Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Politici vás okradou v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami

  • necasova-vlada
Nadpis doslova vystihuje podstatu dnešní "obchodní" politiky. Ty jsi se zde narodil, tak automaticky souhlasíš se vším, co jsme uzákonili. Vyjádřeno rovnicí: "Každý ústupek vyvolává další požadavek." Dokud utlačovatel nepociťuje strach, jeho aktivita a metoda teroru se bude zvyšovat. 

 

A takto bychom mohli pokračovat donekonečna. Nekonečné seriály, nesplatitelné dluhy (i když mnohdy ne tak vysoké), tak věřte, že v tom spočívá ta největší síla oněch "moderních" kriminálních živlů, kteří vás okrádají o celé roky života. Okradou vás v souladu se "všeobecnými obchodními podmínkami" doslova a do písmene o všechno. O rodinnou pohodu, o úsměv dětí, o vánoční stromeček, o pohlazení rodičů, babiček i dědečků.

A to ne proto, že oni by vás neměli rádi, ale proto, že i oni sami mají dluhy, musejí je splácet a na vás nemají čas. Musí jít do práce, aby zaplatili dluhy. V tomto spočívá ta největší zločinnost dnešního systému. Zničit celou rodinu. Zničit celou její dosavadní soudržnost, rozbít veškeré rodinné vztahy, protože totálním rozvrácením rodiny vzniknou statisíce rozvedených, stejně tak bezprizorných dětí a to je přesně to, co tento systém potřebuje. Jedinec bez rodiny, bez jakéhokoliv zázemí jest nula. Společenská, psychicky utrápená a zadlužená nula, která se velmi dobře ovládá a kterou lze ve skutečnosti donekonečna vykořisťovat.

Lidé se staví na odpor?

Pokud takový jedinec najde sílu postavit se na odpor, je ihned médii prohlášen za duševně chorého a obvykle mizí beze stopy. Mnozí z dnešní generace mladých, asi tak patnáctiletých neví, co to je pohlazení od maminky, od tatínka, dědečka, babičky, tety, či strýce, protože oni všichni také nemají čas, všichni musí pracovat, aby splatili dluhy a mladí si myslí, že je nemají rádi. Není to pravda. Mnozí z mladých žijí v iluzi, že rodiče jsou na světě jen proto, aby plnili jejich přání, sny a tužby, které oni viděli v tevizi, nebo u svých vrstevníků. Až ale jim samým bude sedmdesát a potomek fašisty (stejně jako potomci fašistů po 1948 u nás), Nečase, jim řekne, že z oněch a támhletěch důvodů zaniká nárok na důchod, na který si spořili do soukromých, nebo jiných obskurních fondů, a potom jim následně další potomek Klause řekne, že je to jejich vina(viz kampeličky), že měli přemýšlet dřív, než někomu svěřili peníze, bude už totálně pozdě. Definitivně přijdou o peníze.

Dnes jsou ti patnáctiletí mladí a nezkušení. Oni vidí svět jinýma očima. Rozhodně nejsou hloupí. To bych si nikdy nedovolil o nich tvrdit. Ani na myšlenku mi to nepřišlo. Oni jenom vidí svět klíčovou dírkou ze sklepa. Ano, ze sklepa, protože média a především škola(podle státních norem), jim vymyla mozečky a z oboru historie znají jen historii od roku 1989. Stejně tak, jako naší generaci byla vštěpována historie počínaje rokem 1945. Často jezdím v MHD, často slýchám, jak jsou mladí lidé zlí, nevěřte tomu, není to pravda. Nejsou zlí. Ještě mnoho lásky zůstalo mezi lidmi a to je ten trn v oku vládnoucích kriminálníků. Oni by rádi, aby mladí lidé byli zlí, navzájem a zejména ke starším.Rádi by, aby se všichni lidé navzájem nenáviděli, vzájemně si zlořečili, rádi by postavili nepřátelství do rodin, jakýmikoliv prostředky, tedy i prostřednictvím seriálů, dryáčnických televizních soutěží, ale hlavně reklam. Nevěřím tomu, že se jim to podaří. Protože, jak jsou mocní, tak jsou hloupí.

Vláda, parlament, senát, ba i president republiky žijí v iluzi své nadřazenosti, neporazitelnosti a nezranitelnosti. Nejsou však natolik mocní, aby lidem nahnali bůhví jaký strach. Stejně tak hejtmani, starostové a další všelijací funkcionáři, kteří nejen, že se domnívají, ale oni jsou i přesvědčeni, že si je lidé zvolili jen proto, aby sami byli jimi ovládáni, okrádáni a terorizováni. Tito lidé, pověřeni svými voliči, kteří jim svými hlasy vložili do rukou svou důvěru a autoritu k řízení státu, tuto autoritu a důvěru doslova zdefraudovali a veškerou činnost vyplývající z jejich funkcí obrátili ve svůj osobní prospěch. K ospravedlnění a zamaskování svých, více jak dvacet let trvajících zločinů proti národu, i proti generacím dosud nenarozených, zneužívají rozhlasu, tisku a televize, včetně dobře sehraných kabaretních představeních v parlamentu, či sehrané vládní estrády, zejména, pokud jde o korupci. Co s nimi? Víte, na tyto lidi je nejen možné, ale i z právního hlediska opodstatněné hledět jako na naše zaměstnance, tedy nás, voličů. A jako s takovými by se mělo zacházet. Vemte si. Každý podnikatel, kdekoliv na světě, jakmile zjistí, že mu někdo, některý ze zaměstnanců rozbíjí kolektiv, krade, neplní si své povinnosti jimiž byl pověřen, nebo na ně nestačí svou kvalifikací, ovšem jsa za ně slušně placen, tak takového člověka okamžitě propustí, neb hrozí nebezpečí z prodlení, kdy by takový člověk mohl způsobit mnohem větší škody na majetku, zdraví, nebo dokonce i životech spolupracovníků.

Pochopitelně, že by na velmi dlouhou dobu poškodil i dobré jméno firmy. Stejně tak, my musíme zacházet s našimi politickými představiteli, neboť podle práva jsou oni našimi zaměstnanci, nikoliv my jejich poddaní. Čili nemohou s námi zacházet podle svého osobního uvážení a už vůbec ne jako jako se svými otroky, ale musí si uvědomit, že my jsme jejich nadřízení. My jsme je pověřili vedením státu, nikoliv oni nás. My na to nemáme čas, my musíme pracovat. Dali jsme jim k tomu ty nejlepší podmínky, hradíme veškeré jejich výdaje a platy mají dost vysoké na to, aby se nemuseli stresovat, zda budou mít na jídlo, na nájem, či zda za to obléknou své děti a zajistí jim vzdělání a kulturní vyžití.

Všichni, celý národ víte, že i přes tyto veškeré možnosti a vymoženosti, jsouce jim dány k výkonu práce po dobu delší dvaceti let, tak dosud nedokázali nic, než totální destrukci státní suverenity, průmyslu, zemědělství, ekonomiky a zadlužení republiky na mnoho generací. Nastal čas, dát našim politickým představitelům výpověď z pracovního poměru. Kdo nejste spokojen se stavem věcí v tomto státě, máte nezadatelné právo napsat výpověď z pracovního poměru dle zákoníku práce, (bez ohledu na to, zda máte uzavřený smluvní vztah s politiky, neboť oni veřejně složili slib a tento jest závazný, tedy pracovní smlouvu plně nahrazuje) a zaslat ji poštou na Ústavní soud. Čím více výpovědí Ústavní soud obdrží, znamená silnější projev vůle vás voličů. Nastal čas rozhodnutí. Buď budeme my a naše příští generace jako ovce škubat seschlou trávu někde támhle u trati a bečet hlady či nespokojeností, nebo se postavíme do pozoru a dáme jim jasně najevo, kdo jsou oni a kdo jsme my. Stále platí; DOKUD SE NÁS NEBUDOU BÁT, BUDOU SE NÁM SMÁT.

Zdroj: http://ers.blog.cz/1105/okradou-vas-v-souladu-se-vseobecnymi-obchodnimi-podminkami

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře