Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Je Ondřej "Fuchs" Liška dlouholetým agentem Landsmannschaftu?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • solisxblog
Při výpadech mladého kariéristy mířených proti ústavnímu činiteli, který jej dokonce svého času jmenoval do funkce ministra školství, je nasnadě otázka, co vede Ondřeje Lišku k střemhlavému sebevražednému náletu na prezidenta republiky.

Na čí Befehl může Liška jako manchuriánský kandidát cílit své verbální útoky na samotnou hlavu státu a provádět pokusy o „Rufmord", „Verleumdung", či „Anschwärzung", „üble Nachrede" a „Beleidigung"? Kým je tento „Danaus stěhovavý" programován, když „Manchurian Global Corporation" je jen výplodem literární fantazie?

Není kouře bez ohně. Liška stojí za sdružením „Mládež pro Interkulturní Porozumění", iniciativou, „která byla probuzena k životu setkáním s tématem německých vyhnanců z bývalého Československa", jež byl také mluvčím. V rámci této iniciativy v květnu roku 2000 „upozornil MIP prostřednictvím výzvy brněnské radnici na tragické výročí vyhnání brněnských Němců z města" (1). Dozvídáme se, že toto sdružení spolupořádalo aktivity v rámci festivalu Jeden svět, který požádá kontroverzní nevládní organizace Člověk v Tísni, které dlouhou dobu předsedal Tomáš Pojar (2), náměstek Alexandra Vondry, zakladatele instituce Collegium Bohemicum, která se při Městském muzeu Ústí nad Labem věnuje „historii a současnosti česko-německých vztahů", a někdejší zaměstnanec podezřelé Marshallovy nadace zvané „The German Marshall Fund". Miloš Pojar, otec Tomáše Pojara, někdejší velvyslanec ČR v Izraeli, byl mimochodem dlouhá léta členem správní rady dobře dotovaného (3) Česko-německého fondu budoucnosti, nominovaný Federací židovských obcí v ČR.(4)

V tomto kontextu se již jeví méně zvláštní, že MIP pořádá každým rokem v srpnu česko-německý workcamp, který si klade za cíl rekonstrukci zničeného židovského a sousedícího německého hřbitova v Jiřicích u Miroslavi. „Jednou z důležitých rovin projektu je spolupráce mladých lidí se starší generací a v neposlední řadě také neziskové organizace s místní samosprávou, komunitou (zapojení místních dětí do obnovy), židovskou obcí a sudetoněmeckou křesťanskou organizací. Propojují se tak po celá desetiletí zpřetrhané vazby."(5)

MIP je členem Česko-německého fóra mládeže zřízeného Koordinační radou Česko-německého diskusního fóra. MIP zastupuje jeden člen Rady. Fórum mládeže je nejvyšším orgánem česko-německých vztahů na úrovni mladé generace obou zemí. MIP získával granty od Česko-německého fondu budoucnosti, Evropské komise, Robert Bosch Stiftung a Goethe Institutu - zde se protíná i dráha kolegyně Kateřiny Jacques, držitelky Bolzanovy ceny (6).

Aktivity Ondřeje Lišky směrem k česko-německému porozumění přechází v podobném formátu do Společnosti Bernarda Bolzana, které je členem, a to spolu s dalšími exponenty jako:

- Petr Pithart - předseda, publicista, politolog. Před rokem 1989 disident. Poté v politice - první porevoluční předseda české vlády, později senátor a předseda Senátu Parlamentu ČR

- Petr Prouza - místopředseda, spisovatel. 1991 - 2002 jednatel Nadace Bernarda Bolzana, předchůdkyně Společnosti Bernarda Bolzana

- Franz Olbert - místopředseda, bývalý dlouholetý generální sekretář Ackermann-Gemeinde, hlavního německého partnera SBB

- Ondřej Matějka - jednatel, historik, politolog. Jednatel SBB od roku 2004. Jednatel občanského sdružení Antikomplex

- Blanka Mouralová, dříve ředitelka Českého centra v Berlíně, dnes ředitelka Collegia Bohemica v Ústí nad Labem.

- Jan Šícha, dříve ředitel Českého centra v Mnichově, dnes diplomat a novinář

- Václav Žák, novinář, po roce 1989 místopředsedou parlamentu, dnes předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

- Matěj Spurný, historik, jednatel Nadace Bernarda Bolzana 2002 - 2004, předseda sdružení Antikomplex

- Mojmír Jeřábek, dříve diplomat, nyní vedoucí Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna

- Adolf Ullmann, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde - sdružení „Oráč z Čech", kterého vznešeným cílem jest „přispívat ke konstruktivnímu utváření budoucnosti Evropy". Činí tak u vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Svou prací se zasazuje o smíření obou národů a o uchování vědomí společné kultury, vycházejíc z křesťanských zásad. (7)

Nejpozději při neuvěřitelné svatováclavské návštěvě papeže Ratzingera v Brně nabývá tento kartel patřičného významu.(8)

Římsko-Katolická vazba je také dána dlouholetými pokusy o restituce nejen církevní, zejména v případě dosavadních neúspěchů Řádu německých rytířů a snahy mnohých teutonských šlechtických rodin, zejména rodiny Lichtenštejnů (knížete Hanse Adama II, formálně hlavy Svaté říše římské národa německého (9)(10) a jeho choti Marie Aglaë, hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova, vévodkyně Opavské a Krnovské, hraběnky z Rietbergu, narozené roku 1940 v Praze).

Prezident Klaus je velmi ostražitý, vnímá li stejně zřetelně signály, jak je sdružení exilových českých Němců vysílá, když se definuje jako „spolek lidí kterým, nezávisle na původu - leží na srdci německo-české a německo-slovenské sousedství. Tento cíl sledujeme tím, že se zasazujeme za dodržování lidských práv a základních svobod, zejména dodržování a naplňování práv menšin a národností."(11)

Je Ondřej Liška obhájcem práv a svobod vyhnanců oloupených o rodinné majetky běsnící lůzou, nebo je to lobbista, který pomáhá elitám vrazit klín do české svébytnosti? Je prezident Klaus zaslepeným pošetilcem, nebo hájí zájmy republiky a jejich současných občanů nad zájmy teutonských kartelů o znovunastolení velkoněmecké svaté říše římsko-katolické?

Zcela legitimní požadavek prezidenta Václava Klause na doplnění Lisabonské smlouvy o český dodatek, jako  rozhodnutí hlavy státu, která koná v souladu s ústavním slibem věrnosti České republice „zastávat úřad prezidenta v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí" se jeví v tomto světle jako prozíravý.

Text Lisabonské smlouvy lze oproti tomu pokládat za nepřehledný a její ustanovení za natolik komplexní, že není možné, kterým směrem se bude ubírat její implementace a judikatura. Záruky pro Českou republiku a její občany, které se týkají integrity státu, jsou malou cenou za odevzdání politické suverenity novému nadnárodnímu centralistickému uspořádání Evropské Unie.

Liška si je patrně velmi dobře vědom, jaká karta se zde hraje, a jeho zadání zdá se býti jasné. „Češi jako by si nezasloužili svoji zemi, stejně ji ukradli jiným". Stínový protektor a „magnus prior" říše římské, kapitoly české, Karel Schwarzenberg si nadřazeně utahuje ze situace vtipem, jak v lůně panenské přírody vede rozhovor matka tasemnice se svým synem. „Maminko, co to tady teče? To je řeka, synku. A co to kolem ní roste barevného? To je louka s květinami. A co to je kolem nás? To je les. A co je to nahoře modrého? To je nebe a mráčky. A co je to žluté, co tak krásně hřeje? To je sluníčko, synáčku. A proč, když je okolo tak krásně, musíme, maminko, žít v prdeli? No proto, že je to naše vlast, synku."(12)

Nezasvěcení to možná shledají vtipné, pro zasvěcené je to signál na poplach. Předek tohoto neartikulujícího vtipálka, samozvaného předsedy torza politické strany, Karel 'Bojna' Schwarzenberg byl svého času aktivním členem fašistického sdružení Vlajka(13).

Ondřej Liška by tuto Vlajku patrně znovu rád co nejrychleji vztyčil nad Pražskýmhradem...

 

_________________

poznámky pod čarou:

 

(1) http://www.osmip.cz/MIP%20Vyrocni%20zprava%202001.doc

 

(2) http://socialnirevue.cz/item/tomas-pojar-odchazi-z-cloveka-v-tisni

 

(3) http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=5933

 

(4) http://www.fzo.cz/db_img/soubor530_367.pdf a

http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=5952

 

(5) http://www.osmip.cz/MIP%20Vyrocni%20zprava%202001.doc

 

(6) http://www.katerinajacques.cz/24/0/134/detail/katerina-jacques--portret/

 

(7) http://www.sag-praha.com/

 

(8)

http://www.ackermann-gemeinde.de/index.php?id=11&tx_ttnews=219&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=8c7aded68e

 

(9) http://www.korunaceska.org/aktuality.asp?soubor=Hans%20Adam%20II.txt

 

(10) http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Adam_II..

 

(11) "ein Zusammenschluss von Menschen, denen - unabhängig von ihrer Herkunft - die

deutsch-tschechische und die deutsch-slowakische Nachbarschaft am Herzen liegt.

Dieses Ziel verfolgen wir durch das Eintreten für die Achtung der Menschenrechte und

Grundfreiheiten, insbesondere für die Wahrung und Umsetzung der Minderheiten- und

Volksgruppenrechte."

Zdroj: http://www.ackermann-gemeinde.de/

 

(12)

http://www.novinky.cz/domaci/181275-schwarzenberg-bodoval-v-hospode-s-vlasteneckym-vtipem.html

 

(13) http://cs.metapedia.org/wiki/Vlajka

 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře