Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Kdepak loňské sněhy jsou...(3) (ohlédnutí, které dlužím nejenom sám sobě)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • haarp
Pravda o tom, kým vlastně jsem, se jen zřídkakdy odhalí v době, kdy nám naše názory a postoje přinášejí bezbolestný, společenský i osobní prospěch. Taková pravda o nás samých se povětšinou odkryje teprve až tehdy, kdy je zcela zřejmé, že se naše životní zkušenost, a z ní pramenící pohled na svět, rozcházejí s míněním dominující společenské většiny.

(Zde bych pouze doplnil: Kolikrát jsme v naší lidské historii byli svědky toho, jak přesvědčení a směřování dominantní většiny posléze přivedlo společnost na pokraj fatální zkázy? Naše republika a její polistopadový vývoj, budiž toho příkladem!) Za takových okolností nemlčet a přihlásit se sám k sobě bývá mnohdy spojeno s reálným nebezpečím společenské izolace, degradace či postihu. Záleží pak už jen, jak daleko se odvážíme zajít... Pro názorný příklad teď napíši třeba toto:

Celá ta kampaň kolem globálního oteplování byl od samého počátku jen jeden jediný, předem promyšlený podvod, s hlavním cílem zakrýt skutečné příčiny tání Arktidy, jejichž původcem je americké, vojenské zařízení HAARP a jeho působení na ionosféru. V pozadí tohoto dění je projekt elit ukořistit pro sebe rozsáhlé teritorium původní, chemickými jedy nezasažené země a na Arktidu později přemístit své nové působiště. Za tímto účelem elita (např. Bill Gates a Rockefellerova nadace) financovala výstavbu tzv. semenářského trezoru „soudného dne" na norském souostroví Špicberky, poblíž správního střediska oblasti – městečka Longyearbyen. Postupně je do těchto míst z celého světa sváženo přes 3 milióny druhů původních (tedy genetickým inženýrstvím nepozměněných) semen. Těch má být později užito při osetí leduprosté Arktidy. Jelikož elita chrání svou semenářskou banku před zkázou, kterou souběžně vyprojektovala pro zbytek v jejích očích podřadného a přemnoženého lidstva, stavba byla vybudována tak, aby odolala jadernému útoku, ale i kompletnímu zatopení – tedy situaci, kdy pod hladinou vodní masy zmizí i celé souostroví Špicberky. Tání Arktidy postupně povede k dalšímu vychýlení zemské osy, což se již dějě a bylo v posledních letech několikráte oficiálně a dokonce i vědecky potvrzeno. To se mimo jiné projevuje a teprve projeví pohybem zemských desek, zvýšenou seismickou činností i výrazným nárůstem sopečné aktivity. Ze strany elit se předpokládá, že při současném tempu tání Arktidy se zemská osa v horizontu následujících 3 – 4 let vychýlí o dalších 5 centimetrů, následkem čehož bude dosažen kritický bod náklonu a dojde k mohutnému zvednutí vodní masy a jejímu dočasnému rozlití se na větší části pozemské pevniny (vyjma některých oblastí, např. Austrálie). Tím bude zároveň završena další část plánu elit na drastickou redukci pozemské populace.

Tím, co jsem právě napsal, jsem se zcela viditelně vyčlenil z běžně akceptovaného, názorového proudu a rozhodně jsem si nikterak nepomohl. Navíc jde o téma, které mne děsí a zároveň naplňuje pocitem zmaru již posledních několik let, neboť ukazuje, že vše, co bylo v minulosti vytvořeno, bude opět (po kolikáté již?) za pár let smeteno s povrchu zemského. Nás pak čeká zápas o záchranu holých životů a následné přežívání. Psát se mi o tom tudíž vůbec nechtělo! Mám také, jako snad každý, přirozený strach ukazovat takto prstem na „tygra", který by mne (nás – tedy toho, kdo to otiskne) mohl lehce „rozsápat na kusy". Jenže... Tím, že jsem napsal, co jsem právě napsal, vznikla sice nepatrná, ale přeci jen naděje, že se začnou ptát i další: Proč právě tam, a proč takové zabezpečení pro semena, nikoliv pro lidi? 3 milióny druhů původních semen, a to z celého světa? To zní jako sci fiction... Tohle by žádný, jen trochu soudný byznysmen, neudělal, natož tito! A notabene takové pojmenování : „semenářský trezor soudného dne"! Jiní, oboru znalí, možná začnou propočítávat... Další si pak vzpomene, co si již kdysi, a z různých zdrojů, přečetl o plánované a skrytě prováděné redukci světové populace, a jaká jména bývají s tímto tématem spojována. Kdo ví... Někdy i jen jedno jediné slovo může změnit budoucnost! Jinak je už ale na čase, aby se veřejně ozvaly i další oběti této blížící se zkázy, tedy především Rusko a Čína! (Očekávat něco takového ze země původce chystané zkázy, tedy z USA, nelze. A v případě jejich evropského vazala je to rovněž značně nepravděpodobné.) Obě zmíněné velmoci o hrozící zkáze, jakož i o fatálních důsledcích, které by jim přinesla, vědí. Celosvětová konference o zákazu, kontrole i následných sankcích, zaměřených proti užívání klimatologických zbraní, měla již dávno proběhnout, a to podstatně dříve a s podstatně větší váhou, než-li začaly dohady ohledně podepsání či nepodepsání Kjótského protokolu, který je ve srovnání s výše popsaným nebezpečím záležitostí jednoznačně druhořadou. V souvislosti s popsáním mechanismu blížící se katastrofy a odkazy na ni v historických, „pavědeckých" pramenech, bude zároveň nutné otevřít alespoň jedno z velmocemi doposud respektovaných tabu, tedy „upřesnit", jak vlastně naše planeta vypadá „zvenčí". Já sám za sebe bych pouze dodal toto: Příroda je vůči nám velice mírná (a to i vzhledem k tomu, čeho se na ní dopouštíme), nechystá se nás zbavit nějakou zkázou apokalyptických rozměrů a neohrožuje nás ani žádný gigantický asteroid, letící sem z Vesmíru. Tím jediným, apokalyptickým ohrožením jsme opět jenom my sami sobě!

To jsem se ale neplánovaně a více než značně odchýlil od tématu, kterému jsem se věnoval v prvním a druhém dílu. Mám ale dojem, že shora sepsané s nadpisem „Kdepak loňské sněhy jsou...", taktéž tak nějak souvisí. Kontrast mezi tím, čím jsme se zabývali na konci roku 1989, a v jakém světě se nacházíme na počátku roku 2012, je i zde patrný...

Facebook komentáře