Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tomáš Laně: 2084

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • China-eu3
Je rok po skončení občanské války a revoluce, která očistila Evropu od multikulturalismu, ekoterorismu, ideologie globálního oteplování, ngo-ismu, socialistů, přistěhovalců, nepřizpůsobivých a vůbec jiných podřadných ras. Všude vládne naprostá svoboda a svobodný trh. Zbylé území Evropy, které nezaplavila voda z ledovců tajících v důsledku přirozených změn klimatu, svobodně dýchá pod moudrou vládou konzervativních křesťanů, zalykajíc se štěstím a exhalacemi, které už nikdo neomezuje, aby se nebránilo ekonomickému rozvoji a pokroku.

Už dávno zmizel (doslova pod vodou z roztálé Arktidy) nenáviděný Brusel s jeho byrokracií, reglementacemi a socialistickým direktivismem, který otec zakladatel blahobytu 21. století přirovnával k pseudoekonomické obludě 20. století RVHP. 19. června oslavil nadšený dav pracujících s transparenty a školních dětí s třepetalkami výročí narození otce zakladatele a 22. července bylo pietně vzpomenuto teroristického činu, který dal podnět k zahájení upřímné diskuze o socialistické a multikulturní zhoubě. Začala tak občanská válka a revoluce vedoucí k rasové a kulturní a politické očistě Evropy.(Jak se už učí i děti ve škole, většina revolucí začala terorem. Vzpomeňme například Třetí říši). Naposledy byla vyhodnocena soutěž Konzervativního svazu mládeže Zlikviduj si svého socialistu, v jejímž důsledku již žádné takové individuum v Evropě nezůstalo.

K výročí narození otce zakladatele, který po celou první polovinu 21. století stál v čele vládnoucí Suverénní konzervativní strany svobodného občana a jako dlouholetý premiér měl největší zásluhu na likvidaci socialistického molochu zvaného Evropská Unie, byl v Praze slavnostně otevřen tunel Blanka. K slavnostnímu otevření tunelu v rekordně krátké době přispěl nebývalý hospodářský vzestup daný především ústavním zákonem o vyrovnaném rozpočtu. K vyrovnanému rozpočtu přispívají částečně po odečtení miliardových odměn pro své manažery nejúspěšnější firmy jako ČEZ, Škoda Auto nebo tabákový gigant Phillip Morris. Za úspěchem tabákové firmy Phillip Morris stojí všeobecné rozšíření kouření jako jedné z nezadatelných svobod občana. Tento případ dokazuje vzájemnou podmíněnost svobody a ekonomické prosperity.

Naopak sociální dávky a bezplatná zdravotnictví jako socialistický pozůstatek jsou již dávno zrušeny. Zdravotní péče jako pojem zvrácené socialistické logiky byla změněna na zdravotní služby. Jako za každou jinou službu za ni svobodní občané radostně platí. Výjimku tvoří jen vedoucí činitelé strany a státu a lidé nejmajetnější. Značnou měrou to přispělo k očištění společnosti od nepřizpůsobivých a práce se štítících živlů.

Bohužel stále existují případy hospodářského neúspěchu, kdy velkopodnikatelé, aby zachránili holou existenci musejí z krachujících firem vyvádět finanční prostředky na své soukromé účty. Takové případy stát samozřejmě toleruje. Ostatně daně platí především nižší příjmové vrstvy, protože, jak dokázal už geniální ministr financí z počátku století, progresivní zdanění, tj, větší zdanění vyšších příjmových skupin, které jsou logicky daleko méně početné, státní rozpočet příliš nenavýší. Navíc to podvazuje hospodářský rozvoj. Přímé i nepřímé zdanění nižších a středních příjmových skupin, jakož i příjmy ze zdravotních služeb bohatě stačí k financování neúspěšných velkopodnikatelů i provizí zprostředkovatelům státních zakázek, dříve hanlivě označovaných dnes již zcela vymýceným termínem korupce.

Lidé díky zdravotnickým službám radostně pracují do 75 let a hned poté šťastně umírají. Jsou šťastni, že díky ústavnímu zákonu o vyrovnaném rozpočtu nemusejí splácet dluhy svých pradědů. Poslední muslimové přežívají v pouštních rezervacích na Sahaře pod dozorem čínské armády.

V roce 2084 je Evropa vskutku šťastnou, svobodnou, konzervativní, křesťanskou, rasově, kulturně a politicky homogenní čínskou provincií.

zdroj: http://lane.bigbloger.lidovky.cz/c/202530/2084.html

Facebook komentáře