Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zpráva pro 400 tisíc nezaměstnaných: Slyšte slovo Boží!

  • bata-blog
Ano, tou dobrou zprávou pro  více jak čtyřistatisícovou armádu nezaměstnaných je sdělení, kterému se dá jen těžko věřit. Nicméně, je tu.

Biskup plzeňský František Radkovský ve svém rozhovoru pro sobotní PRÁVO(30.1.2010), který vedl s Oldřichem Dandou, na otázku: „...Je podle církve lepší směrovat k sociálně zaměřenému státu, jako je zvykem v Evropě, nebo  k většímu liberalismu, jako je to ve Spojených státech?" pan biskup svérázně odpověděl: Papež ve své poslední encyklice LÁSKA V PRAVDĚ jasně ukazuje, jaké má církev sociální učení. Sociální pohled je důležitý, ale je také potřeba vždy vidět i to, že podnikatelé mají velikou odpovědnost a nejsou to vykořisťovatelé. Jsou to dobrodinci, kteří přinášejí zaměstnání pro druhé. Snaží se riskovat, aby měli lidé zaměstnání a obživu. Proto je potřeba jim dát prostor, aby nezkrachovali!"

Velmi odvážná, či spíše neuvážená a nezodpovědně zodpovězená otázka. Z pohledu církve téměř kacířská. Nevím, jak dalece pan biskup prožívá současnou krizi či jak dalece jako představitel církve soucítí s lidem, notabene lidmi nezaměstnanými. Jeho slova jsou takřka rouháním, neboť vyslovit názor, že podnikatelé jsou dobrodinci, je nehoráznost, nemajíce obdoby. Nedovedu si představit, jak by asi na jeho slova reagovali věřící nezaměstnaní lidé, když by jim tato slova z kazatelny sděloval jako útěchu či požehnání v jejich křesťanském životě a životním údělu. Nedovedu si představit toho podnikatelského dobrodince, který soucitně, s vědomím, že dává lidem práci, jim za jejich pracovní úsilí poskytne měsíční almužnu 8.000 korun, zatím co on, dobrodinec brázdí svou jachtou mořskými vlnami, nebo se prodírá karpatskými lesy při lovu na medvěda. Nedovedu si představit dobrodince multimilionáře Bakalu, jak svým poddaným přenechává tisíce bytů za původní odhadní cenu, stejně jako si nedovedu představit, jak jiný podnikatel, rovněž dobrodinec, aby lidem dal zaměstnání a obživu, obchoduje s bílým masem, nahání prostitutky na E55, nemluvě o těch dobrodincích, kteří za cenu nesnížení vlastního zisku propustí ze zaměstnání dlouholeté zkušené pracovníky, kteří mají pár roků do důchodu, ale i ty mladé, kteří stejně jako ti staří si mohou o další práci nechat zdát.

Pane biskupe, klobouk dolů před Vaší křesťanskou láskou k bližnímu, velkorysostí, ohleduplností a pochopení: pro podnikatele-dobrodince! Chápu, že takový podnikatel-dobrodinec, notabene křesťan má pro Vás větší hodnotu a cenu, než mrzký křesťan-dělník. Co dá do zvonečku dobrodinec, dělník nedá za celý život. Hodnota člověka  a jeho život má zřejmě menší hodnotu, než je hodnota  peněz „dobrodinců", jakkoliv v jiné odpovědi pan biskup mluví o tom, že otázka peněz pro církev nehraje prvořadou roli. (I pro církev totiž platí, že peníze jsou vždy „až" na prvním místě). Proto, podle pana biskupa, nedejte padnouti našim „dobrodincům!" Nynějším i budoucím!

I v dalších jeho odpovědích lze spatřovat  zajímavé názory zvláště, pokud hodnotí českou společnost a politiku. Jeho odpovědi jsou z řady univerzálních, rádo by objektivních, hlavně však vše a nic říkajících: „Já mám hlavně výhrady k tomu, že je tady korupce. Naše společnost má obrovskou nevýhodu. Lidem i přes jejich duchovní zájem chybí živé svědomí, aby dovedli posuzovat, co je správné a co není správné, co se smí a co se nesmí. Korupce a tunelování, které se objevují na vysokých postech je věc, který společnost likviduje." Moc pěkně, kulantně řečeno, leč poznat o kom je konkrétní řeč, nelze. A už vůbec nelze poznat, kdo ví či neví, co je a není správné, co se smí a nesmí. A už vůbec ne, koho za to odsuzovat. Kdo je ten nesvědomitý a hloupý, co neumí nic posoudit. Pan biskup si zřejmě nechce dělat  zlou krev ani s jednou (politici) ani druhou (občané) stranou, tak se raději  vyjadřuje obecně, aby nikomu náhodou neublížil. Možná ve směru k politikům a podnikatelům se mu to podaří, směrem k občanům, zaměstnancům a jiným pracovníkům se tím však jistě nezavděčí, spíše naopak. Rozhodně si nemyslím, že slova pana biskupa budou povzbuzením pro zaměstnané-poddané, jejichž dobrodinci tak nezištně riskují a nemyslí na nic jiného, než na zajištění jejich blaha, tj. zaměstnání  a obživy pro ně a jejich rodiny. Jak šlechetné!  Asi proto máme jen 10% nezaměstnaných. Protože pokud by těch „dobrodinců" nebylo, jak říká pan biskup, jistě by jich mohlo být i 25% a více. Jenom nevím, z čeho by ti dobrodinci byli nejen živi, kupovali auta, vily a jinak neskromně užívali zisků, kdyby těm, co na ně  vydělávají, to zaměstnání nedali.

Ačkoliv jsem ateista, jdu a dám na modlení. Tak fatální dobrosrdečnost a upřímnost pana biskupa se musí umět ocenit a odměnit. Snad mi kámoš tu „pajcku" do dalšího důchodu ještě půjčí. Řekl bych si o ni synovi, ale ten jaksi o žádného „dobrodince" jak na potvoru nemůže zakopnout (a že jich je) a proto je bez práce, ach jo!

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře