Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jak je to doopravdy se Stalinovy zločiny?!

Hodnocení uživatelů:  / 55
NejhoršíNejlepší 

Ti lidé, kteří si váží toho co J. V. Stalin vykonal a obdivují to, co dokázal během 30 let v kterých, byl vedoucím představitelem Sovětského svazu, nejsou žádní šílenci, kteří obdivují západními tajnými službami a zrádci z řad trockistů a revizionistických komunistů vymyšlené Stalinovi zločiny, nýbrž rozumní lidé, kteří si dali tu práci ověřit si fakta, informace, statistiky a čísla a dospěli k logickému závěru, že antikomunisté o Stalinovi lidem prostě a jednoduše lžou, protože se bojí, aby se lidé nedozvěděli pravdu a nezačali uvažovat podobně jako On.

 

  • jak-je-to-doopravdy-se-stalinovy-zlociny

Tito „stalinisté“ chápou, že Stalin nemohl v té době technicky vzato obklíčit celou Ukrajinu armádou a nechat jí vyhladovět, protože je to obrovský kus země a neexistovali žádné přístroje nočního vidění, ani jiné technické vymoženosti schopné sledovat na tak obrovském kusu země migraci obyvatelstva. Navíc byla velká část Ukrajiny kontrolována polskou okupační armádou, která využila oslabení Ruska po první světové válce a následné invazi 14 kapitalistických a feudálních zemí a obsadila velkou část Ukrajiny, která před válkou patřila carskému Rusku. Je mnohem pravděpodobnější, že většina fotek hladem zbídačelých Ukrajinců a umírajících žen a dětí, které dávali tak rádi do novin tehdejší západní novináři, měla svůj skutečný původ v koncentračních táborech, které polská armáda vybudovala na jimi obsazené části Ukrajiny a kde umučila a utrápila hlady mnoho Ukrajinců a Rusů. Tato verze původu fotek západních antikomunistických pisálků je mnohem pravděpodobnější, než verze, že je bolševici nechali volně se pohybovat po Sovětském svazu (nemluvě o tom, že bylo prokázáno, že řada fotek z tzv. stalinského hladomoru je naprosto totožná s fotkami z hladomoru roku 1905).

Nikdo však nepopírá, že období hladu a velké hospodářské krize za komunistů na Ukrajině skutečně proběhlo, ale jeho příčiny musíme hledat spíše v tom, že Sovětský svaz byl soustavně napadán armádami, nebo aspoň diverzanty ze západních zemí a v tom, že velká část zemědělské ukrajinské půdy byla pod kontrolou polské okupační armády a nikoli Sovětského svazu. Je třeba také vědět, že komunisté převzali Rusko po feudálech v hrozném stavu a hladomory za cara byly úplně běžnou věcí. Počet obětí hladomoru, který se odehrál po převzetí moci v Rusku bolševiky, byl také daleko menší, než uvádí západní zdroje, protože mnoho lidí bylo převezeno do úrodnějších oblastí Sovětského svazu, aby byli zachráněni před smrtí hladem.

Stalinovi je samozřejmě připisováno mnoho dalších zločinů, jako jsou čistky v armádě (ti důstojníci a vojáci, kteří bojovali na straně invazních vojsk 14 cizích států, proti vlastní zemi skutečně potrestáni byli) a mnoho dalších samozřejmě špatných a zavrženíhodných činů, které však jdou díky statistice a záznamům z archívů samotné NKVD lehce vyvrátit. Tak už dnes třeba víme, že místo desítek milionů (antikomunisté uvádějí od 40 do 100 milionů odsouzených a zavražděných) bylo odsouzeno něco okolo 3 milionů lidí a popraveno z nich bylo cca 800 tisíc. Ačkoli se to zdá být vysoké číslo, musíte počítat s tím, že jde o období od roku 1917 do roku 1953 (tedy do smrti Stalina) ve kterém proběhla revoluce, občanská válka, invaze 14 antikomunistických zemí, napadení Sovětského Svazu nacisty a začátek studené války. V tomto období se ve 200 milionovém Sovětském svazu našlo nějaké to procento zločinců, zrádců, vrahů a kolaborantů, kteří prostě museli být odsouzeni a potrestáni za své zločiny proti vlastní zemi a lidu (jde vlastně o pouhých 1.5% lidí a myslím, že v podobně těžkém historickém období by mnoho jiných nekomunistických zemí odsoudilo ještě mnohem více lidí).

Inteligentní lidé se nebojí postavit a říci, že Stalin ve skutečnosti nebyl žádný démon a vrah, ale bojovník za lepší život slušných pracujících lidí!

Ve skutečnosti byl Stalin mužem, který od svého mládí až do své smrti usiloval o to, aby si lidé vládli sami pro sebe a pracovali pro svůj vlastní prospěch, nikoli pro prospěch malé hrstky vyvolených. Tvrdě pracoval na tom, aby oblasti, kraje, města a vesnice měli své vlastní lidové samosprávy (sověty) a ty, aby rozhodovaly o většině věcí, které ovlivňují běžný život lidí, kteří tam jsou doma. Snažil se omezit moc předsednictva strany a předat jí do rukou těchto sovětů a lidem volené vlády (všechny tyto své myšlenky napsal do tzv. stalinské ústavy z roku 1936). Bohužel nebyl čas tyto změny v systému vládnutí uvést do praxe, protože přišlo období vzestupu nacismu, které vyústilo v invazi do Sovětského svazu. Poté, co Sovětský svaz s přispěním spojeneckých vojsk zvítězil ve válce a osvobodil Evropu od nacistické okupace se potom, co byly opraveny ty největší a nejhorší škody způsobené válkou Stalin ke svým myšlenkám vrátil, což byl jeden z důvodů (kromě těch osobních), proč byl Chruščovem a klikou aparátčíků, kteří se nechtěli vzdát absolutní moci nakonec zavražděn a tři roky po své smrti (dříve si to Chruščov nedovolil, protože celý národ truchlil a do Moskvy jezdili miliony lidí uctít Stalinovu památku) na základě zfalšovaných dokumentů a sprostých lží pohaněn, aby nikoho nenapadlo se ubírat cestou lidových samospráv a omezování moci nejvyššího sovětu. Chruščov totiž potřeboval mít absolutní moc, aby zemi mohl vést podle svého a splnit svůj úkol zrádce, kterým bylo rozbití Sovětského svazu a zničení socialismu (to se mu naštěstí díky Molotovově odvaze a Brežněvově zásahu nepovedlo, ačkoli bohužel nedošlo ani k naplnění Stalinových myšlenek a ničivé dílo tak mohl dokonat později Gorbačov).

Opravdoví „stalinisté“ tedy chtějí jít cestou lidových samospráv, cestou lidové demokracie a lidových referend o věcech, které ovlivňují život a směřování země, bojují proti absolutní centrální moci jakékoli partaje, jsou pro rozdělení rozpočtu státu na centrální a oblastní v poměru 50 na 50% (což znamená, že zisky z jednotlivých národních podniků v krajích půjdou z poloviny do krajské a z poloviny do státní pokladny) a jsou pro smíšené většinové národní hospodářství v poměru cca 70% k 30% s tím, že podporu státu v soukromé sféře budou mít přednostně čeští lidé, družstva a podniky oproti cizímu kapitálu. Stalinisté jsou tvrdě proti vykořisťování pracujících, proti nesplnitelným normám, proti zadlužování země a vyvážení národního bohatství, proti fašismu, nacismu, rasismu a každé ideologii činící rozdíly mezi lidmi z důvodu rasy, nebo postavení a jsou pro důsledné vyšetření všech hospodářských zločinů a přísné potrestání viníků zodpovědných za zadlužení a rozkradení země, devastaci rodinných hodnot a exekuční teror proti občanům! To jsou ty pravé důvody, proč se tajným společenstvím, korporacím a oligarchům, co dnes v Evropě a USA vládnou, tolik nelíbíme a proč se nás vždy budou snažit pomlouvat a hanět,  STEJNĚ JAKO STÁLE HANÍ MRTVÉHO STALINA, KTERÝ JE VŽDY DOKÁZAL ODHADNOUT, PŘEDBĚHNOUT A PORAZIT A Z KTERÉHO MĚLI VĚTŠÍ STRACH, NEŽ Z KOHOKOLI JINÉHO NA TOMTO SVĚTĚ!

 

PS:  Něco o Stalinovi z Kanady a USA - Už i tam se najdou historici, kteří přišli na to, že západ lidem o tomto muži lhal, protože se bál, aby si lidé na celém světě nevládli sami bez oligarchů a jiných vykořisťovatelů!!! 

Roger Keenan a Thomas Kenny - SOCIALISM BETRAYED – BEHIND THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION. (ke stažení zde:http://www.amazon.com/Socialism-Betrayed-Behind-Collapse-Soviet/dp/1450241719)

Kniha dvou amerických vědců - historika a ekonoma, ve které uvádějí na prav ou míru pomluvy o socialismu, SSSR i o Stalinovi. Popisují v ní všechny zásadní změny, které přinesla revoluce v sociální oblasti, v kultuře a duchovní oblasti, které sloužili k dobru lidem v porevolučním SSSR. Také v ní mluví o ekonomickém zázraku, kdy se SSSR dokázalo zvednout z 12% podílu carského Ruska na 80% průmyslové úrovně USA a stalo se světovou ekonomickou a vojenskou velmocí. V této knize najdete mnoho faktů vyvracejících polopravdy a lži vsugerované Vám o Stalinovi. Otevřeně v ní popravdě nazývají Chruščova a Gorbačova zrádci socialismu a přináší v ní spoustu informací, které mohou změnit Váš pohled na svět. Dokázali v ní, že to, co bere většina lidí jako fakta, jsou pouhé výmysly kapitalisty placených a vlastněných médií, kteří se bojí, že by si lidé opět mohli vládnout sami pro sebe. 

Další cenné informace zde:  http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/skutecna-tvar-andelu-a-dablu-historicke-vedy.html

 

Facebook komentáře