva vstoupí v platnost o rok později. Musí být realizována nejpozději do 1,5 roku / pravděpodobně však mnohem dříve, v platnost vstupuje poté, co ji ratifikuje prvních 30 zemí/. 
 
V budoucnu bude vaše svoboda cestování záviset na aktuálních požadavcích WHO, protože ta může určit, zda a kam mohou občané cestovat. EK a WHO se dohodly na globálním zdrav. certifikátu, který bude stejně jako covidpas určovat možnost cestování. Digitální certifikát EU COVID se stává globálním digitálním zdrav. certifikátem.
 
WHO předepisuje, o čem můžete být informováni a o čem můžete diskutovat s ostatními, protože ústavně zakotvená svoboda tisku a svoboda projevu mají být zcela potlačeny. Členské státy by měly čelit jakékoli formě nepravdivých informací."
 
Informujte své okolí o všem, co se připravuje, protože za rok už nebude cesta zpět. V jiných zemích už informují co nejširší veřejnost. Čím víc lidí se o nebezpečí, které se na nás připravuje, dozví, tím větší šance je, že se podaří chystanou diktaturu odvrátit. Jako členské státy EU jsme navíc pod "dvojitou" diktaturou, protože EU nyní o všem rozhoduje za členské státy...
 
Doporčuji přečíst celé ještě jednou, abyste si uvědomili, že nastupuje skutečné otroctví! Není "za vteřinu dvanáct" vystoupit nejen z EU a  NATO, ale i z WHO- nastupující světovlády? Není v tomto případě naše občanská povinnost přijet do Prahy 16. září?
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře