Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Význam a dopad Vystrčilovy cesty na Tchajwan

Význam a zásadní dopad bude mít tato cesta přinejmenším z těchto aspektů: 1/ návštěva 2. nejvyššího ústavního činitele v zemi, kterou neuznává nikdo na světě kromě Cookových ostrovů a několika dalších marginalit a učitele z Vysočiny, který si hraje na státníka, aniž by k tomu měl alespoň základní vlohy a znalosti.

  • vyznam-a-dopad-vystrcilovy-cesty-na-tchajwan

Je vidět, že funkce předsedy senátu je vysoko nad jeho možnosti; 2/ porušování našich mezinárodních závazků vyplývajících z naší smlouvy s Čínou; 3/ snižování naší věrohodnosti jako státu na mezinárodní scéně (Čecháčci něco podepíšou, pak své závazky nedodržují, neberte je vážně, podle toho s nimi i jednejte). To snad chceme? 4/ porušení slibu, který předseda senátu skládá, neboť tato návštěva hrubě poškodí naše ekonomické a politické vztahy s Čínou a naše ekonomické zájmy. Další příp. dodávky z ČR do Číny půjdou zase přes Německo, které razí zcela jinou politiku, v Německu zůstane zisk z těchto obchodů a naši lidé mohou dřít do úmoru a poslouchat, že bude líp.

Je to tedy cesta v rozporu se zájmy našeho státu a našich občanů, přestože se to některých třeba přímo nedotkne či nikoliv přímo, aby si to dali do souvislosti. Proti návštěvě Vystrčila jako turisty na Tchajwanu jistě nikdo nic nemá, proti jeho návštěvě jako ústavního činitele musí být výhrady zásadního charakteru. Nechť tedy Vystrčil odejde ze senátu, Drahoš rovněž a pak ať odjedou jako turisté na Tchajwan. A mohli by tam i zůstat.

Je s podivem, že v tom našem Kocourkově 1.ústavní činitel, tj. prezident (Zeman) byl zvolen hlasy více než 2,5 mil. osob, zatímco na funkci 2.ústavního činitele stačí (Vystrčil) stačí hlasy cca 8.100 osob. I s tím je třeba něco dělat. Nejlépe zrušit senát a nahradit ho sněmem krajů, kde budou vyloženě zástupci jednotlivých krajů delegovaní z obcí a měst "odspodu", bez stranické příslušnosti a bez podpory ze strany jednotlivých stran a kdy takoví členové sněmu budou mít konkrétní náplň práce při zastupování svých krajů, začnou skutečně pracovat a potvrzovat svoji prospěšnost, namísto toho, aby fušovali, do čeho je napadne či čím je kdo zvenčí právě zaúkoluje.

Čili otázky mezinárodní politiky a jejich dopadů nelze posuzovat našimi vnitrostátními (vesměs zdeformovanými) hledisky.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře