Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Cizinci můžou získat azyl bez dokladů a s vymyšlenou identitou

  • cizinci-muzou-ziskat-azyl-bez-dokladu-a-s-vymyslenou-identitou


Vážený pan
Milan C h o v a n e c
ministr vnitra ČR
P r a h a
                                                                                                                                        5.8.2015   


Vážený pane ministře,

v uplynulých dnech jste se Vy i předseda vlády nejednou vyjádřili, že imigranty z arabských a afrických zemí budete přijímat s největší opatrností, prověřováním a ověřováním jejich identity , budete provádět jejich bezpečnostní prověrky. Posílám Vám odkaz na článek, jehož název je obsažen v Předmětu tohoto mailu a jeho zdroj. Podle toho mohou cizinci získat azyl i bez jakýchkoliv dokladů a s vymyšlenou identitou na základě čestného prohlášení, že pochází ze země s probíhajícím válečným konfliktem.

Proč občany uklidňujete svými nepravdivými prohlášeními, které bohužel musím tak hodnotit, pokud jsou údaje v uvedeném článku a zdroji pravdivé ? Z uvedeného vyplývá, že se sem může dostat celý regiment islámských teroristů bez jakýchkoliv problémů.

Žádám Vás i předsedu vlády, abyste zabránili jakémukoliv přijímání imigrantů z arabských a afrických zemí, pokud nemůžete jednoznačně zaručit, že nebudou nebezpeční našim občanům.

Důvodem imigrace těchto občanů jsou agresivními válečnými akty USA a NATO rozvrácené jejich země, na kterých nemá Česká republika žádný podíl a proto nemáme ani povinnost se jich ujímat. Nechť se o ně postarají ty státy, které tyto země mají na svědomí. Pokud to nedokážete v EU zajistit, žádám, aby bylo vypsáno referendum občanů, zda má ČR dále setrvat v EU i NATO.

Dále bych chtěl doplnit,  že by tito běženci, pokud jim bude kladně rozhodnuto o poskytnutí  azylu v ČR, měli jako nutnou podmínku k udělení azylu podepsat prohlášení, obsahující m.j. následující závazky, že :

1) se bez výhrad podřídí našim zvyklostem a našemu právu občanskému, trestnímu i pracovnímu (nebudou požadovat dodržování ramadánu a přestávek na modlitby v pracovní době)
2) budou používat český jazyk, který musí zvládnout do 12 měsíců, jejich děti budou povinně navštěvovat české školy
3)nebudou požadovat implementaci jejich náboženských zvyků a jejich islámského práva do našeho právního řádu a veřejného života a budou důsledně dbát na přátelské soužití s obyvatelstvem ČR
4)nebudou se dožadovat výstavby mešit a modliteben a svou víru si budou svobodně provozovat v soukromí svých bytů, nikoli na veřejnosti, nebudou požadovat právní uznání jejich náboženství a z toho vyplývajících nároků
5)budou svědomitě vykonávat přidělenou práci a užívat přidělené bytové prostory s pravidelnou úhradou nákladů na jejich používání. Pokud nebudou vykonávat přidělenou práci, nebudou mít nárok na dávky ze sociálního zabezpečení
6)nikdy jim nebude uděleno státní občanství ČR s právy k tomu náležejícími ani právo trvalého pobytu
7)po skončení válečného konfliktu v  zemích jejich původu budou repatriováni
8)pokud jednou poruší během azylového pobytu toto prohlášení, budou do 48 hodin vyhoštěni do svých domovských zemí i se svými rodinnými příslušníky.

Prosím o vyčerpávající odpověď, jak budete postupovat u běženců bez dokladů a jak budete provádět jejich bezpečnostní  prověrky, aby občané ČR nebyli vystaveni bezpečnostním rizikům islámských teroristů.

Tento dopis, prosím, považujte za otevřený.

S pozdravem

Jaroslav Martínek, důchodce


Zdroj : 

http://www.ceska-justice.cz/2015/07/podle-zakona-mohou-cizinci-ziskat-azyl-bez-dokladu-a-s-vymyslenou-identitou/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře