Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nahradí angličtinu v EÚ iný jazyk?

Najnovší politický hit, ktorým je brexit, otvoril diskusiu o otázke, aký jazyk by mal nahradiť v európskom meradle angličtinu. Odchodom Británie sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezmení dominantná úloha univerzálnej angličtiny, ktorá vyplýva najmä z geopolitickej superiority USA. Za zmienku však stoja niektoré úvahy o možnosti nahradiť súčasný jazyk globálnej komunikácie v rozmeroch Európskej únie iným kandidátom.

Začnime nemčinou, ktorá zrejme neuspeje ako nástroj celoeurópskeho dorozumenia, hoci by to potvrdilo ekonomický fakt, že únia je vlastne novým variantom nemeckej ríše, čo je nevhodné osobitne zdôrazňovať z viacerých historických dôvodov.

  • nahradi-anglictinu-v-eu-iny-jazyk

 

Veď stúpenci sionizmu, teda obnovy židovského štátu, pôvodne tiež chceli v Izraeli zaviesť nemčinu ako úradný jazyk, čo logicky pramenilo z jidiš (Judendeutsch, teda židovskej nemčiny). Po holokauste už podobné riešenie – pochopiteľne – nebolo možné.

Asi sa nepresadí ani francúzština, ktorá zostane len terminologickým jazykom tanca, ale sotva opäť dosiahne svoju niekdajšiu funkciu všeobecného jazyka diplomacie, kde ju v planetárnych dimenziách tiež nahradila angličtina.

Nepochodí ani taliančina, ktorá žije v pojmovom aparáte hudby. Má síce najbližšie k latinčine, a tak jej základy sú obsiahnuté vo vyšších vrstvách všetkých európskych jazykov, vrátane slovanských, ale iste nepatrí do kategórie najfrekventovanejších prostriedkov komunikácie.

Nemožno predpokladať ani uplatnenie jedného z vplyvných svetových jazykov, ktorým je ruština, hoci ide o materčinu asi polovice obyvateľov pobaltských štátov, teda bývalých sovietskych republík, navyše ju prinajmenšom pasívne ovláda približne 50 percent občanov krajín z niekdajšej sovietskej záujmovej sféry – nielen slovanských.

Problémom je odlišné písmo a fakt, že Rusko – ako najväčší štát planéty – nikdy nebude ašpirovať na členstvo v Európskej únii. Skôr niektoré európske krajiny vstúpia do Eurázijskej únie vedenej Ruskom.

Zdanlivo by sa v rámci slovanských jazykov mohla uchádzať o kontinentálnu funkciu poľština, lenže jej prirodzená zrozumiteľnosť neprekračuje rozpätie Slovenska a Česka. Civilizačným a rusofóbnym aspektom by som sa v tejto súvislosti zo zdvorilosti radšej vyhol…

zdroj:http://www.napalete.sk/nahradi-anglictinu-v-eu-iny-jazyk/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře