Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Hloupý nápad?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Investice občanům na soběstačnost, ne jen cizím společnostem na výrobu

V létě podepsal premiér Bohuslav Sobotka dohodu o investici s korejskou společností Hyundai Mobis, která postaví až za 4 miliardy korun u Ostravy závod na výrobu světlometů pro automobily. Korejská společnost dostane od vlády investiční pobídky ve výši 433 milionů korun a dalších 131 milionů hmotné podpory. Firma rovněž dostane až 302 milionů korun ve slevě na dani z příjmu po dobu deseti let. Také město Ostrava podpoří investici slevou 69 milionů korun za pozemek o rozloze 18,9 ha v průmyslové zóně Mošnov.

 

  • hloupy-napad

Premiér Sobotka rovněž podepsal smlouvu se společností NEXEN TIRE o investici v objemu 22,8 miliardy korun. Ta postaví v průmyslové zóně Triangle u Žatce na 35 hektarech továrnu na pneumatiky, která by se časem mohla rozšířit až na 70 ha a poskytnout práci až 2300 lidem.

 

Český stát se ve smlouvě zavázal k investičním pobídkám v maximální hodnotě 3,8 miliardy korun (tři tisíce osm set milionů korun!) v podobě hmotné podpory v rámci strategické investiční akce ve výši 1,1 miliardy korun, hmotné podpory na vytvoření pracovních míst ve výši 300 milionů korun, slevy na dani z příjmů právnických osob ve výši 2 miliard korun, kompenzace Ústeckému kraji za slevu na pozemky z programu ISPROFIN ve výši 302 milionů korun a hmotné podpory na školení a rekvalifikace ve výši 92 milionů korun.

To nejsou jistě jediné investice státu. Takové však bychom mohli stejně dobře nazvat podplácením soukromých zahraničních společností, které u nás získají lacinou a kvalifikovanou pracovní sílu. Na jak dlouho? Už nyní se nafukuje světová bublina automobilové nadprodukce!

Stát by měl však pomáhat nejen soukromým společnostem, ale také přímo vlastním občanům. A to nejen vyplácením různých dávek a podpor, ale také poskytnutím možnosti perspektivního života pro nezaměstnané. Samozřejmě jen těm, kteří projeví upřímný zájem a mají předpoklady, že nabízené příležitosti využijí.

Jak?

Jsme odkázáni na dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, informací. Všechny tyto oblasti jsou dnes v rukou soukromých společností, které nám různé nutné služby zajišťují, avšak na rozdíl od doby nedávno minulé, pouze s vidinou maximálního zisku. A my pokorně platíme, protože nám nic jiného nezbývá. Když na to nemáme, naroste dluh, jsme ze společnosti vyřazováni a klesáme ke dnu – až do bezdomovectví.

Právě této situaci by se dalo částečně předejít, kdyby stát mj. vytvořil a finančně podpořil vznik nových samosprávných osad. V nich by si vybraní zájemci z řad nezaměstnaných mohli za pomoci státu postavit svépomocí vlastní nová obydlí např. z dříví vytěženého vlastníma rukama v lese, vykopat své studny, popř. vybudovat společný vodovod a kanalizaci, v přilehlých zahradách či políčkách si vypěstovat základní potraviny, pořídit si pro vlastní potřebu domácí dobytek a drůbež, na střechy si osadit solární panely, které by dodávaly potřebnou elektřinu. Mohli by si postavit i obecní školu a školku s místními učiteli, zřídit obecní stráž, hospodařit s vlastní místní měnou. Jde prostě o to, aby určitá část obyvatel Česka, která nemůže nalézt práci, protože té bude s rozvojem technologií stále méně, mohla existovat v podmínkách maximální soběstačnosti.

Tuto ideu by musel samozřejmě předem rozpracovat tým odborníků, sociologů, ekonomů, techniků apod., aby se dala realizovat. Zkušenosti by se daly čerpat už z minulého století, kdy desetitisíce židovských emigrantů zakládaly v pustinách Izraele kibucy, či dokonce z 19. stol., kdy car zval české zemědělce, aby zakládali nové vesnice na Ukrajině.

Rušení vojenských výcvikových prostorů poskytuje možnost využít rozsáhlé oblasti naší země ne pro komerční účely developerů, ale pro to, aby stovky rodin získaly trvalou existenci a smysl svého života.

Je to jen hloupý nápad, nebo se ho někdo kompetentní ujme?

 

Ivo Krieshofer

 

Facebook komentáře