Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Bomba všech bomb: nouzový stav byl protiústavní a postup policie nezákonným zásahem

Možná si pamatujete, že loni nastala jedna světlá chvilka v boji s covidí mafií. Tehdy Městský soud v Praze v nějaké světlé chvilce prohlásil vyhlášení nouzového stavu za pritústavní.

  • bomba-vsech-bomb-nouzovy-stav-byl-protiustavni-a-postup-policie-nezakonnym-zasahem
  • bomba-vsech-bomb-nouzovy-stav-byl-protiustavni-a-postup-policie-nezakonnym-zasahem
  • bomba-vsech-bomb-nouzovy-stav-byl-protiustavni-a-postup-policie-nezakonnym-zasahem
  • bomba-vsech-bomb-nouzovy-stav-byl-protiustavni-a-postup-policie-nezakonnym-zasahem
  • bomba-vsech-bomb-nouzovy-stav-byl-protiustavni-a-postup-policie-nezakonnym-zasahem

Nouzový stav je protiústavní, řekl po žalobě studenta soud. Zákazy lze napadnout

Pak se do toho bohužel vložil NSS a šlo to zase se vším z kopce:

Gymnázium nemusí obnovit prezenční výuku. Soud odložil rozsudek.

Výsledek byl k ničemu. Zdálo se, že proti nouzovým stavům snad neexistuje žádná obrana. Pouze jednotlivá krizová opatření že jsou přezkoumatelná na základě zásahové žaloby. Až do tohoto okamžiku. Co se stalo?

Advokát Jaroslav Kuba se domáhal ochrany před nezákonným zásahem způsobeným pokynem policie omezujícím jeho svobodu (šlo o zákaz překročení hranic okresů).

Výsledek je více než důležitý pro řadu lidí (tímto Jaroslavu Kubovi velmi – opět – děkuji). Význam to má zejména pro přestupková řízení z té doby – a samozřejěm do budoucna – Vláda si musí dávat aspoň trochu pozor a není nepostižitelná.

Z rozsudku:

Lze tak konstatovat, že názor zdejšího soudu ve vztahu k vyhlášení nouzového stavu dne 14. 2. 2021, nebyl Nejvyšším správním soudem jakkoli korigován. V nyní projednávaném případě pak nejsou na danou věc aplikovatelné ani závěry rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu zformulované do výše uvedených právních vět, neboť nyní se žalobce nedomáhal přímo zrušení daného krizového opatření, ale zcela správně namítal, že účinky předmětného krizového opatření se v jeho právní sféře projevili skrze jednání policistů, které následně napadl správní žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Takový postup je pak dle názoru soudu zcela legitimní a byl v minulosti aprobován judikaturou.
Vzhledem k tomu, že krizové opatření č. 68/2021 Sb. vyplynulo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavusamo je zatíženo nezákonností, resp. protiústavností; bez nouzového stavu není krizových opatření. Soudu tak nezbylo než označit zásah uskutečněný policisty za nezákonný, neboť vycházel z krizového opatření, které soud z důvodu jeho protiústavnosti
nemohl v dané věci aplikovat. Ostatně na to, že policisté a strážníci podle předmětného krizového opatření postupovali, odkázal žalovaný ve svém písemném vyjádření. Dle soudu je tak splněna i třetí podmínka pro deklaraci nezákonného zásahu.

Z celé věci vyplynulo, že v případě, kdy soudy mohou přezkoumávat krizová opatření (pokud mají na stole žalobu na nezákonný zásah učiněný na základě krizového opatření nebo žalobu proti správnímu rozhodnutí vydanému podle krizového opatření), mají rovněž možnost zabývat se hodnocením ústavnosti nouzového stavu. Navíc před pár dny Ústavní soud potvrdil, kupodivu, že i samotné vyhlášení nouzového stavu je vlastně právní předpis.

Tohle je prostě jedno z nejdůležitějších rozhodnutí týkajících se nouzového stavu a basta – jen nějak nechápu, proč se o tom nikde nepíše (anebo možná ano, já doopravdy už nesleduju nic než Echo24, a to ještě zřídka).

Rozsudek k dispozici zde.

P. S.: Koukám jak zjara na práci Městského soudu v Praze. Co se to tam stalo?

zdroj: https://stavbeznouze.cz/blog/bomba-vsech-bomb-nouzovy-stav-byl-nezakonny-a-postup-policie-nezakonne/?fbclid=IwAR3Z_IZBg4s_UIim9UlF61Xqun3al4J6Sth1e6pKT2NQYBwEYPih6bRVJnk

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře