Tato slova zazněla při jeho vystoupení ohledně projednávání tzv. Klausovy výjimky, kterou podmínil svůj podpis pod Lisabonskou smlouvou a jejíž schválení mu bylo přislíbeno. O výjimce bude jednat Evropská rada a stanovisko europatrlamentu není pro ni závazné, přesto to však vypovídá o mnohém.

Když Václav Klaus argumentoval tím, že by mohlo dojít k prolomení Benešových dekretů, na jejichž základě byly odsunuti z Československa sudetští Němci a jejich majetek zabaven, neustále zaznívaly chlácholivé hlasy, že to přeci není možné.

Jak vidno, snaha o prolomení dekrtetů zde neustále je. Nejde o nic jiného než o majetek, případně o finanční odškodnění. Přitom zabavený majetek byl použit jako válečné reparace a tvořil jen zlomek vzniklé škody. Československo a následně ani Česko ani Slovensko se válečných reparací nedočkalo.

Bývalý haiderovec Stadler spílal na českou adresu. Proč? Copak snad nezaznělo z naší strany dost lítosti nad tím, co se dělo při divokých odsunech? Když europoslanec Stadler tak volá po přiznání historické viny, neměl by volat i po přiznání viny na straně sudetských Němců?

Odsun byl reakcí na to, co udělalo hitlerovské Německo s Československem. Kolik sudetských Němců nevolalo "ein volk, ein Reich, ein führer"? Naprostá většina sudetských Němců se přihlásila k Henleinovi a následně i Hitlerovi. České obyvatelstvo bylo vyhnáno úplně stejně a navíc kolikrát zachraňovalo jen holé životy.

Kde vzal haiderovec Stadler nesmysl o zavražděných milionech Němců? To by museli Němci tvořit většinu obyvatelstva tehdejšího Československa. Podívejme se na pár čísel. Při předválečném sčítání obyvatel se k německé národnosti přihlásilo 3.1 milionu osob z celkového počtu 10.7 milionu obyvatel.

"300 až 500 tisíc sudetských Němců padlo za války v uniformě wehrmachtu nebo SS na frontách nebo při válečných událostech. Podle některých zdrojů bylo do konference vítězných mocností v Postupimi minimálně 700 tisíc sudetských Němců divoce vyhnáno anebo sami uprchli. Z toho jich cca 300 tisíc uteklo samo před postupující Rudou armádou na základě tzv. Neronova rozkazu, který vydal Adolf Hitler 20. března 1945. Jednalo se zejména o Němce ze severní Moravy a Slezska.

Dalších cca 400 tisíc jich bylo vyhnáno při tzv. divokém odsunu. Dle údajů ze společné komise českých a německých historiků při něm zahynulo 19 až 30 tisíc Němců. Počet nezvěstných je odhadován na 200 tisíc. Mnoho lidí zahynulo nebo zmizelo až v Německu nebo Rakousku. Jsou známy případy, kdy se sudetští Němci stali obětí starousedlíků, kteří je považovali za příčinu války, při které o vše přišli," uvádí wikipedia.

Pokud Stadler počítá do obětí i vojáky wehrmachtu, kteří zahynuli například na ruské frontě, pak je na místě myslet si o něm cosi velmi nelichotivého. Celkový počet odsunutých Němců je 2.2 milionu. V tom má Stadler pravdu.

Měli bychom si uvědomit, že na půdě europarlamentu je zpochybňován český vstup do EU a někteří europoslanci by nás nejraději viděli buď mimo anebo opět jako německý protektorát. Nemohu se zbavit dojmu, že skutečně jde jen o jediné, zrušit Benešovy dekrety a žádat odškodnění.

Ministr zahraničí kterékoli jiné země by už dávno k tomu vydal nějaké vyjádření, žádal by oficiální omluvu, popřípadě si pozval rakouského velvyslance na kobereček. Jenže náš kníže mlčí. Souhlasí snad s takovými slovy? Anebo by dokonce prolomení Benešových dekretů uvítal?

Ano, dnes už by podobný postup nebyl možný, ale tehdy takový postup byl běžný a odsun Němců byl schválen vítěznými mocnostmi. De facto tedy jde o zpochybňování výsledků druhé světové války. Pane ministře, máte snad plné ruce práce s tím, jak bagatelizovat dění na pražské radnici, kde si vaše TOP09 počíná jako španělská inkvizice a odvolává odevšad lidi svého bývalého koaličního partnera?

Máte snad v plánu bagatelizovat protikmotrovskou rétoriku a vyjednávané spojení s oranžovými kmotry? Asi vám zabírá dění na pražské radnici veškerý čas, že ke zjevné urážce českého státu a zpochybňování našeho členství v EU jakož i označení Čechů za viníky a sudetských Němců za oběti mlčíte.

Hájíte české, rakouské, německé, evropské nabo jaké zájmy? V prvé řadě byste měl hájit zájmy české. V předvolební kampani jste řekl, že Benešovy dekrety již dvacet let nejsou platné a že z dnešního pohledu by tehdejší vláda i prezident Edvard Beneš skončili před tribunálem v Haagu.

Je vidno, že vám jejich prolomení asi vadit nebude. V tom případě byste měl uvažovat o demisi, protože jednáte proti českým zájmům. Anebo jste si zase jen někde hodil šlofíka?

zdroj:http://polanecky.blog.idnes.cz/c/342846/Knize-Karel-mlcici-spici.html