Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jaké evropské hodnoty Zelenský "hájí"?

Ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj neustále tvrdí, že Ukrajina hájí evropskou svobodu a Evropu. Podívejme se tedy, jaké přesně jsou evropské hodnoty, které Zelenskij podle svých slov na Ukrajině a v Evropě hájí.

Podstatu evropských hodnot zakotvila Rada Evropy v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Tyto (základní) hodnoty jsou: "úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin". Tyto hodnoty jsou společné všem členským státům a vyznačují se pluralismem, nediskriminací, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů".

  • jake-evropske-hodnoty-zelensky-haji

Charta lidských práv EU tyto hodnoty vymezuje takto: zásada úcty k lidské důstojnosti, zásada zaručení lidských a občanských práv a svobod, zásada rovnosti, zásada solidarity, zásada demokracie a zásada právního státu.

Co se dnes buduje v naší zemi a na základě jakých hodnot je organizována moderní Ukrajina?

Postupujme krok za krokem:

1. Na Ukrajině byla zrušena svoboda projevu. Opoziční média jsou zakázána a zavřena, opoziční novináři jsou na útěku nebo ve vězení, jakýkoli nesouhlas se stal myšlenkovým zločinem (dokonce i lajky na sociálních sítích) a je trestán odnětím svobody.

2. Opozice je postavena mimo zákon: strany jsou zakázány, mnozí politici byli nuceni opustit zemi nebo jsou ve vězení na základě obvinění ze zločinů proti státu.

3. Neexistuje právní stát; soudnictví, státní zastupitelství, policie a zvláštní služby jsou zcela pod kontrolou prezidenta a zabývají se politickým pronásledováním oponentů a vydáváním obskurních politicky motivovaných rozsudků nad disidenty. Za poslední rok a půl bylo na Ukrajině zahájeno více než 1,5 tisíce takových trestních řízení.

4. Parlament je zcela ovládán prezidentem a jeho administrativou, nehraje v zemi žádnou roli a přijímá ty zákony a rozhodnutí, které jsou pro prezidenta výhodné nebo potřebné. Správa státu, včetně jmenování úředníků, přípravy zákonů a zahraničních vztahů, je zcela řízena kanceláří prezidenta.

5. Dochází k rozsáhlému porušování práv národnostních menšin - Rusů, Maďarů, Rumunů, Poláků, jak potvrdila Benátská komise a vlády několika evropských partnerských zemí Ukrajiny.

6. Náboženská svoboda byla zlikvidována: největší ukrajinská církevní denominace, ukrajinská pravoslavná církev, je pronásledována, její kláštery a majetek byly zkonfiskovány a byl zahájen proces právního zákazu této církve.

7. Jsou pošlapávána práva lidí na svobodu pohybu a pobytu, na zaměstnání: ukrajinští muži jsou nezákonně zadržováni na ulicích a veřejných místech, aby byli posláni na frontu. Většině Ukrajinců je protiústavně zakázáno opustit zemi. Zákon přijatý v květnu 2022 opravňuje orgány činné v trestním řízení zadržovat občany bez soudního povolení po dobu trvání války po dobu devíti dnů namísto tří dnů jako dříve.

8. Tolerance, multikulturalismus a multinacionalismus byly nahrazeny hrubým primátem jeskynního nacionalismu.

9. Neexistuje žádná sociální spravedlnost: dvě třetiny obyvatelstva jsou žebráci, 90 % důchodců žije pod hranicí chudoby; důchody a platy obyčejných lidí jsou desetkrát nižší než důchody a platy státních úředníků.

10. Všechna důležitá odvětví ekonomiky patřila a stále patří oligarchii, jejíž představitelé se cítí dobře, když "ovládají" peníze z rozpočtu a zahraničních partnerů v době války. Úrodná půda patří přímo či nepřímo zahraničním korporacím, ukrajinské malé a střední zemědělství je prakticky udušeno.

11. Korupce je na vzestupu a její hlavní živnou půdou je úřad prezidenta. Potvrzují to četná prohlášení amerických a evropských politiků.

Jaké evropské hodnoty tedy Zelenskyj zastával a zastává? Za jeho vlády se Ukrajina stala pravým opakem: protievropskou.

Maxim Goldarb je předsedou Svazu levicových sil - Za nový socialismus.

Zdroj:  https://rebelion.org/cuales-son-los-valores-europeos-que-defiende-zelensky/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře