Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dodatek ke stanovisku pana Ing. Prince k Holešovské výzvě v PL

  • holesovska_vyzva
Parlamentní listy se již delší dobu, z důvodů mně ne příliš známých, výrazně angažují ve prospěch Holešovské výzvy, aniž by vzali v potaz řadu faktorů a skutečností, které s Holešovskou výzvou a jejím vývojem souvisejí.

Já, stejně jako pan Ing. Princ, jsme několikrát formou emailu podávali vysvětlení, resp. svědectví jak o vzniku Holešovské výzvy, tak o způsobu jejího zneužití a zdiskreditování základních myšlenek tvůrce HV pana Ing. Prince a mne, jako nejbližšího jeho spolupracovníka, kteří jsme Holešovskou výzvu přivedli na svět.

Osobnost pana Jaroslava Popelky oslnila některé novináře v PL natolik (zvláště pak paní Hechtovou), že přes několikeré urgence na naše emailové dopisy úmyslně nereagovala, nedala nám prostor se k věci vyjádřit veřejně, neboť veškerou poštu ignorovala (stornovala). Tím "pomohla" HV k výsledkům, ke kterým se po cca půl roce dopracovala a o kterých dnes hovoří jeden z představitelů HV pan Ing. Fiedler.

Pozoruhodné na vyjádření pana Fiedlera je, že se de facto vůbec nezmiňuje o ještě nedávno tolik populárním panu Popelkovi, kromě momentu, kdy se zmiňuje o jeho "odkazu", čímž se prý stal jedním z prvních příznivců. Pro upřesnění nutno dodat, že nejen jako příznivec, ale i aktivní spolupracovník pana Popelky, Čermáka a Procházky, kteří se zasloužili o zcizení Holešovské výzvy jejím autorům, zneuznání dalších občanů, participujících na vzniku Holešovské výzvy kromě pana Adámka, který se víceméně diskrétně držel opodál, aby se od projektu HV příliš nevzdaloval.

Jak z uvedeného vyjádření pana Fiedlera v PL vyplývá, pan Popelka se zřejmě z vedoucí pozice zcela vytratil, nebo byl vytlačen (důvod není specifikován) a veškerou iniciativu na sebe strhl pan Fiedler z ostravského KC , navazuje na užší spolupráci s Občany 2011, s nimiž společně připravují jasně definovanou strukturou a vnitřní řád zřejmě již pod hlavičkou Občané 2011. Nemohu než konstatovat, že činí přesně to, co bylo dojednáváno již při vzniku Holešovské výzvy dne 8.12.2011 v Holešově kde, jak již bylo zmíněno, byl přítomen i pan Adámek, jako předseda hnutí Občané 2011.

Autorkou článku rozhovoru s panem Fiedlerem je Anna Vidiševská, která není zřejmě tak dostatečně a obšírně seznámená s historií HV, (na rozdíl od paní Hechtové), takže není možné mít ji za zlé, že ve svých otázkách nešla panu Fiedlerovi více "na tělo". Z tohoto článku-rozhovoru vyplývá, že ani pan J. Popelka už není tím, čím byl ještě před dvěma třemi měsíci, naopak, že novým vůdcem a populární osobou se stává pan Ing. Fiedler. Není potom divu, že se jmenovaný necítí povinován se vracet k nedávné minulosti samotného vzniku Holešovské výzvy, notabene k velmi ostudnému a bezcharakternímu postupu hraničící s podrazáctvím, ne-li pučem na původní skutečné většinové (5:2) zastoupení zakladatelů Holešovské výzvy, kterého se dopustili pánové Popelka a Čermák jako přímí účastníci schůzky v Holešově a až později se připojivšími panem Procházkou a již zmíněným novým představitelem dnes již zanikající HV panem Ing. Fiedlerem.

Nemohu než konstatovat, že se na jedné straně, po zbytečně promarněných a nesprávně vedených aktivitách, díky nekonzistentnímu, nepromyšlenému a neorganizovanému postupu pana Popelky a jeho spolupracovníků dostala Holešovská výzva tam, kde dnes je přesto, že nelze upřít vysoký efekt v zaujatosti občanů pro cíle, které byly Holešovskou výzvou sledovány (mj. i odbory).

To je však snad jediné pozitivum, kterého HV pod vedením pana Popelky dosáhla. Mnoho jiného šlo vniveč, ke škodě celého záměru Holešovské výzvy a hlavně či především ke škodě občanů a veřejnosti samotných. Na druhé straně, po mnoha špatných zkušenostech a promarněných šanci se pan Ing. Fiedler dopracoval k poznání, že vedení HV pod panem Popelkou byl zbrklé, neuvážené, nepromyšlené a chaotické, že se opomíjela (zřejmě v důsledku "opojení" z prvotních jakoby úspěchů HV a nemalé popularity jmenovaného) potřeba vypracování struktury, organizovanosti a registrace HV, která nakonec katastrofálně skončila v rukou DSSS. Tomu všemu se mohlo předejít, kdyby se postupovalo v intencích, dohodnutých na schůzce v Holešově, za ochoty jednat a diskutovat o nastalých problémech a nedostatcích, které se jako vždy a všude vyskytují. Pánové Popelka, Čermák, Fiedler a Procházka však byli jiného názoru, šli svou cestou, aby nakonec zjistili, že bez vedení není velení a bez kázně nejsou úspěchy.

Dnes lze již jen konstatovat: pozdě "bycha" honit! Holešovská výzva skončila neslavně přesto, že měla slávu předem takřka zajištěnou! Pokračovat v myšlenkách a idejích HV bude těžké, protože do povědomí občanů se dostala touha rebelovat, demonstrovat, odporovat a nesouhlasit s vládou a prezidentem, ale to má v programu skoro každá iniciativa, hnutí či sdružení, kteří usilují o totéž! Skoro se dá říci, že dnes je stav, jako by Holešovská výzva ani nikdy nevznikla, tedy až na humbuk a několik osobních problémů, které jejím přímým zakladatelům vznikly.

18. května 2012 Jiří B a ť a , Holešov

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře