Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Věnujme více pozornosti Česko-německému fondu budoucnosti

Současná Správní rada (2018 / 2019) ČNFB

Petr Brod publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

Reiner Deutschmann bývalý člen Spolkového sněmu (FDP-Sasko) a kulturně-politický mluvčí frakce FDP ve Spolkovém sněmu

Jindřich Fryč Státní tajemník, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rita Hagl-Kehl členka Spolkového sněmu (SPD), parlamentní státní tajemnice při spolkovém ministru pro spravedlnost a ochranu spotřebitele

Martin Kastler ředitel zastoupení nadace Hannse-Seidela v ČR, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU)

Kristina Larischová generální konzulka ČR v Mnichově

Ondřej Matějka náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů

Eva van de Rakt ředitelka, Heinrich-Böll-Stiftung Europäische Union v Bruselu (od 2004 do 2018 ředitelka kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze)

  • venujme-vice-pozornosti-cesko-nemeckemu-fondu-budoucnosti
  • venujme-vice-pozornosti-cesko-nemeckemu-fondu-budoucnosti

 

Vážení přátelé,

nikde jsem neviděl žádný zvláštní zájem o Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB). O jeho významu a inklinaci k zájmům tzv. sudetoněmeckým napovídá jeho složení.

Ale hodlám mluvit o něčem jiném. Správní rada ČNFB byla jmenována na léta 2018/2019. To znamená, že v brzké době, pokud se tak již nestalo před několika dny, český ministr zahraničních věcí jmenuje nové české členy Správní rady na období 2020/2021. Totéž udělá ministr zahraničních věcí SRN, samozřejmě jen pokud jde o nové německé členy Správní rady ČNFB.

Otázkou, jíž mám, je určena českým vlasteneckým subjektům. Zaznamenal vůbec někdo uvedenou skutečnost. Je v zájmu českém, aby některé subjekty nabídly vždy včas své kandidáty do ČNFB. A usilovali společně, aby alespoň jeden zástupce z jimi navržených kandidátů byl ministrem zahraničí jmenován.

Pokud se to nestane, budou všichni členové Správní rady si hrát na společném, písečku, aniž by dbali našich státních a národních zájmů. Pokud se nám někoho na poslední chvíli podaří protlačit do ČNFB, pak máme alespoň záruku toho, že se přímo dozvíme, co Správní rada činí a v koho prospěch uvolňuje milionové částky.

Velmi prosím, aby i ti velcí hráči na českem vlasteneckém poli se zajímali i o takovéto záležitosti. Píšeme o nich již řadu let. Jak je vidět, bez výsledku. Snažili jsme se, i paní dr. V. Vítová, několikrát. Navrhli jsme kvalifikované kandidáty. Bez úspěchu. Z toho vyplývá jedno poučení. Je třeba, aby více vlasteneckých subjektů navrhlo ještě v předstihu před obvyklou lhůtou své kandidáty, veřejně o všem psali a hledali pro tyto uchazeče všemožnou podporu s cílem, aby jeden z jimi navržených kandidátů se stal členem Správní rady.

Je hodina dvanáctá. Lze urychleně kandidáty navrhnout. Psát o tom. Žádat o podporu. Prostě dělat vše možné, aby konečně zasedal ve Správní radě ČNFB alespoň jeden český vlastenec.

Pro jeden subjekt je to zřejmě nad jeho síly. Proto je třeba jít do houfu a společně prosadit, aby po více než dvaceti letech ve Správní radě zasedal někdo z nás.

Nestačí psát prohlášeni, manifesty, ač samozřejmě jde o věci velmi důležité, ale je třeba konat i běžnou každodenní vlasteneckou práci. Pak si uvědomíme také, jaký význam pro nás má jak ČNFB, tak i Česko-německé diskusní fórum. Je možné alespoň v této záležitosti postupovat společně? Věřím, že ano. Úspěch se pak dostaví.

Dr. O. Tuleškov

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 sovadina.l@seznam.cz 2020-01-01 17:40
Fuj, čeští zrádci vedle sudeťáckého vyžraného prasete
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře