Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Komu to prospěje? No jim samotným přece!

Denně si s nemalým zájmem prohlížím a čtu informace a zprávy, které mi poskytuje internet a nestačím se divit, kolik máme v Česku moudrých, předvídavých občanů, kteří se vyznají v politice notabene mezinárodní, jací jsou „fundovaní“ psychologové, sociologové, ekonomové, vojenští odborníci všeho druhu, znalci lidských povah a mentalit, kteří všechno ví, všemu rozumí, zkrátka machři na slovo vzatí.

Kromě toho překvapuje, jakou oplývají znalostí o našich východních sousedech na Ukrajině a Rusku a jak se fundovaně vyjadřují k stávající situaci s Ruskem. To bych fakt nečekal, svět nám je může závidět.

  • komu-to-prospeje-no-jim-samotnym-prece

Může se to jevit jako výhoda, ale bohužel, opak je pravdou. Znalosti a odbornosti těchto lidí totiž zdaleka neodpovídají realitě, v názorech a postojích převládají emoce a snaha nevybočit z šiku, zachovat falešnou loajalitu, spousta věcí je postaveno na pouhých dohadech, když ne zrovna na lžích. Jako v mnoha podobných případech chybí objektivita, racionalita, důkazy. Kromě toho, jen málokdo z nich (zda vůbec) do svých odborných názorů, analýz, postojů, stanovisek atd. jsou schopni přiznat a začlenit i faktor angažovanosti USA a západních spojenců v těchto událostech. Z výše citovaných názorů na slovo vzatých „odborníků“ totiž vyplývá, že všechno zlé, špatné, nezákonné, nepřijatelné atd. pochází z Ruska, na vině je Putin a tak veškerá pozornost a zloba je upřena tímto směrem.

Tito chytří, vševědoucí a všemu rozumějící odborníci neberou totiž vůbec v potaz, že v těchto smutných, tragických událostech jsou dost výrazně zaangažované USA, ale také západní státy, resp. EU, NATO a v neposlední řadě především Ukrajina samotná! Nebo snad kyjevský Majdan vznikl v Moskvě? Banderovce, Pravý sektor, nacionalisty Svoboda tam poslal Putin? Jsou vůbec schopni racionálně posoudit vývoj událostí tak, aby bylo jasné, kde je počátek všeho, jak se věci a události chronologicky a hlavně pravdivě dále vyvíjely? Není přece možné všechno vidět jen černobíle (resp. černorudě), ale umět být trochu nad věcí, být (vzhledem k nedostatečným a nepřesným informacím a neznalosti všech faktorů) když už ne neutrální, tak alespoň natolik objektivní, že přiznají i účast USA a jejich podíl na vzniklé situaci.

Jsme-li u tohoto faktu, nutno poznamenat, že anexe Krymu nebyla ze strany Ruska, resp. Putina provedena z nějakého rozmaru nebo, jak někteří „politologové“ a jiní „odborníci“ tvrdí, že to byl další projev rozpínavosti Ruska. Především je třeba si uvědomit, že Krym sice byl kdysi ruský, ale to nebyly ty hlavní důvody, proč se Krymu V. Putin zmocnil. Pro ty méně informované nebo hůře chápající je potřeba připomnět, že přístav Sevastopol na krymském poloostrově mělo Rusko pronajato a užívalo jej pro svou námořní flotilu a tudíž nemohlo dopustit, aby se USA, které se na poloostrově začaly etablovat a ekonomicky dost angažovat, postupně zmocnily celého území Krymu, kde by pak mohly vybudovat svoji vojenskou základnu pro armádu USA a to v bezprostřední blízkosti hranic RF. Ani Obama by něco podobného nepřipustil, kdyby se něco podobného odehrávalo v blízkosti hranic USA (např. v Mexiko, na Kubě apod.).

Každý rozumný a odpovědný politik a státník, pokud by se nechtěl stát zbabělcem a zrádcem svého lidu, by nejednal jinak. Každý to ví a ví to také Obama a všichni pánové a dámy z EU, NATO a další politici. Jenže tento obranný akt se náramně hodil USA a Obamovy, aby to považoval za enexi, protože jim tím Putin zcela neočekávaně znemožnil plány USA a NATO. Proto Obama anexi Krymu prohlásil za porušení mezinárodních smluv, za invazi Ruska s cílem zmocnit se (i když ne ta docela) cizího území. Značné nepokoje ve východní části Ukrajiny, vyvolané jako nesouhlas s kyjevskou fašistickou vládou, pak celou situaci ještě více vyhrotily, protože občanům těchto oblastí v boji s ukrajinskou armádou vypomáhali v boji i dobrovolníci z RF. To byl další impuls k osočování prezidenta Putina z podpory a pomoci tzv. separatistům, resp. k neochotě ukončit tuto podporu.

Situaci se sankcemi, které jsou proti očekávání zatím málo účinné, jejich postupné zesilování a rozšiřování ze strany EU nevyřeší lživé obviňování Ruska, že je agresorem a že ohrožují bezpečnost Evropy a států EU. To je nestoudná lež a důvod pro eskalaci napětí a vyvolávaní dalších sankcí vůči Rusku. U zdravě myslících, demagogií nezatížených lidí není těžké pochopit kroky a řešení, které Putin udělal v zájmu bezpečnosti Ruska. Je to v postatě jen otázka chtít celou záležitost hlouběji pochopit, hledat důvody a příčiny, opodstatněnost Putinových kroků z pohledu nejvyššího státníka, který bránil a chránil suverenitu a bezpečnost své země. A jak sám V. Putin připomněl, Rusko také vlastní jaderné zbraně a není tedy nějakým outsidrem vůči USA a EU. Jen pokrytec může nevidět, že stejné (i když ze zcela jiných důvodů) kroky dělá Obama, když hájí tzv. „zájmy“ USA kdekoliv ve světě, daleko od hranic USA, aniž by byly vojensky ohrožovány. Totéž by zcela jistě udělal každý odpovědný státník ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii či jinde v případě, že by byla jejich země tak bezprostředně vojensky ohrožena, jako tomu bylo v případě Ruska!

Opravdu to není těžké pochopit, pokud bude dobrá vůle. Bohužel, mnoho lidí je ovlivněno neopodstatněnými výroky pravicových politiků, trpí falešnou loajalitou k politickým osobnostem (např. Schwarzenbergovi) o kterých si myslí, že jejich názory jsou jedině správné. Bohužel, tito lidé pronášejí neopodstatněné, velkohubé, lživé výroky o imperialistických choutkách a snahách prezidenta Putina zmocnit se, resp. obsadit Ukrajinu, Estonsko, Litvu, Polsko atd., získat zpátky státy bývalého SSSR a Rusko dostat zpět do hranic bývalého Sovětského svazu a proto by bylo nejlepší použít vojenské síly. K tomu ovšem nemá žádný z nich sebemenší indicie a už vůbec ne relevantní důkazy. Tyto lži, nestoudné a neopodstatněné fámy vyvolávají nebo by měly u veřejnosti vyvolat atmosféru strachu studené války, obavy z ohrožení bezpečnosti Evropy z možného útoku Ruska na státy EU. Proto řada z nich podporuje úsilí o posílení sankcí v naději, že to donutí Putina změnit svou politiku a dostat ruskou ekonomiku a jej samotného na kolena. Ti výše jmenovaní „odborníci na všechno“ by měli a mohli vědět, že je to nereálné, o tom snad není potřeba pochybovat. Pokud tomu někdo nevěří, nechť si nějakou dobu počkají. Možná se bude i divit.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře