Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: František Bergoglio, apoštol  globálního oteplování

video: bcp-video.org/cz/apostol-oteplovani/

Bergoglio od neplatného převzetí úřadu v roce 2013 učinil spolu s prosazováním sodomie ústředním motivem svého neplatného pontifikátu i klimatickou hysterii a environmentální extremismus. V roce 2015 napsal encykliku Laudato si, která je manifestem integrální ekologie. Dne 4. října 2023 zveřejnil nový text o klimatu s názvem Laudate Deum, kterým mimo jiné vyzývá velmoci, aby se vzdaly fosilních paliv. Dne 2. prosince 2023 na klimatickém summitu COP28 vyzval světové lídry, aby dosáhli průlomu v boji proti globálnímu oteplování: „Bratři a sestry, je nezbytné, aby nastal průlom, který nebude částečnou změnou kurzu, ale spíše novým způsobem společného postupu.“

  • bkp-frantisek-bergoglio-apostol-globalniho-oteplovani

O jaký průlom vlastně Bergoglio usiluje? Realitou je, že globální oteplování je antivědecký fake. Dr. John Clauser, americký kvantový fyzik a nositel Nobelovy ceny za rok 2022, obvinil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) z dezinformace. Uvedl, že neexistuje žádná vážná klimatická krize a klíčové jevy, kterými se zpráva OSN zabývá, „jsou přibližně 200krát zveličené a nedostatečně vysvětlené“.

Bergoglio už jednou inicioval podobný průlom, když odstartoval pseudopandemii zavřením chrámů a následně fanaticky propagoval fatálně nebezpečnou experimentální mRNA vakcínu. Razil heslo: „vakcíny pro všechny“, „musí se to udělat“. Rovněž sugestivně a lživě tvrdil, že kdo se prý nenechá očkovat, dopouští se hříchu. K těmto Bergogliem propagovaným vakcínám se stručně vyjádřil vrcholný specialista, profesor Jaroslav Turánek slovy: „Plazmidy ve vakcínách mohou kontaminovat naši DNA. Očkování se dá přirovnat k eutanázii!“

Bergoglio přesto nechal opakovaně a precedentně naočkovat celý Vatikán. Chtěl tím pohnout vládu každého státu, aby tak jako on, terorem donutila obyvatele k téže sebevraždě. Za svůj zločin vůči veřejnosti se dodnes neomluvil, přestože už jsou známy negativní následky této pseudovakcíny, včetně množství úmrtí. Bergogliova lež a jeho morální terorismus není jen jeho osobní těžký hřích, ale je to zločin proti lidskosti! Zasluhuje za něj veřejný a nejtěžší trest.

Citace Bergoglia: „Nechť je tato konference COP28 smluvních stran bodem obratu: nechť ukáže jasnou a hmatatelnou politickou vůli, která povede k rozhodnému urychlení ekologické transformace.“

Co se skrývá za těmito slovy? Bergoglio chce jako buldozer převálcovat fakta předních vědců, která popírají klimatickou krizi, a prosadit pod záminkou této vymyšlené krize celosvětovou diktaturu NWO s cílem redukce lidstva.

Profesor Franco Prodi, italský fyzik a odborník na fyzikální jevy v atmosféře, se radikálně vyhranil vůči zavádění klimatické hysterie do církevního života. Z Institutu atmosférických věd v italské Národní radě pro výzkum (CNR) ho vyhodili právě z důvodu odmítání klimatického katastrofizmu a teorie, která tvrdí, že příčinou oteplování je lidská činnost. Profesor Prodi s vědeckými kolegy z celého světa napsal výzvu politikům s názvem Neexistuje žádná klimatická hrozba (www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2022/08/WCD-version-06272215121.pdf).

Profesor Prodi říká: „Ani nás neuznali za hodné odpovědi. Pokusili jsme se jen zopakovat, že ve vědecké oblasti neexistuje žádná jednomyslnost názorů. Teď se totiž fráze: ‚Tvrdí to věda,‘ stala pákou, pomocí které Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zdůvodňuje všechny kroky.“ „Šestá zpráva IPCC říká, že 97 % globálního oteplování způsobuje člověk a tzv. antropogenní příčiny, a proto musíme dosáhnout nulové emise. Je to šílenství, a kromě toho neprokazatelné.“

Tvrzení IPCC o 97% vlivu člověka profesor Prodi okomentoval následovně: „Kecy, kecy. Je to nedokazatelné, je to podvod.“ Lžipapež naopak tvrdí, že globální oteplování, jako jev způsobený člověkem, je prý nepopiratelný fakt. Nepopiratelný fakt je, že arcikacíř, neplatný papež, je masový zločinec a podvodník. Za Bergogliem je duch lži a smrti.

Citace Bergoglia: „Jestliže věříme ve schopnost lidských bytostí překonat své malicherné zájmy a myslet ve velkém, nemůžeme se vzdát snu, že COP28 povede k rozhodnému urychlení energetické transformace s účinnými závazky, které bude možné trvale monitorovat.“
O čem to Bergoglio sní? Ve skutečnosti zavést totální diktaturu a neustálý monitoring plnění sebevražedného programu.

Bergoglio nepřímo podpořil aktivity extrémistických environmentálních skupin.

Citace Bergoglia: „Často se při příležitosti klimatických konferencí upozorňuje na aktivity takzvaných ‚zradikalizovaných‘ skupin... je potřebné v takových provokacích číst potřebu zdravého tlaku celé společnosti.“

Bergoglio pokrytecky mluví o provokacích zradikalizovaných skupin, ale ve skutečnosti tohoto ducha i cíl těchto provokatérů sám podporuje a nazývá to zdravým tlakem celé společnosti. K čemu ale Bergoglio tímto společnost tlačí a proč? Vědci se jasně vyjádřili, že řeči o klimatické krizi jsou mýty cílevědomě předkládané žurnalisty a médii. Italský vědec Prodi nazval prosazování klimatické propagandy „diktaturou novin“ a „žurnalistikou“. 

Také se vyjádřil, že akademická obec a její kolaborace s klimatickou propagandou se točí okolo strachu ze ztráty financí. Doslova řekl: „Interakce mezi politikou a vědou je nebezpečná. Existují vyděšení a umlčení výzkumní pracovníci, kteří se hlásí k tezím IPCC, protože se obávají ztráty financí nebo postavení na univerzitách. Na mé osobě byla aplikovaná Mao Ce-tungova metoda: Udeř jednoho a zastrašíš sto.“

Čestný vědec je za pravdu pronásledován. Na ty však, kteří se nechali uplatit nebo zastrašit, se Bergoglio odvolává s cílem vytvářet tlak na společnost. Co motivuje Bergoglia? Také peníze jako zkorumpované vědce? Anebo už je tak vnitřně zkažený, že chladnokrevně a cynicky páchá masový zločin na lidstvu? Vnitřní zkaženost je znak satanismu. Bergoglio se zasvětil satanu v Kanadě a ve Vatikánu intronizoval démona Pačamamu.

Jaký postoj má upřímný italský vědec k nové encyklice lžipapeže „Laudate Deum“? Profesor Prodi prohlásil: „Pro církev je to sebevražda, říkám to jako věřící člověk a s velikou bolestí. Existuje riziko nového případu Galileo. Encyklika je napsaná v plném souhlasu s tezemi IPCC, ale když se ukáže, že tyto teze byly jedním z největších podvodů spáchaných na lidstvu, církev nebude vypadat dobře.“ „Když jsem encykliku četl, spadl jsem ze židle... výzva je plně zaměřena na (vymyšlenou) klimatickou katastrofu.“

Bergoglio ale není žádný teoretik. Ducha lži a smrti, kterého má, systematicky vtěluje. Iniciuje, aby byly vytvořeny „globální organizace s přidělenou autoritou k zabezpečení globálního společného dobra...“

Co to je to globální společné dobro, které Bergoglio prosazuje? Je to Agenda 2030 s cílem redukce lidstva.

Bergoglio dále upřesňuje, proč jim musí být přidělena skutečná autorita, tedy politická moc. Prý, „aby zabezpečily realizaci určitých neodňatelných cílů... Multilateralizmus, který by nebyl závislý na měnících se politických okolnostech, by měl stabilní účinnost.“

Zde Bergoglio prozradil, že realizuje dávný plán tajných architektů zavést celosvětovou diktaturu, které se musí podřídit všechny vlády a všechny národy. Jinými slovy, falešný prorok Bergoglio připravuje vládu apokalyptické šelmě.

Profesor Prodi, Bergogliův oponent, není sám, který bojuje proti podvodu klimatické hysterie. Celkově 1609 vědců a odborníků z celého světa v září 2023 podepsalo vyhlášení, ve kterém odmítli myšlenku globální klimatické krize. Tato skupina odborníků se označuje jako CLINTEL a vyhlašuje: „Neexistuje žádná klimatická nouze. Není proto důvod k panice a znepokojení“.

Při převzetí Nobelovy ceny americký kvantový vědec Dr. John Clauser řekl, že současný narativ o změně klimatu kazí vědu. Od roku 2023 působí v programové radě Koalice pro CO2. Tato vzdělávací organizace naopak obhajuje přínos oxidu uhličitého pro ekosystémy, vědci se vyjádřili: „CO2 není znečisťující látka. Je nevyhnutelně potřebný pro veškerý život na Zemi. Více CO2 je příznivé pro přírodu, pro ozelenění naší planety. Dodatečný CO2 v ovzduší podporuje růst globální biomasy rostlin. Je výhodný i pro zemědělství, protože zvyšuje výnosy plodin na celém světě.“

Je absurdní, že na každý členský stát Evropské Unie je vyvíjen tlak, aby se přiblížil k nulovým emisím. Komedii předvedl Bergoglio na říjnové LGBTQ synodě, kdy precedentně kompenzoval emise z měsíčního setkání asi za 500 účastníků ve Vatikánu. Je to černý humor, nebo totální ztráta rozumu? Pravděpodobně tento Bergogliův skutek motivoval irské politiky, takže teď reálně zvažují masakr 200 000 krav ve snaze kompenzovat údajně zlé klimatické podmínky. Uvažující člověk si může položit logickou otázku: V čem se to liší od rituálního zabíjení býků pohany v zoufalé snaze uspokojit bůžky počasí? Ve skutečnosti je navrhované zabíjení krav v Irsku ještě horší než pohanské rituály. Ti obětovali jen jedno nebo dvě zvířata – novopohané ale obětují celá stáda až do poslední krávy, aby prý usmířili matku zemi (Gaiu neboli Pačamamu). Hrozí pak ale tragický následek, a to umělý hladomor.

Co se týče prosazování klimatické hysterie, americký vědec Clauser letos v květnu vyhlásil: „Populární příběh o klimatických změnách odráží nebezpečnou korupci vědy, která ohrožuje světové hospodářství. Prostředky nutné k životu jsou ohroženy v důsledku klimatické hysterie a environmentálního extremizmu Velkého resetu. Klimatický poplach totiž slouží jako vítaná zamínka na sociální inženýrství. Výsledkem je, že země po celém světě přijímají extrémní právní předpisy propagované Světovým hospodářským fórem.

Gregory Wrightstone, výkonný ředitel organizace CO2 Coalition, poukázal na to, že údajný „konsenzus“ vědců v otázce klimatické krize je „vymyšlený“ a že mainstreamová média nezveřejní žádná vědecká fakta, která popírají klimatický podvod.

Je naprosto jasné, že Bergoglio, který se dopouští nejtěžších, a to zjevných herezí, se sám vyloučil z církve, tedy nemůže být její hlavou, není platným papežem. Je podvodník a lhář. Navíc, nejenže svou lží ruší duchovní a morální zákony, ale usiluje i o likvidaci přirozených zákonů s cílem sebezničení lidstva a věčného zatracení duší. Každý katolík, kněz i biskup se musí od tohoto Jidáše okupujícího papežství oddělit.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

20. 12. 2023

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jaro Jaroslav 2023-12-29 14:00
Bergoglio je argentinský ŽIDÁK, a jeho jméno se překládá jako " Syn hory" ( Berg= hora a g+ oglio= syn), a je to rabínský pseudopapež dodazen 13.3.2023 do Vat+i+Kánu( Člověk i Had), a císlo 13 je REBELIE PROTI BOHU, A ČÍSLO SATANA( teolog E.W.Bullinger-N umber in Scripture= Cislo v Písmě). Proto jel v Záŕí 2021 do Šastínské baziliky, kde je taky číslo 13 dvakrat a vice, dělat jeho židovský Rituál Chabadu! Tento židak ze Stříbrné země= Argentiny byl naschvál vybran, protože Střibrná barva je ženska barva a Mléčné drahy, plus ženské kosmické síly! Slunce je zlaté, a taky je to barva mužske,potentni kozmické síly! Proto ma ten zidovský had a jeho lóže dva kliče: stŕíbrný a zlatý, a půdorys Vatikánu= Hadi židovské lóže je ve tvaré Klíče! A klícové děrky jako hrobky jsou na Dalekém Východě, v Japonsku a Číne! Jenom tak můžeš odemknout jejich židovská tajemství života a života po životě! A tenhle 4.zidák na Petrovém Stolci po 2.koncile zidovské farebne revoluci ve Vatikánu v 1962, je POSLEDNÍM PAPEZEM( pseudo), jako PETRUS ROMANUS! Vzal si přezívku Francesco, od toho patrona Italie v Assisi, ktereho občanské jméno bylo: Giovanni di Pietro Bernardone, proto di Pietro= Petrův nasledovnik a potomek! Je 266.zidovským rabínem jako papezem v Hadí lóži Vatikánu! A uz nemá hrobku! Jeho telo se bude válet jako prase v ulicích neboli v budovach toho " věčného města" které bude za par let zničené!!! Apokalypsou světa...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře