Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kdo je a kdo není „genius“?

Ve zde nedávno zveřejněném článku, věnovaném přímo mně, jeho autor, který je komunista, mj. zmiňuje, že podle něj byl Adolf Hitler génius a já že nemám právo vyjadřovat pochyby o duševním zdraví současného ruského prezidenta už proto, že nejsem psycholog ani psychiatr.

Uvedeným názorům chci oponovat a věcnými argumenty dokázat, že Adolf Hitler žádný génius nebyl, byť opravdu nejsem odborně vzdělán ve vědách o zdraví a nemocech lidské mysli. Přesto jsem pevně přesvědčen, že Adolf Hitler nebyl génius nýbrž těžký psychopat. Také chci vysvětlit a legitimizovat svůj kritický názor na duševní kondici současného ruského prezidenta.

  • kdo-je-a-kdo-neni-genius

Géniové podle mne byli, namátkou, například - Leonardo da Vinci, Michelangelo, Isaac Newton, řekněme také Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Chaplin, Albert Einstein a podobní jedinci, kteří „posunuli hranice“ lidstva v oborech svého působení anebo dokonce nové obory lidského vědění či umění vytvářeli. Souhlasil bych i s tím, že géniem byl fenomenální československý průmyslník Tomáš Baťa – zakladatel světového obuvnického koncernu a funkcionalistického „města v zeleni“ – Zlína a mnoha dalších prospěšných veřejných činností a oborů nejen průmyslových.

 

Jedinci, kteří však vystoupili na vrchol mocenské pyramidy v politice a svou politickou kariéru dotáhli až do postavení v čele svých států, jako třeba proslulí úctyhodní američtí prezidenti - Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt a náš první prezident, moravský rodák Tomáš Garrigue Masaryk, který svůj světonázor projevil tím, že za svou choť pojal Američanku, jakož i několik nemnoho dalších jim podobných, skutečně úctyhodných „politických velikánů“, sice zcela objektivně zasluhují náš obdiv a uznání za to jak vystupovali a čeho ůctyhodného pro veřejný prospěch dosáhli, avšak žádnému z nich podle mne nelze objektivně přiznat osobnostní charakteristiku, kterou se vyznačují a odlišují od ostatní populace géniové. Odlišnou vlastností géniů je jejich „mimořádné tvůrčí nadání“.

 

Lze opravdu za „mimořádné tvůrčí nadání“ považovat osobnostní vlastnosti nejproslulejších  světových státníků XX. století? Státníků typu nacistického Vůdce Hitlera, který za 12 let své moci přivedl nejen Německo ale i značnou část Evropy do zmaru a zkázy nebo komunistických diktátorů Lenina a Stalina – zakladatelů SSSR, velmoci, která po necelých sedmdesáti létech existence, v důsledku pouhého zrušení tvrdé vnitřní cenzury, se v roce 1990 náhle rozpadla jako „domeček z karet“ a před koncem své problematické existence ještě stačila světové veřejnosti dokázat platnost svého neoficiálního označení za „Říši Zla“ tím, jak pomocí policie a armády potlačovala nespokojenost nejen občanů svých ale i občanů států zahrnutých po WWII. do tzv. „tábora míru a socializmu“?

 

V článku „Kdo ohrožuje světový mír?“ jsem se svěřil s respektem k tzv. psychologickému profilu Vladimíra Vladimíroviče Putina vypracovanému americkými zdravotními odborníky pro Pentagon. Zmiňuji, že američtí specialisté již za WWII. dobře odhadli psychologický profil psychopata Hitlera. Tím samozřejmě netvrdím, že současný „Pán Kremlu“ dosáhl „osobnostních parametrů“ výše jmenovaného psychopata stojícího v létech 1933 – 1945 v čele Německa a ani osobnostních charakteristik Hitlera překonávajících lidských zrůd – výše zmíněných zakladatelů sovětského státu, historicky proslulých jako patologičtí despotové a největší nepřímí masoví vrazi v dějinách lidstva.

 

O naprostém duševním zdraví současného vládce Ruska, lze podle mne důvodně pochybovat nejen z důvodu, který jako neprokázanou možnost zmiňují američtí psychologové a psychiatři – Aspergerův syndrom /vzácnější vrozená specifická forma autizmu/, ale také proto, že Vladinír Putin ve svých veřejných projevech z Kremlu, nejen prakticky doslova opakuje rétoriku Adolfa Hitlera ke zdůvodňování porušování mezinárodního práva Ruskem vůči Ukrajině, principiálně shodným žvaněním o údajné „nutné ochraně ruských soukmenovců utlačovaných Ukrajinci“ a údajné „nutnosti nápravy křivd učiněných mezinárodním společenstvím v čele s USA a EU vůči Rusku po rozpadu SSSR“, ale také tím, že s psychopatickou urputností lže a zapírá zřejmá fakta /satelitní snímky/ dokazující bez nejmenších pochyb nasazení ruské těžké vojenské techniky a vojsk do vnitrostátních bojů na východním území sousední Ukrajiny, avšak nejen to.

