Petice proti očkování prošla ve Velké Británii

Občané Velké Británie se cítí ohroženi na svých svobodách. Více než 298 000 občanů již podepsalo petici proti nařízení k používání takového „průkazu“.

Petice požaduje, aby se vláda Spojeného království zavázala, že nebude zavádět status elektronického očkování ani průkaz imunity. Takové průkazy by mohly být použity k omezení práv lidí, kteří odmítají být očkováni proti Covidu-19 a to je podle občanů Británie nepřijatelné.

Petice rovněž požaduje, aby vláda jasně sdělila veřejnosti své záměry týkající se použití záznamů o očkování. Existují obavy, že neuvážená manipulace s daty by mohla ovlivnit sociální soudržnost a hospodářské oživení Spojeného království, které je plánováno do roku 2022.

Vzhledem k tomu, že petice byla předložena oficiální parlamentní cestou, musela na ni vláda reagovat, protože obdržela více než 100 000 podpisů.

Parlament projednal petici 15. března 2021. V době psaní článku ještě nebylo k dispozici oficiální prohlášení.

Společnost dvou tříd

Kritici se obávají rozdělení společnosti do dvou tříd, protože zavedení takového očkovacího pasu by nevyhnutelně vedlo k rozkolu.

Sam Grant, ředitel kampaně za skupinu pro lidská práva Liberty, varoval, že tento krok by „vytvořil dvoustupňovou společnost, kde by někteří lidé měli přístup k podpoře a svobodám“, zatímco „ostatní by byli vyloučeni – přičemž ti nejvíce omezení by byli postiženi nejvíce“.

Laura Perrins, spoluautorka knihy „Konzervativní žena“, označila očkovací pasy za „monstrózní útok na naše občanské svobody. Diskriminují etnické menšiny, těhotné ženy a kohokoli, kdo nechce odhalit svůj zdravotní stav úplně cizím lidem “.

Na konci ledna 2021 prohlásila Rada Evropy v rezoluci, že opatření jako povinné očkování nebo osvědčení o očkování, jakož i jakákoli diskriminace těch, kteří nebyli očkováni, budou představovat porušení lidských práv.

V jedné části rezoluce se píše: „Zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není vyvíjen politický, sociální nebo jiný tlak, aby se očkoval, pokud nechce; a že nikdo nebude diskriminován, protože nebyl očkován, kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechce být očkován “.

původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

zdroj: https://www.epochtimes.cz/2021/03/19/stovky-tisic-britu-podepisuji-petici-proti-digitalnimu-ockovacimu-prukazu/