Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Morales Európanom: Privatizujte a začnite splácať dlhy!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Jednoduchou rečou, ktorá bola simultánne prekladaná pre viac ako 100 najvyšších štátnych predstaviteľov a úradníkov z Európskeho spoločenstva, prezident Evo Morales zneistil svoje publikum, keď povedal: Som tu ako potomok tých, ktorí kolonizovali Ameriku pred 40 000 rokmi a prišiel som nájsť tých, ktorí ju objavili iba pred 500 rokmi.

Tu sa my všetci stretávame. Európski gaunerskí bratia mi vravia, že každý dlh musí byť splatený, aj keď ide o predaj samotných ľudí a celej krajiny bez ich súhlasu. Ja ich už tiež postupne objavujem (dlhy). Ja tiež môžem žiadať platby a tiež môžem mať záujem aj o úroky.

  • morales-europanom-privatizujte-a-zacnite-splacat-dlhy

V archíve Indiánov môžete tiež nájsť papier na papieri, doručenku na doručenke, podpis na podpise, podľa ktorých všetko nasvedčuje tomu, že medzi rokmi 1503 a 1660 prišlo do San Lucas de Barramed z Ameriky 185 000 kg zlata a 16 miliónov kg striebra. Krádež? Nemohol som tomu uveriť! Pretože, to by sme si mohli myslieť, že naši kresťanskí bratia porušili ich siedme božie prikázanie. Lúpež? Tanatzin (v aztéckej mytológií matka Zeme) ma ochraňuj, aby som prišiel k záveru, že sa Európania správajú podobne ako Káin, ktorý zabil svojho brata a poprel to. Genocída? To by bolo uznanie zásluh podobných ,,ohováračov” ako Bartolomé de las Casas, ktorý prirovnal objavenie Ameriky k zničeniu Indiánov, alebo „extrémistov“ ako Arturo Pietri Uslar, ktorý tvrdí, že štart kapitalizmu a súčasnej európskej civilizácie vznikol pôvodne kvôli drahým kovom. Nie! Tých 185 000 kg zlata a 16 miliónov kg striebra sa musí považovať za prvú z priateľských pôžičiek Ameriky, určených pre rozvoj Európy.

Opakom by bolo predpokladať existenciu vojnových zločinov, ktoré by mohli znamenať právo nielen na okamžitý prevod (zlata a striebra), ale aj na náhradu škôd a krívd. Ja, Evo Morales budem považovať túto hypotézu prinajmenšom za urážlivú. Tento senzačný vývoz kapitálu bol začiatkom plánu MARSHALLTESUMA preto, aby bola zaistená rekonštrukcia barbarskej Európy, zničenej kvôli jej žalostným vojnám proti moslimom – tvorcom algebry, polygamie, každodennej hygieny (každodenná kúpeľ) a iných skvelých úspechov tejto civilizácie. Preto sa pri oslave piatej storočnice tejto pôžičky pýtame: "Použili Európsky bratia rozumne, zodpovedne, alebo aspoň produktívne tieto prostriedky poskytnuté Medzinárodným Americkým Indiánskym fondom?" Ľutujem, ale musíme povedať: "Nie!"

Strategicky, ale aj napriek tomu ich premárnili v bitke pri Lepante, na neporaziteľné armády, na Tretiu ríšu a iné formy vzájomného vyhladzovania. Preukázali, že sú finančne neschopní 500 rokov po moratóriu zaplatiť istiny a úroky, alebo sa finančne osamostatniť od príjmových tokov, surovín a lacnej energie prichádzajúcich z krajín tretieho sveta. Tento hnusný obraz poukazuje na slová Miltona Friedmana, ktorý tvrdil, že dotovaná ekonomika nemôže nikdy fungovať a prináša nás to k záveru uznať pre svoje vlastné dobro platby, istiny a úroky, ktoré sú kvôli našej štedrosti oneskorené po tieto dlhé stáročia. Preto, aby bolo jasné, že sa nezhrbíme tak nízko, ako to žiadajú naši európski bratia, ktorých sadzby a úroky sú hnusné a krvavé a siahajú od 20 až po 30 percent, čo nám a ľuďom tretieho sveta chcú naši európsky bratia vyúčtovať.

Obmedzíme našu požiadavku na vrátenie drahých kovov iba na posledných 300 rokov plus skromný 10 percentný úrok, s omilostením na zvyšných 200 rokov. Na tomto základe a s využitím európskeho vzorca zloženého úroku informujeme objaviteľa Ameriky, že nám dlhujete ako prvý úhradu svojho dlhu - 185 tisíc kg zlata a 16 miliónov kg striebra ktorých váha by vyrástla na 300 miestnu cifru. To znamená, pre vyjadrenie, že číslo, ktoré by sme vyžadovali, by malo viac ako 300 cifier a úplne by prevyšovalo celkovú hmotnosť planéty Zem! Tieto hromady zlata a striebra sú veľmi ťažké. Aká by bola ich hmotnosť, keby sme ju počítali v preliatej krvi? Ak chcete tvrdiť, že Európa v polovici tisícročia nebola schopná generovať dostatočné bohatstvo na zaplatenie našej skromnej požiadavky, to by sa rovnalo priznaniu absolútneho finančného zlyhania, alebo k šialenej iracionalite svojich kapitalistických predpokladov. Ale v tom prípade požadujeme podpísanie Letter of Intent (list o záujme), aby sa disciplína plnenia záväzkov dlžníka voči národom Starého sveta začala plniť formou rýchlej privatizácie, alebo obnovením Európy, čo by jej umožnilo zaplatiť nám prvú splátku z historické dlhu...

Autor:: Evo Morales, prezident Bolívie.

Zdroj:: Vaseforum.sk,

noticies.pc.cat

(preložil František Kázmér)

Morales Európanom:

Facebook komentáře

Nejčtenější