 

Putin navíc také vyhlásil jako aktuální program pro stát, který vede, že je prý „nutné navázat na významné mezinárodní postavení Ruska v rámci někdejšího SSSR“, dosažené za působení zločinců Lenina a Stalina v čele sovětského státu a napravit údajné „pochybení“ svého předchůdce, kterým byl Michail Sergejevič Gorbačov - objektivně jediný úctyhodný sovětský státní představitel za celou dobu existence SSSR. Gorbačov podle Putina prý Rusko připravil o „zasloužené přední postavení ve světě“.

 

Putin zřejmě dosud vůbec nepochopil historickou realitu, že SSSR se rozpadl prakticky pouze důsledkem zrušení cenzury, které v rámci programu tzv. „perestrojky a glasnosti“ Gorbačov skutečně prosadil ale, že z hlediska zdravé mysli a skutečné potřeby lidské společnosti, nelze zrušení cenzury považovat za „státnickou chybu“ nýbrž naopak za potřebný krok správným směrem.

 

Nijak neudivuje, že právě českým komunistům se nezdá být žádným proviněním, zlovolné, nevyprovokované porušení mezinárodního práva, kterého se současný ruský prezident neoddiskutovatelně vloni dopustil vojenskou anexí ukrajinského Krymu a následným nasazením nejtěžší válečné techniky a ruských vojáků do bojových operací vzbouřenců na výsostném území cizího státu proti tamní vládě a že své mezinárodní válečné provokace a zločiny zdůvodňuje omíláním Hitlerových předválečných frází a nekorektních tvrzení o údajných zločinech USA, vše v pozoruhodné shodě s typickou nacistickou rétorikou.

 

Organizovaní komunisté lež používají odjakživa jako legitimní metodu ke klamání „třídního nepřítele“. Lhaní je neoddělitelnou součástí komunistického třídního uvědomění. Soudruzi pro lež mají „vědecký název“ - „dialektický materializmus“ či „materialistická dialektika“ /obě formulace jsou stejně platné, pro civilizovaný svět  a seriózní světoobčany stejně bezcenné/. Nacisté pro obdobné systémové ideologické lhaní používali „méně vědecký“ termín, proti komunistickému mnohem průhlednější, že jde o paranoidní Zlo. Nacistický termín pro ideologické lhaní a klamání nepřítele čili „podlidí“, zněl - „nordická lest“. Je jisté, že komunizmus převyšuje nacizmus v propracovanější frazeologii, kterou úspěšněji kamufluje velmi podobné a leckdy zcela shodné choromyslné zločinné praktiky a záměry.

 

V rodině, ve které jsem vyrostl, můj otec vzdělaný v právu a humanitních vědách na univerzitách v masarykovském Československu a ve Francii, mne učil poctivému právnímu myšlení a respektu ke skutečnému právu a nikoliv považovat za právo jeho pokřivený účelový, ideologický výklad, který za mého dětství a mládí v lidově demokratické ČSR /od roku 1960 ČSSR/ šířili a stále záludně šíří prolhaní komunisté, podobně jako před nimi v českých a moravských hlavách mnohých občanů Protektorátu, právní myšlení prznili nacisté. Dnes právě potomci jedinců bez reálného právního povědomí, vášnivě obhajují Putinovy zločiny proti civilizovanému právu, páchané současným Ruskem vůči sousední Ukrajině a jejím občanům původní národnosti.

 

Nejen já jsem hluboce znepokojen nebezpečným pohrdáním civilizovaným mezinárodním právem a jeho závažným porušováním ze strany Ruska pod vedením prezidenta Putina, doprovázeným nečestným a nedůstojným zapíráním trvalého přísunu ruské těžké vojenské techniky a vojáků na svrchované území cizího sousedního státu – do protivládních bojů na východní Ukrajině.

 

Svou úvahu o údajné genialitě Adolfa Hitlera a údajném nezpochybnitelném duševním zdraví současného ruského prezidenta Vladimíra Putina uzavírám tím, že uvítám opravdu velmi, když komunisté a s nimi mentálně spříznění účastníci, pokud nebudou můj článek ignorovat /za což bych byl nejraději/, alespoň v maximální míře omezí nekulturní projevy osobních ne sympatií ke mně a zdrží se svých typických primitivních sprosťáren. Děkuji všem čtenářům za pozornost.  

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#8 tomkacenka@centrum.cz 2015-02-25 08:34
Pan Victorin se tady čím dál více zesměšňuje. Teď před pár minutami například odpovědí na komentář účastnice Martiny Lee. To je fakt od něj ubohost, vzhledem k tomu, že se prohlašuje za vzdělaného a dobře vychovaného člověka. Úcta k něžnému pohlaví u něj asi nebyla vypěstována. A tak se stává stále ubožejším a ubožejším buranem ............... ...... Tak co pane anitikomunisto. Nejsem sám kdo by chtěl vědět jak jste bojoval proti komunismu za éry socialismu!!!! Už jsem vám to jednou psal a na toto jste neragoval. Proč???
Citovat
#7 pisismik@seznam.cz 2015-02-24 12:48
Píšete zde, že Vás otec učil poctivému právnímu myšlení atd., co jste tedy dělal za totality proti tehdejší ideologii? Nebo jste se probral až nyní a píšete bez elementárních znalostí a bez jediné myšlenky výplody, které nemají hlavu ani patu? Pravděpodobně proto, že nemáte nic jiného na práci a nudíte se. Mimochodem od Tomáše Bati, myslím zakladatele, byste pravděpodobně vyfasoval tak pár facek.
Citovat
#6 damirr@volny.cz 2015-02-24 09:57
Dobré by bylo, kdyby tento ubohý pisálek napsal nějaký lepší článek, třeba o sobě. Mohl by mít název: "ZROZENÍ IDIOTA" . Za to by se určitě nemusel stydět.Možná by to poté inspirovalo i další jemu podobné tvory.
Citovat
#5 Jan Kopeček 2015-02-23 18:46
Victorin je neskutečný ocas a jen dokazuje, že není duševně v pořádku. A on je ten duševní mrzák hluboce nespokojen. To ale defekti bývají.
Citovat
#4 damirr@volny.cz 2015-02-23 16:05
Victorin nám tady zase předhazuje svoje primitivní zvratky a myslí si snad o sobě bůhví jaký to není génius. Je pouze sebestředný a arogantní ubožák a pisálek hovadin. a ty narážky na anonymitu může napsat pouze pitomec. Každý si volí adresu mailu podle svého a já tam své jméno mám a snad jen duševní mrzák to nemůže pochopit.
Citovat
#3 tomkacenka@centrum.cz 2015-02-23 15:13
Podle obou hodnocení nesaháte Kašukovi ani po kotníky. Nemáte nárok ho vůbec urážet. Jeho články mají vždy hlavu a patu. Ty vaše jsou naprosté bláboly o ničem. Jen pořád chcete někoho poučovat o jeho výchově a podobné nesmyslné plky. Jste ubohý, degradovaný člověk který se tu chce nad ostatní povyšovat z titulu, že je studovaný antikomunista. Kdyby jste byl takový antikomunista, tak by vás ti zlí komunisti nenechali vystudovat VŠ. Kádrovi poradci ve vašem podniku museli dát doporučení k vašemu dálkovému studiu. Tak to prostě chodilo za socialismu u nás .Podepsal jste nějakou petici proti režimu?? Tak nejste antikomunista!! !! Tak už si ty vaše stupidní bláboly strčte za klobouk a jednou provždy zmizte.
Citovat
#2 damirr@volny.cz 2015-02-22 21:12
"Konec dohadů o Putinově údajném autizmu - jsou k dispozici seriózní fakta/!/ aneb „Chlapák Putin“. Tak fakta? A dnes už "O naprostém duševním zdraví současného vládce Ruska, lze podle mne důvodně pochybovat nejen z důvodu, který jako neprokázanou možnost zmiňují američtí psychologové a psychiatři – Aspergerův syndrom " Už jen neprokázaná možnost? Tak se mě zdá, že pisatel zřejmě sám trpí Aspergerovým syndromem. Proto nám tady neúnavně vnucuje svoje zvratky. Asi má doma pod postelí Putina, nebo snad "švába", který mu dodává objektivní texty. Sice se honosí jaké má slušné vychování, ale skutečností je, že je jen ubohý hulvát a zřejmě po rodičích zdědil jen ty negativní geny. A k hodnocení je 5 kroužků a první je nejhorší a 5. ani nepřipadá v úvahu.
Citovat
#1 zreo@seznam.cz 2015-02-22 13:25
V něčem musím dát autorovi za pravdu, ale skutečnost je mnohem závažnější než popisuje v tomto článku. Poté co dynastie Romanovců sehrála divadlo se svým vyvražděním, změnila svoji identitu a její členové se po rozdělení sfér vlivu odstěhovali do různých částí světa. Své politické partnery dokonale ošálili a teprve dnes některým z nich dochází to, že Putin a několik dalších zatím neznámých potencionálních bílých koňů čekajících v pořadí, pouze vykonává koncenzus členů této dynastie. Daleko horší je to, že tato dynastie se dokázala infiltrovat do vysokých pater světové politiky pod různými politickými vlajkami. Proto jsou diskuze o možnosti další světové války zcela bezpředmětné, protože ať různé lokální války, nebo i případný celosvětový konflikt dopadne jakkoliv, všechno shrábne tato nesmírně vychytralá dynastie.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře