Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Evropsko-kolumbijský rébus: Obchod nebo lidská práva?

  • Kolumbie_a_EU
Kolumbie a Evropská unie se připravují k ratifikaci smluv o volném obchodě a podle odmítavé reakce odborů i občanské společnosti je zřejmé, že ne všichni vítají tento krok s nadšením. Na hlavu Evropské komise, která má přípravu smluv na starosti, se snáší vlna kritiky.

 

Ta nejhlasitější pramení z faktu, že Evropská unie se chystá vstoupit do smluvního vztahu se zemí, která zaujala první místo na světě v počtu zavražděných odborářů.
„Uzavřením smluv o volném obchodě dá Evropská unie najevo svou podporu režimu, který má na svědomí spoustu nevinných lidských životů, každý rok přijde v Kolumbii o život několik desítek odborářů," vysvětluje Izquierdová odmítavý postoj k chystaným smlouvám. A neúcta k lidským životům není jediný důvod, proč by si jak Evropská unie, tak i Kolumbie měly dobře rozmyslet, zda a za jakých podmínek pod smlouvy připojí svůj podpis.
Liberalizace kolumbijského trhu, jeden z nevyhnutelných důsledků přijetí obchodních smluv, by ohrozila křehkou místní produkci, která by jen obtížně čelila silné evropské konkurenci. Jak uvádí studie nizozemské organizace Transnational Institute, největší ránu po uvolnění trhu utrží kolumbijský mléčný průmysl, který se bude jen obtížně vyrovnávat s mléčným magnátem ze zámoří – s Evropskou unií. Pokles kolumbijské produkce na sebe nabalí také další problém, protože kde se méně vyrábí, tam se i méně pracuje. Řada Kolumbijců tak bude žít v každodenní nejistotě o své pracovní místo i denní příjem.
Kolumbijská vláda by se podle odpůrců smluv jejich přijetím dobrovolně omezila ve svých pravomocech, mimo jiné by ztratila možnost dohlížet nad investičními aktivitami mezinárodních korporací vyvíjených na území obývaném původním obyvatelstvem, které mohou skončit jejich nuceným vysídlováním. Na trhlinu v argumentaci odpůrců upozorňuje Ivan Lukáš z analytického centra Glopolis, na jehož pozvání Izquierdová do Prahy přijela. „Odboráři na jednu stranu nemohou kolumbijské vládě přijít na jméno, na druhou stranu však nechtějí, aby si nechala okleštit své pravomoci smlouvami", uvádí Lukáš, ale jedním dechem hned dodává, že „nehledě na názorovou nejednotnost kolumbijské strany potvrzuje možnou spojitost mezi násilným vysídlováním a přijetím smluv o volném obchodě i studie, kterou si nechala vypracovat sama Evropská komise".
Na stranu kolumbijských odpůrců smluv o volném obchodě se postavilo více než dvě stě evropských neziskových organizací spolu s Evropskou konfederací odborových svazů. Společně čelí Evropské unii, která sice uznává, že lidská práva dostávají v Kolumbii zabrat, na druhou stranu však prý Kolumbie dělá v jejich dodržování pokroky a proto není důvod s ní smlouvy neuzavřít. Navíc již v současné době jsou obchodní vztahy mezi EU a Kolumbií upraveny tzv. Všeobecným systémem preferencí, proti němuž nikdo nic nenamítá, nutno však podotknout, že tento systém neomezuje pravomoci vlády tak, jak by je omezovaly smlouvy o volném obchodě.
O vyvážený postoj se pokouší Ivan Lukáš, který nepovažuje kritiku ze strany kolumbijských a evropských organizací za neprůstřelnou. "Existuje víc úhlů pohledu na to, co by mohly smlouvy Kolumbii přinést, od pesimistického pohledu, který je vnímá jako jednoznačně škodlivé až po přístup, který věří, že by přijetí smluv mohlo přispět ke zlepšení stavu lidských práv v Kolumbii, neboť evropskokolumbijský dialog by mohl do země přenést zásady dobrého vládnutí a respektu k lidským právům", tvrdí Lukáš a na závěr dodává: "Doufám, že Evropská unie ani Kolumbie nesmetou připravované smlouvy ze stolu. Jejich obsah by měl vznikat za spolupráce obou stran tak, aby ani jedna nebyla znevýhodněná. Jedině tak se zaručí, že na nich obě strany získají a nikoli prodělají".
AUTORKA: Ingrid Mitáčková
ZDROJ: GARP magazín - www.glopolis.org

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře