Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Dopis prezidentovi ČR V. Klausovi

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Ing. Václav K l a u s
President České republiky 18. listopadu 2012

Dobrý den, pane prezidente.

Dnes a denně se kolem nás děje mnoho událostí, které jakkoliv jsou mnohdy z pohledu občana ČR až životně důležité, z pohledu vlády, se jim nevěnuje patřičná pozornost, protože některé (ne-li většina) kroků a opatření vlády evidentně a záměrně jdou proti občanům, s cílem politického, a osobního prospěchu. Je toho hodně, proto mi dovolte upřít pozornost podle mého názoru na jednu věc, která má nedohlédnutelný význam pro ČR a její občany. Promiňtě, že začnu poněkud frivolně a pojďme si říci, (nebo připomenout), co nového se na politické scéně v neprospěch občanů, zase "profláklo".

  • dopis-prezidentovi-cr-v-klausovi

Je to záležitost, která hýbe většínou českou veřejnosti a tím jsou církevní restituce. V této souvislosti je zde také věc, o které se vůbec v politické rovině oficálně nemluví, jako by se nikdy nestala. Stávající vedení církví si evidentně velmi přeje, aby se snad tato skutečnost veřejnost nikdy nedověděla a aby se na ni rychle zapomnělo, zde:

Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Kardinál Tomášek
upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991!Tyto skutečnosti byste si, pane prezidente, měl jistě pamatovat!

Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku a který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude a subjekt který ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémového zdůvodnění, politicky nekorektně řečeno, jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval, jinak také řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku za bílého dne ve prospěch soukromého, notabene cizího subjektu !

Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká : „Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá záležitost: Je všeobecně známo, že v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Teno mjetek se stane součástí majetku Vatikánu a ergo kladívko, darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizího státřu (mocnosti), tedy čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizího státu, tedy Vatikánu, což je z hlediska českého i mezinárodního práva vlastizrada ! Proto je zcela na místě návrh na opatření od pana Vereše, aby každý poslanec a senátor, případně další osoby, kteří budou hlasovat pro zákon v navrhované době, byli okamžitě obviněni z trestného činu vlastizrady a úmyslného pochybení při správě veřejného (státního) majetku.

Kromě toho se také provalilo, že velké developerské firmy, česky řečeno "překupníci s pozemky", už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu, podle všec zvyklostí a legislativy, musí schválit Pozemkový fond a světe div se! Již dnes o potvrzení směny žádaly stát (Pozemkový fond) také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24,v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, předseda dozorčí rady Duplicatus, který si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.

Jak vidíte, nebo budete chtít vidět, samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. Politici jako Nečas, Němcová, M. Benda, Vidím, Kalousek, "kníže Schwarzenberg", Gazdík a řada dalších, kteří se velmi intenzivně angažovali (angažují) v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si (zase) pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch.

Pane prezidente,
Jménem všech poctivých občanů ČR Vás žádám, abyste z pozice představitele státu a lidu České republiky, zaujal jednoznačně zamítavé stanovisko k předloženému zákonu o církevních restitucích a finančnímu vyrovnání s církvemi tím, že jej odmítnete podepsat. Nedospusťte, aby Česká republika a její občané byli za bílého dne okradeni o minimálně 150 miliard korun tím, že církvím bude v rozporu s uvedenými skutečnostmi nikoliv restituován, ale darován majetek v této výši.

Nevystavujte se prosím veřejnému opovržení v tom, že byste tento vlastizrádný krok učinil svým souhlasným podpisem a dal tak legitimitu protizákonnému činu, který mj. nemá jiné cíle, než ze strany aktérů toho činu se osobně obohatit na úkor milionů občanů ČR. Zachovejte se prosím jako president a státník, který má na mysli dobro občanů tohoto státu a ne podvodníků, lhářů , zlodějů, notabene církve a potažmo cizího státního subjektu.

Zabraňte darování majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňte největšímu tunelu, který nejen zadluží české občany, ale může zkomplikovat i mezinárodní vztahy z titulu okupování čs. území cizím státem! Stůjte na straně práva a občanů, neboť je to jedna z Vašich prezidentských povinností (viz prezidentský slib)!

Děkuji za pochopení,
S pozdravem občan České repbliky
Jiří B a ť a , Holešov

Facebook komentáře