Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Sametovou revoluci prý odstartovala KGB sestavil I.Bubeník

Než začneme popis přípravy na český samet, řekněme si něco o tom, co tomu předcházelo. Uvedu několik citací z knihy Dějiny CIA (2011). Americká válečná rozvědná organizace Úřad strategických služeb- OSS, byl hned po válce prezidentem Trumanem snad omylem rozpuštěn.

Po skončení 2. světové války se USA snažily zjistit, co chystá bývalý spojenec Stalin a jak daleko do Evropy hodlá jít poté, co s ním v Jaltě 1945 uklochnily své sféry vlivu. Přesto ve Washintgonu vládli lidé přesvědčení, že žijí v samém středu vesmíru.

  • sametovou-revoluci-pry-odstartovala-kgb-sestavil-i-bubenik

Za večerů se zde scházela rodící se americká národněbezpečností garnitura jako veteráni OSS (Dulles), budoucí ambasadoři, náměstek ministra zahraničí Robert Lovett, budoucí ministr zahraničí Dean Acheson, a přicházel i George Kennan, příští hvězda rozvědky v Moskvě 1944-46 (a pozdější mentor Pavla Tigrida). Ti všichni věřili, že je v jejich moci změnit běh dějin a jak Sovětům zabránit v ovládnutí Evropy, když Stalin upevňoval moc na Balkáně, v Řeckých horách bojovali levicoví partyzáni, hladové nepokoje propukaly v Itálii i ve Francii a komunisté vyzývali ke generální stávce. Londýn už neměl dost prostředků k udržování koloniální říše a nad britským impériem zapadalo slunce. A tak USA údajně převzaly úlohu vedoucí síly svobodného světa samy.

18.září 1947 nový zákon ustanovil novou Ústřední zpravodajkou službu (CIA) čímž vskřísili válečné tajné operace. Wisner se ujal řízení amerických tajných operací v září 1948 s posláním, aby zatlačil Sověty zpátky do starých ruských hranic a osvobodil Evropu z komunistického područí. K jeho úkolům patřilo finanční zabezpečení jednoho tajného sdružení, jež (jak je dnes známo) po 20 let sloužilo CIA jako vlivná krycí organizace a neslo název Kongres pro kulturní svobodu jehož rozpočet byl údajně 800 nebo 900 milionů. Jednalo se zprvu o boj na poli kultury, kde místo zbraní posloužily „nevinné“ literární časopisy, brožované knížky a konference uznávaných exilových intelektuálů. Wisner, Kennan a Alan Dulles zjistili, že je mnohem účinnější využít politický zápal a intelektuální sílu východoevropské emigrace a obojí pak pomocí rozhlasových vln nasměrovat za železnou oponu jako Rádio Svobodná Evropa. Přípravy začaly 1948-49 a trvalo 2 roky do zahájení vysílání V červnu 1949 založil zastupující ředitel CIA, Allen Welsh Dulles, zpravodajskou organizaci "Národní radu pro svobodnou Evropu" (National Committee for a Free Europe) další z mnoha krycích organizací, které CIA v USA financovala.

Jako zástěrku skutečného vedení stanice Wisner a Dulles získali do Výboru Svobodné Evropy generála Dwighta Eisenhowera nebo hollywoodského producenta Cecila B.DeMilleho. Z vysílání RFE se stala mocná zbraň politické války až do sametu v Praze. Pod záminkou boje proti komunismu, vyhradila pak americká vláda za tím účelem miliony dolarů ročně. Pochopitelně, USA chtěly ovládat celý svět a těch tehdejších 400 vojenských základen jim bylo málo. Jak uvádí kniha Dějiny CIA (1), z obvykle velebeného tzv. Marshalova plánu získala právě CIA tajně v 5 letech 685 milionů dolarů. A takových akcí, operací, verbování a vysílání agentů bylo až do konce 80. let minulého stolení opravdu dost. Ač v knize Dějiny CIA autor pláče, že v té době měly USA agentů v SSSR velmi málo, později se vše rychle měnilo. Neví se jak a v jakém množství byli přesně agenti vlivu placení, ale můžeme říct, že uprostřed 80. let byli široce aktivováni, tou dobou se silnou podporou právě Gorbiho.

Alexander Alexandrovič Zinověv (1922 - 2006) byl ruský disident , analytik a publicista. Často říkal, že z pohledu Gorbačovova chování nelze vyloučit možnost, že pracuje pro Západ, ale že na konci dne na tom nezáleželo, protože to, co udělal, sloužilo přesně zájmům Západu. Více než kdokoliv jiný byl zodpovědný za to, že vůbec USA a Velké Británii předal jejich největší strategické vítězství. Zinověv byl vyhnán na západ v roce 1978. V roce 1979 v jednom z veřejných projevů ("Jak zabít slona jehlou") byl údajně otázán, co podle jeho názoru byl nejsilnější bod v sovětském systému.

Odpověděl: ten, který je považován za nejspolehlivější, totiž aparát Komunistické strany Sovětského svazu, v něm - Ústřední výbor a v něm druhý bod - generální tajemník. Jeden ze zaměstnanců zpravodajské služby USA mu řekl, že brzy oni (tj. Síly Západu) postaví svého muže na "sovětský trůn". V té době Zinověv nevěřil, že to bylo možné. Mluvil hypoteticky o generálním tajemníkovi jako o západní "jehle". Západní stratégové ji však již považovali za realistickou nabídku.

Vyvinuli plán na výhru války: převzali nejvyšší moc v Sovětském svazu pod jejich kontrolou tím, že podpořili "svého" člověka na pozici generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, donutili ho zničit řízení KSSS, provedli generální opravu ("perestrojku"), která by zahájila řetězovou reakci a následné rozpad celé sovětské společnosti. Takový plán byl realistický, protože krize na nejvyšší úrovni sovětské moci byla již zřejmá kvůli stárnutí politbyra Ústředního výboru. Brzy se tedy objevil "jejich" muž v roli západní "jehly" (pokud nebyl předem připraven "). Je pravda, že plán fungoval dobře.(2)

O nejvýznamnějším aktéru tzv. Gorbačovovy perestrojky Jakovlevovi podal po mnoha letech svědectví J. Kuba, Jak nás Američané po Listopadu ztratili. Počátkem ledna 1989 totiž pobýval na věhlasné Columbijské Universitě v New Yorku. Vypukl měsíc americko-sovětského přátelství a na Columbii přibylo Gorbačovovo „alter ego“, druhý nejmocnější muž SSSR, tajemník pro ideologii ÚV KSSS, Alexander Jakovlev, který byl rekrutem nejen CIA, ale i zednářů. Kubovi bylo kromě jiného údajně řečeno:„Tady se budou projednávat změny, které přijdou“,(3) V dalším svém pokračování z roku 2014 -Všechno bylo jinak, říká svědek (J.Kuba) z Ameriky 1989 - a vzpomíná na místa, kde se připravovaly změny.(4)

Na Columbii přítomný Americký velvyslanec v Moskvě a předtím v ČSSR (1981-83) John Matlock, prý údajně ve svém proslovu na jedné přednášce velebil americký, respektive západní systém a, že musí zvítězit na celém světě. Na mojí výzvu, co vzkáže Čechoslovákům, připomněl předválečnou demokracii a připojil věšteckou prognózu, že se k ní Češi brzy vrátí. Moc jsem mu nevěřil. Poté se J.Kuba dověděl, že už je rozhodnuto. U nás, doma, vrátí se to tam, jak to bylo.Ne jako v osmašedesátým, ale k První republice, prostě klasicky... jako tady…Na podzim se u vás otřese dům.

Přípravy pokračovaly. Již v lednu 1989 podává politbyru Michail Gorbačov zprávu o setkání s významnou Trojstrannou komisí -TC ( (5).

V odtajněných záznamech Americké strany ze zasedání politbyra v lednu 1989, Gorbachev poukazuje na některé z otázek a problémů, které vznikly při jeho setkání s bývalým americkým ministrem zahraničí Henry Kissingerem, Davidem Rockefellerem, bývalým prezidentem Francie Valery Giscard d'Estaing a bývalým japonským premiérem Yasuhiro Nakasone, všichni, kteří pokračovali ve své účasti v zahraničních záležitostech a politiky prostřednictvím této mocné mezinárodní komise (TC).

Záznamy ukazují uznání ze strany těchto vůdců, že Sovětský svaz a východní Evropa byly na pokraji nového vztahu mezi sebou navzájem a se zbytkem světa. Gorbačov uznává, že země východní Evropy by se mohly odtrhnout od Sovětského svazu, a upozorňuje na význam spolupráce s těmito zeměmi o ekonomických a politických reforem, aby se zabránilo této změně.

Výsledky tohoto setkání byly nejasné, ale byly vyjasněny na konci téhož roku během Gorbachevovy schůzky s Bushem na Maltě. Mnoho expertů si myslí, že tam udělaná významná rozhodnutí se stala smrtící pro USSR a vedla k politickým převratům ve východní Evropě. To byl mezník ve vztazích mezi světovou elitou a sovětskou vládnoucí špičkou, která souhlasila se zradou své mateřské vlasti. (Ve skutečnosti Gorbačova koupila US elita díky zednáři Jakovlevovi) Navzdory tomu, že v této otázce nedošlo k dohodě, obě strany cítili, že setkání bylo úspěšné a že otevřelo cestu dalšímu pokroku změn, které dokončila až Bushova administrativa.

Celému českému snažení všech opozičních skupin a západem již honorovaných disidentů těsně před listopadem ovšem předcházelo jiné téměř tajné jednání a sice už v roce 1987. Na to neupozorňuje ani poradce posledních komunistických premiérů Sedlák, který přípravu a i průběh Perestrojky popsal podle Pražského pohledu v zajímavé knize „Muž nad stolem“.(6)

Teprve až 8. září 1991 Prezident politických věznů v exilu JUDr. Jaroslav Anděl dokázal polistopadovou cenzurou zveřejnil text dopisu, který rozeslalo Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu. Bohužel bez náležité pozornosti. Podle JUDr. Anděla dvacet šest příslušníků tehdejší (včetně V.Havla) "NOMENKLATURY" v České a Slovenské federativní republice připravilo a podepsalo již v květnu 1987, tj. dva a půl roku před konáním tzv. sametové revoluce dokument, označený Prohlášení spolupráce. Ani jednou se tam nepíše o komunismu a komunistické straně jako zločinecké organisaci!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Byl to program sametové revoluce, který byl uskutečněn. (7) Jiný autor Dr. Ladislav ANDREY později uvedl, že se jednalo o spolupráci několika nejvlivnějšími "disidentů mezi "reformní" částí ÚV KSČ (13. oddělení) a "zdravým jádrem" Charty 77.

Publicista Daniel Strož žijící v exilu a nakladatel i děl V. Havla od roku 1984 napsal po Havlově smrti zajímavé skutečnosti o vlivném agentu CIA,( který údajně Havla vřele doporučoval) v článku O “novináři “ Pavlu Tigridovi jen v dobrém nestačí (8)

Jaromír Sedlák jenž byl Štrougalovým poradcem a znalcem téměř všech nitek, které rozhodovaly ve stycích mezi exponenty v SSSR a těch v ČR, tyto opravdu nadnárodní seance elity na Univerzitě Columbia , v Moskvě a hlavně kádry v centru budoucí „revoluce“ Praze nepostřehl nebo nechtěl vidět.

Vlivný Hegenbart (13.oddělení) se domníval, že střet na Národní třídě mohli - ve spolupráci s předem vybranými studenty a zahraničními příslušníky-zorganizovat příslušníci 5. správy MV či krajské správy Stř.kraje. ( 9) Sám však v knize prohlásil, že mu bylo vyhrožováno!?

Učinit Havla známým a pak prezidentem. Tuto operaci řídil důstojník CIA a osvědčený novinář Svědectí a velebený to muž Havlovy kamarily a polistopadový ministr kultury Pavel Tigrid. Toto odvážné tvrzení ovšem pronesl v roce 2012 bývalý špion StB v CIA Karel Koecher.(10)

Nyní v listopadu 2018 výše uvedené podrobnosti o jednáních, která předcházela potvrdil již známý exulant Dr. Jiří Valenta. Sametovou revoluci prý odstartovala KGB, uvedl v Parlamentních listech. V 90. letech minulého století se prý pohyboval v české diplomacii. Vedl Ústav mezinárodních vztahů a pracoval jako poradce Jiřího Dienstbiera staršího či prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Kromě toho se prý setkal s poradci Michaila Gorbačova a poradil jim datum k převratu na 17. 11.(11)

Události tedy probíhaly docela jinak než je nám dodnes médii, politiky i některými pamětníky předkládáno.

Zdroje: (1) https://www.kosmas.cz/knihy/141066/dejiny-cia/ (2)https://russia-insider.com/en/history/zinoviev-general-secretary-was-weak-link-communist-system/ri11192 (3) https://legacy.blisty.cz/art/32262.html (4)https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jaroslav-Kuba-Vsechno-bylo-jinak-rika-svedek-z-Ameriky-1989-345613 (5)https://chnm.gmu.edu/1989/items/show/138

(6) https://www.knihkupectvi-papyrus.cz/muz-nad-stolem-p311063/ (7)http://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/5929-priprava-sametove-revoluce-dva-a-pul-roku-pred-jejim-konanim.html (8) (https://blisty.cz/art/70852-o-tigridovi-jen-v-dobrem-nestaci.html

(9) https://knihy.abz.cz/prodej/zahady-17-listopadu-svedectvi-po-21-letech ( 10 ) https://www.freeglobe.cz/Articles/1504-svedectvi-spiona-ucinit-havla-znameho-a-pak-prezidentem-tuto-operaci-ridil-dustojnik-cia-pavel-tigrid.aspx (11) https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Spolupracoval-s-Havlem-ted-

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře