Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proč v České republice unikají informace z „živých“ trestních spisů

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Kdo může mít zájem na tom, aby unikly detaily vyšetřování, z vyšetřovacího spisu? Tak rozhodně to není podezřelá, nebo obviněná osoba, kterou jakékoliv zveřejnění důkazů zajištěných policií, může tak maximálně diskreditovat! Vždy jsou to ale vyšetřující policisté a dozorující státní zástupci, v jejichž zájmu je prokázat obviněným lidem jejich trestnou činnost, a to i když proti těmto lidem nemají dostatek důkazů, vyšetřování se vleče a veřejnost to vidí. Přesně v takovýchto chvílích dochází k úniku informací ze spisu a to je velice podezřelé!

  • proc-v-ceske-republice-unikaji-informace-z-zivych-trestnich-spisu

Český unikát!!!

Ano, je naprostým světovým unikátem, že novinář, disponující z trestního spisu uniklými důkazy, může policii říci, že neprozradí svůj zdroj, tedy obchodníka s důkazy odcizenými z „živého" trestního spisu, a policie tohoto člověka nemůže trestně stíhat, i přes to, že se jednoznačně dopustil minimálně spoluúčasti na trestném činu.

Naprostý český unikát!!!

Naprostým českým unikátem je ale to, že se úniku ze spisu dopouštějí i samotní soudci. Vzpomeňme na kauzu Víta Bárty, kdy soudce Mgr. Jan Šott, nechal pořizovat přímý přenos výslechů obžalovaných Bárty a Škárky, se kterými se mohli seznámit a také tak učinili, všichni ještě nevyslechnutí svědkové a poškození, kteří tak podle toho mohli upravit své výpovědi. Únik informací z vyšetřování, byl tak proveden v přímém přenosu, čím jsme se stali první „demokratickou" zemí na světě, kde je toto možné.

Dalším do očí bijícím případem úniku tajných informací do médií, byla kauza Policejního prezidenta Petra Lessyho. Ten rozhodně neměl zájem na diskreditaci své osoby, ale měli na tom zájem vyšetřující policisté, kteří tyto informace postupně médiím poskytovali, až to celé dopadlo tak, jak to dopadlo. Pan Lessy byl nezákonným způsobem odvolán ze své funkce a popliván od hlavy až k patě, aby se nakonec před soudem zjistilo, že si to policisté všechno vymysleli. A co novináři, kteří se na diskreditaci podíleli? Jen neprozradili svůj zdroj a byli z toho venku!!!

Prodávat informace z živých trestních spisů, je všude na světě trestné, jen v České republice jsme z toho nechali udělat nikým nekontrolovaný byznys!!!

A teď důkaz, proč se tak děje!

Věc KRPS-42941/TČ-2011-010471
šetřená JUDr. Milanem Kuljačkem
vyšetřujícím policistou SKPV v Kolíně

Tato věc byla přidělena k šetření panu JUDr. Milanu Kuljačkovi. Do trestního spisu by tak měl mít přístup jen on a dozorující státní zástupce, v tomto případě Mgr. Panel Neruda. Pan JUDr. Kuljaček dne 26. 4. 2012 obvinil pana Tomáše Vacku, ze spáchání trestného činu Křivého obvinění soudkyně Krajského soudu v Praze paní JUDr. Burianové.

4. 7. 2012 ale do tohoto spisového materiálu vstupují pánové plk. Mgr. Dušan Žďárský vedoucí územního odboru Kolín a nprap. Stanislav Men, kteří odesílají žádost o odborné vyjádření na Kriminalistický ústav v Praze, společně i s důkazy zajištěnými panem JUDr. Kuljačkem. Do trestního spisu se tak prokazatelně dostali další dva lidé!

21. 11. 2012 šel pan Tomáš Vacka nahlédnout do trestního spisu, do kterého jej nechali nahlédnout por. Mgr. Markéta Šmejkalová a por. Mgr. Miroslav Vláčil, kteří ještě navíc z tohoto spisu odstranili dokumenty týkající se nařízené domovní prohlídky. Do trestního spisu se tak prokazatelně dostali další dva lidé!

27. 11. 2012 do spisu vstupují por. Mgr. Hana Kardová, se svým nadřízeným npor. Mgr. Michalem Dupákem, kteří při domovní prohlídce zajištěné materiály odesílají na znalecké zkoumání. Další dva lidé, kteří prokazatelně manipulovali se spisem!

A teď to nejpodstatnější!!!

14. 12. 2012 na SKPV do Kolína přijíždějí pánové kpt. Michal Turnhöfer a kpt. Michal Kunc, příslušníci Generální Inspekce Bezpečnostních Sborů, kterým vyšetřující policista nprap. Vlastimil Papáček, kterému byla věc dodatečně přidělena, předává písemnosti z jím vedeného trestního spisu. Tito pánové tyto důkazy předávají své nadřízené plk. JUDr. Kataríně Novákové, která dne 5. 3. 2013 přibírá znalce, kterému tyto materiály poskytuje a vyžaduje si od něj vypracování dvou znaleckých posudků.

Do živého trestního spisu KRPS-42941/TČ-2011-010471 tak mělo prokazatelně přístup nejméně 8 policistů Krajského ředitelství policie v Kolíně, k materiálům z tohoto spisu se dostali nejméně tři příslušníci GIBS a nejméně tři znalci, z nichž ani jeden neměl zájem na prokázání neviny obviněného!

Mohl by se tak někdo divit, kdyby se nějaké materiály z tohoto trestního spisu objevili na veřejnosti a nikdo nikdy nepřišel na to, kdo jejich zveřejnění umožnil?

Co z toho plyne? Že do všech trestních spisů vedených v České republice, má přístup spousta lidí, kteří mohou z tohoto spisu cokoliv prodat novinářům, a dokud nám novináři nebudou povinni prozradit své zdroje, nikdy se nemůže prokázat, kdo takto ve skutečnosti učinil. Policisté si budou dál přivydělávat jejich prodejem a novináři budou dál soudit lidi dříve, než vůbec stanou před soudem, což rozhodně není v zájmu žádné demokratické země.

Zamysleme se tak nad systémem, který zde máme dřív, než těmi novináři odsouzenými lidmi, budeme právě my!!!

Facebook komentáře