Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nebezpečné “vědecké” demagogie

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Ing. Jiří Krutina

Jako “krásný” příklad materialistické objektivizace některých vědců a jejich zcela bludných závěrů vydávaných pod autoritou “vědeckých autorit” jako zjevenou pravdu je článek z REFLEXU s názvem “Paraziti snižují naší inteligenci”, (viz zde:  https://www.reflex.cz/clanek/video/91035/paraziti-se-o-zemanovo-volebni-vitezstvi-zaslouzili-vic-nez-podezreli-sponzori-rika-profesor-flegr.html)

  • nebezpecne-vedecke-demagogie

Autor článku dlouhodobě zkoumá tzv. parazity. Rozuměj pozoruje různé objektivizované živé organismy ve vztahu ke stejně objektivizované představě o člověku. Tvrdí, že nás parazité ovlivňují, a že dokonce mohou za snižování inteligence. Bez důkazů, bez sdělení jakým způsobem by k tomu mělo docházet.

Dokonce uvádí jméno nějakého viru, který, kdyby se prý vymýtil, tak by se IQ populace zvedlo o 2 body. Další vůbec ne-zmiňovanou otázkou v celé věci je, co je vlastně ona inteligence, kterou mají paraziti snižovat a jestli je jím opravdu nějaké “bodování z testů”. To je podle tohoto vědce i prý důvod, že byl zvolen Miloš Zeman ve volbách - byl prý volen převážně seniory a méně vzdělanými lidmi - rozumějme ty s nižší inteligencí, nižším IQ podle dotyčného vědce.

Vědec končí odpovědí, že by se zlepšilo společenské klima, kdyby se podařilo vymýtit ony parazity, kteří snižují naší inteligenci jako je toxoplazma, cytomegalovir a Miloš Zeman.

Když jsem byl na tento článek upozorněn, neboť tento plátek opravdu nečtu, myslel jsem prvně, že mám déjá vu nějakého článku z 30. let z nacistického Německa.

V celém sdělení onoho vědce se projektuje snaha “vědoucího” ega hledat a vidět příčiny údajného snižování inteligence na vnější nepřítele - v případě klasického medicínského modelu tedy na ony “parazity”. Tak už máme ony příčiny našeho nežádoucího stavu, pak je tedy možné přistoupit k jejich tzv. odborně vědecky řečeno k “vymýcení”, neboť jde o dobro věci, údajně by se zvýšilo IQ populace o 2 body a prezidentem České republiky by se nestal Miloš Zeman. Opravdu seriózní vědecká úvaha. Jinými slovy důvod k vymýcení oněch parazitů celkově zlepší všechny lidi - budou inteligentnější o celé 2 body(!) a všichni se budeme mít lépe a nebudeme volit Miloše Zemana, který je dán do jedné řady s oněmi parazity podle daného “objektivního” a “seriózního” vědce. Nezní z celého něco, co už tu v historii Evropy bylo slyšet? Nebo se snad už zapomnělo, přes všechny ty dnešní nejrůznější podoby překrucování dějin, v čem spočívala nacistická rétorika? 

Podobně jako někteří vědci obviňují z našich nedostatků - snižování inteligence defakto “cizí těla” parazitů, tedy obecně “cizince”, které by bylo hodné vymýtit či eliminovat pro naše dobro = zvýšenou inteligenci, tak stejný projekční model na sociální a politické obtíže použili němečtí nacisté. Ti také obviňovali z nemocí a nedostatku tehdejší společnosti cizí elementy, cizí těla, tehdy Židy, cikány, duševně nemocné a mentálně zaostalé, a pak méněcenné a kulturně zaostalé Slovany na východě, a proto také podle medicínského modelu přistoupili k jejich vymýcení a eliminaci ve společnosti pro svou představu “kolektivního dobra”. Nebyly snad Židé a jiné podřadné národy nazývány nacisty “parazity” na zdravém těle národa? Neslyšíme opakovaně tuto medicínskou rétoriku ve vztahu k řešení údajných politických a společenských problémů v projevech nacistických ideologů?

Podle onoho “vědce” jsme všichni napadeni výše uvedenými parazity, ale těmi, co snižují inteligenci zřejmě jenom někteří, pokud se projevuje zejména tím, že pak lidé volí za prezidenta Miloše Zemana, on sám jej samozřejmě nevolil.

Je opravdu seriózní v 21. století tvrdit, že naší inteligenci mohou negativně ovlivňovat nějaká jiná zevní “cizí” těla v podobě “parazitů”? Nebo jde jenom o snahu člověka utvrdit, jak je vydán na milost a nemilost nějakým neznámým neviditelným “parazitům”, které onen vědec zkoumá a nabízet eliminační řešení - sice nepřímo skrze “parazity” k řešení opět sociálních a společenských otázek?

Celá ta rétorika je jako přes kopyto rasistického smýšlení, ve kterém se někdo staví do pozice “autority” a “elity”, která “ví” a něco tvrdí s tím, že zde máme lidi napadené parazity snižující inteligenci - nikoliv rovnou těmi lidmi jako parazity naštěstí a nabízí “konečné” řešení: Eliminací parazitů by bylo společenské klima lepší! To samé slibovali nacističtí ideologové, i bolševičtí, kteří také za neúrodu vinili “cizí” těla v podobě chudáka mandelinky bramborové.

Tento vědec současně tvrdí, že základem člověka jsou jeho geny, tedy chová ryze materialistický pohled na člověka. Za chování a vlastnosti člověka chápaného jako souhrn tisíců organismů je údajně spoluzodpovědné jejich dna. I tento “genetický” pohled souvisí dále s rozvinutým medicínským pohledem a modelem člověka, který byl prvně rozvinut německými vědci v podobě eugeniky. Od vidění člověka přes jeho dna je opět jenom krůček k rasistickému smýšlení o různě kvalitních lidech. I to bylo součástí rasistického smýšlení a je obecně známo, že právě nacisté začali se studiem “genetiky” na pokusech s dvojčaty (viz. Mengele).

Jsem překvapen, jak se objevují nejrůznější “autority” tu z vědecké nebo umělecké obce, v jejichž způsobu myšlení a nazírání skutečnosti zaznívají již jednou zkompromitované projevy ne-myšlení, které stáli za dějinými excesy naší společnosti. Co dává takovým lidem aurorelu “autority”? Spoléhají, že běžní lidé nejsou schopni dekonstruovat jejich východiska pod pláštěm vědecké autority?

Jsem přesvědčen, že člověk je rozhodně něco více, než jenom organické tělo se svými dalšími nesčetnými organismy a parazity, a že jeho volby jsou daleko komplexnější než jenom to, kolik bodů má nějaké IQ. Nicméně snahu používat medicínský model na případné zlepšování člověka a jeho společnosti podle něčích představ - těch tzv. “více inteligentnějších” je možná sice na první pohled “lákavé” až oprávněné v případě “evolučního” pojetí života, ale míním, že tento směr už se několikrát recykloval jako velmi nezdravý, a chceme-li to tak vyjádřit, jako parazitický na všech lidech.

Ptám se, jde opravdu o projev “vědy” ve smyslu opravdového “vědění” nebo jde o typické zneužití “vědecké autority” k prosazování určitých lidem samým nepřátelských politických postojů.

Facebook komentáře