Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Štvanice a rozvrat

Už třikrát volila Poslanecká sněmovna pana Zdeňka Ondráčka, poslance za KSČM, za předsedu komise pro kontrolu činnosti GIPS. Napotřetí byl konečně demokraticky zvolen, byť jen s převahou jen dvou hlasů. Pak se rozpoutala štvanice proti jeho zvolení.

Nezbývá než si položit otázku, proč se tak děje. Především proto, že poslanec Ondráček se odmítl kát či omlouvat za skutečnost, že jako mladý zájemce o povolání policisty, tenkrát zvaného příslušník SNB, nastoupil vojenskou službu do tzv. Pohotovostního pluku SNB, kde absolvoval odborný výcvik.

  • stvanice-a-rozvrat

Jako policista – čekatel uposlechl rozkaz a účastnil se potlačení protivládních demonstrací. Z hlediska dnešní doby bránil údajně zrůdný komunistický režim, který byl už v úpadku. Je však třeba tady připomenout, že ještě v listopadu 1989 na Letenské pláni, i jinde v republice, většina obyvatelstva požadovala reformu politického systému, ale nikoliv návrat kapitalismu, vedoucího k dvěma světovým válkám s miliony mrtvých na všech frontách. Sám Václav Klaus v jednom ze svých vyjádření přiznal, že pro návrat k tzv. tržnímu hospodářství byly v té době jen asi tři procenta obyvatel.

K návratu ke kapitalismu však přesto došlo a urputné mnohaleté vymývání mozků způsobilo, že slova socialismus a socialista se stala nadávkou. Z minulého režimu, který se dopustil mnoha závažných chyb a omylů, se vyzdvihují právě jen ty chyby a nastupující generace už neví nic o úspěších a výsledcích práce svých otců a dědů. O tom, že jsme byli soběstační ve výrobě potravin, postavili metro, dálnici a že jsme vyváželi průmyslové výrobky snad do všech zemí světa, neměli zahraniční dluhy, atp.

To vše si ale uvědomuje poslanec Ondráček, nestydí se za své tehdejší postoje, a nehodlá se za ně omlouvat jen pro to, aby političtí odpůrci pro jeho zvolení zvedli ruku. Takový postoj vyžaduje smysl pro čest a odvahu. Jemu nejde o koryto.

Při této příležitosti vzpomeňme na podobnou historickou událost.

V roce 1576 Jindřich, tehdy ještě král navarrský, uprchl z Paříže a vrátil se k protestantské víře. Aby se mohl roku 1594 stát francouzským králem a přispět tak k ukončení náboženských válek, rozhodl se opět změnit víru na katolickou a proslul výrokem „Paříž stojí za mši“. Edikt nantský pak po čtyřech letech skutečně nastolil mír a přispěl k upevnění jednoty Francie.

Kdyby se poslanec Ondráček rozhodl jednat podobně a veřejně se omluvil za „mladickou nerozvážnost“, pravděpodobně by do funkce byl zvolen. Dá se předpokládat, že navzdory svému levicovému přesvědčení by funkci vykonával maximálně korektně a přispěl k občanskému usmíření.

Nepíše se však rok 1945, kdy lidé ještě prožívali zradu západních mocností a následně dali komunistům mandát, aby nepřipustili návrat k předválečnému stavu hospodářských krizí, nezaměstnanosti, přípravám dalších válek. K době, kdy republiku ovládaly kartely, poslanecké aféry a zájmy cizích finančních elit.

K takové podobě politických poměrů se však opět blížíme. Plány na vznik EU připravovali stejní lidé, kteří Hitlerovi vytvořili hospodářské a vojenské předpoklady pro vznik Velkoněmecké říše, sjednocené Evropy, schopné napadnout a zničit SSSR.

I dnes usiluje Evropská (nikým nevolená) komise v duchu někdejších plánů německých finančních kruhů o politické a hospodářské ovládnutí evropských států. Takové nebezpečí vidí především komunisté, a proto jsou v hledáčku všemožných útoků na své představitele.

Proto probíhá taková štvanice a mediální kampaň, které podléhají zejména mladí a naivní lidé, kteří se nedokáží poučit z minulosti. Demonstrace proti Ondráčkovi i události na Slovensku jsou nástrojem k vnitřnímu rozvratu demokratických států a jejich bezpodmínečnému podřízení vládám cizích finančních elit a naplnění jejich cílů: Válkou proti Rusku vyřešit nevyhnutelnou hospodářskou a finanční krizi, která se neodvratitelně blíží.

Ivo Krieshofer

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře