Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Tak tohle je absolutní skandál! – Oficiální odpověď.

Tak tohle je absolutní skandál!

Níže naleznete odpověď Úřadu vlády ČR na dotaz zaslaný tomuto orgánu veřejné správy na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Musel jsem si jej přečíst asi třikrát, neboť poprvé jsem si říkal, že je to špatný vtip a podruhé, že snad není možné, že by měli tak neskutečnou drzost, aby vyplodili takový nesmysl.

V tuto chvíli je tedy zřejmé, že:

tak-tohle-je-absolutni-skandal-oficialni-odpoved

1) mluví-li o hrozbě války Andrej Babiš, je to odporná štvavá kampaň, za kterou je třeba Marka Prchala vyloučit z profesního sdružení

2) mluví-li o hrozbě války kdokoliv na FB, jedná se o dezinformaci a trestný čin šíření poplašné zprávy

3) pokud však předseda vlády opakovaně uvádí, že už ve válce jsme, jedná se dle Úřadu vlády o “metaforické vyjádření, jež je užíváno veřejnými osobnostmi při různých krizových momentech, nikoli jako sdělení, že by se Česká republika nacházela ve válečném stavu.”

Aneb už zase jsme si všichni rovní, ale někteří jsme si rovnější.

Vyjádření, za které hrozí normálnímu člověku kriminál, je u předsedy vlády pouhou metaforou.

Jejich vysmívání se občanům této země skutečně nemá žádných hranic a v tuto chvíli dosáhlo již zcela absurdních rozměrů.

Z této tragikomické odpovědi, která již překročila hranice naprosté frašky vyvozuji osobně tyto dva závěry:

1) Doporučuji všem, na které si zaklekne Rakušanův KRIT, aby si tuto odpověď Úřadu vlády vzali s sebou a argumentovali tím, že jejich vyjádření bylo pouhou metaforou a že tím neměli na mysli nic konkrétního

2) Fiala by měl vyhodit celý právní odbor Úřadu vlády a pak sám podat demisi.

V zemi, která se považuje za právní stát, nelze připustit situaci, kdy za totožný skutek je obyčejný občan dehonestován coby dezinformátor a často i vyšetřován a následně trestně stíhán, zatímco u předsedy vlády se nad takovým výrokem blahosklonně mávne rukou s tím, že pan premiér to tak nemyslel a že to byla jen taková drobná metaforka.

Z trestně-právního úhlu pohledu pak vidím v tuto chvíli pouze dvě možná řešení – buď státní zástupce neprodleně zahájí trestní stíhání Petra Fialy za přečin šíření poplašné zprávy dle §357 tr. zákoníku, nebo musí policie bezodkladně zastavit trestní řízení ve všech obdobných případech.

Jakýkoliv jiný postup znamená to, že Česká republika už se nadále nemůže nazývat právním státem.

P.S.: Prosím o co nejširší sdílení tohoto příspěvku, aby se tato nebetyčná arogance naší vlády dostala k co nejširšímu auditoriu. Jsem přesvědčen, že mnoha dalším našim občanům otevře oči, neboť konečně pochopí, že politici pětikoalice definitivně převzali manýry bolševických papalášů a nabyli přesvědčení, že si mohou vůči nám dovolit cokoliv. Míra jejich drzosti totiž dneškem dosáhla zcela nové dimenze


více: Parlamentní listy

„Jsme ve válce.“ Jak to Fiala myslel? Oficiální odpověď. Překvapivá

02.02.2023 10:45 | Ze sítí

Úřad vlády České republiky obdržel dotazy na to, zda je Česká republika ve válečném stavu, o jakou válku se jedná, proti komu je vedena a podobně. Odpověd zmíněného úřadu překvapila nejen politiky. Píše s v ní, že vyjádření předsedy vlády Petra Fialy ohledně toho, že ČR je ve válce, bylo pouze metaforické. Navíc z odpovědi plyne, že můžeme v krizových momentech naší země podobná metaforická vyjádření očekávat i nadále.

Jindřich Rajchl se na úřadu vlády v souvislosti s tím, že předseda vlády Petr Fiala opakovaně tvrdí, že jsme ve válce, dotazoval na to, o jakou válku se jedná, kdo tuto válku vyhlásil, proti komu je válka vedena, jaké subjekty jsou ve zmíněné válce účastny a také zda má Fialovo tvrzení chápat tak, že se ČR nachází ve válečném stavu.

Odpovědi na první čtyři otázky budou Rajchlovi zaslány na jeho adresu, až k nim úřad vlády vypracuje samostatné stanovisko.

Odpovědi na poslední otázku se však předseda PRO dočkal a podle jeho vyjádření mu radost neudělala.

„K otázce č. 5 vaší žádosti si dovoluji uvést, že výše uvedené vyjádření předsedy vlády České republiky je třeba brát jako jedno z metaforických vyjádření, jež jsou užívána veřejnými osobnostmi při různých krizových momentech,“ naznačil ředitel odboru právního a kontrolního ve své odpovědi, že i v jiných krizových momentech, do kterých se naše republika může dostat, lze od vládních představitelů očekávat metaforická vyjádření a dodal, že to neznamená, že by se Česká republika nacházela ve válečném stavu.

Zdroj: https://www.pokec24.cz/blog/tak-tohle-je-absolutni-skandal-oficialni-odpoved/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře