Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

TTIP - tajná, podivná a neprůhledná dohoda o světovládě

O chystané dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy neslyšelo 61 procent Čechů. Asi pětina občanů informace o smlouvě nazvané Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) sice už zaznamenala, neví však, čeho se týká. Určité povědomí o smlouvě a jejím obsahu má 18 procent lidí. Vyplynulo to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V porovnání s červnovým průzkumem se tak o pět procentních bodů zvýšil podíl dotázaných, kteří uvádějí, že o smlouvě vůbec neslyšeli.

O TTIP diskutují zástupci Evropské komise s americkou stranou od loňského roku. Smlouva by měla odstranit zbývající překážky v obchodování mezi EU a USA a vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Některé země EU ale mají proti dohodě námitky a bojuje proti ní i řada aktivistů i jiných skupin. Podle nich TTIP omezí demokratická práva Evropanů a koncerny budou mít ještě větší vliv na vznik zákonů. Další námitkou je ta, že našim občanům bude dodáváno nekvalitní zboží.

  • ttip-tajna-podivna-a-nepruhledna-dohoda-o-svetovlade


Víme, že 40% amerických potravin obsahuje chemikálie, které narušují lidský hormonální systém. Více než 90% hovězího masa v USA je vyprodukováno pomocí růstových hormonů, které mohou způsobovat rakovinu. Americký trh je totiž zaplaven GMO a jinými rizikovými potravinami, které do nás konečně potřebují Američané nacpat. A současně tak zacpat díry ve svém hroutícím se hospodářství.

Smlouvy (NAFTA, TPP a TTIP) dávají nadnárodním společnostem ohromné pravomoci mimo legislativu jednotlivých států. Státní legislativa se obejde tím, že arbitráže budou provozovat nově ustavené právní orgány s mezinárodní působností, které budou kontrolovat samotné korporace.

Podobnou smlouvu jako TTIP, před dvaceti lety podepsaly Kanada, USA a Mexiko. Smlouva se zkratkou NAFTA se pro většinu Američanů ukázala být katastrofou. Slibovaný růst obchodního přebytku s Mexikem se ve výsledku proměnil v obchodní deficit, stovky tisíc pracovních míst zanikly a spolu s nimi se „jakoby zničehonic“ dostavil tlak na snižování mezd amerických pracujících – což byl podle všeho prvotní zamýšlený cíl celé smlouvy NAFTA. „Smyslem bylo stlačit americké mzdy směrem k těm mexickým a vytvořit pro korporace v oblasti, na níž se smlouva vztahuje, nová práva: tito „pracovníci“ z řad nadnárodního kapitálu nyní mohou přímo žalovat vlády u mezinárodního a korporacím nakloněného tribunálu kvůli regulacím, které (z ekologického hlediska) omezují jejich zisky a nemusejí se přitom zodpovídat národním justičním systémům,“ shrnul dvacetiletou podstatu NAFTA britský deník The Guardian.

Trans-Pacific Partnership (TPP): Austrálie a dalších 11 zemí před měsícem podepsali rámcovou dohodu o největším obchodním partnerství. 
Trans-Pacific Partnership je největší dohoda regionálního obchodu na světě, zahrnující 12 zemí a pokrývající téměř 40 procent světové ekonomiky. Země zahrnuté do partnerství jsou: Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy a Vietnam. Hlavním cílem TPP je podpora obchodních vztahů a dalších dílčích segmentů jednotlivých trhů mezi prozatím dvanácti státy. TPP je velice významná dohoda s globálním dopadem a představuje nový druh obchodní dohody výhodné především pro Američany. Proti konečnému podepsání dohody se však staví mnohé státy a to jak Austrálie tak i Kanada.

Friends of the Earth (FOE) v reakci na definitivní text navíc řekli, že "dohoda je formulována tak, aby chránila ‘volný trh’ se špinavými energetickými komoditami, jako jsou například dehtové písky, uhlí z povrchových dolů a zkapalněný zemní plyn." FOE varuje, že „výsledkem může být více klimatických změn kvůli uhlíkovým emisím v pacifické oblasti.“ „President Obama vystavil americkému lidu falešný účet,“ řekl předseda FOE Erich Pica. „TPP nenaplňuje sliby presidenta Obamy, že bude vyjednána jako dohoda šetrná k životnímu prostředí.“

Wenonah Hauter, výkonná ředitelka Food & Water Watch řekla, že s ustanoveními smlouvy, která svazují ruce potravinářským inspektorům v hranicích států a dávají více moci biotechnologickým firmám „je TTP prezent velkému agrobyznysu a potravinářským společnostem.“ Uvedla také, že tento typ právnických osob chce využít obchodní dohody, jako je TTP, k tomu, „aby zaútočily na rozumná pravidla pro bezpečnost potravin, oslabily kontrolu dovážených potravin a zablokovaly úsilí na posílení (už tak velmi benevolentních – pozn. edit.) standardů bezpečnosti potravin v USA.“

Evan Greer, akční ředitel neziskové organizace Fight for the Future (FFTF), ke smlouvě uvedl: „Pokud Kongres Spojených států schválí tuto dohodu navzdory její očividné prohnilosti, podepíše tím rozsudek smrti pro svobodný internet a ohrozí tak budoucnost svobody slova.“ Mezi „několika částmi vzbuzujícími vážné obavy“, jež identifikovala FFTF, jsou ty zabývající se ochrannými známkami, farmaceutickými patenty, ochranou autorských práv a „obchodním tajemstvím“. 

Část J, která se zabývá poskytovateli internetových služeb (ISP) „je jednou z nejhorších s dopadem na otevřenost internetu.“ 

S odkazem na obavy o to, jaký by smlouva mohla mít dopad na lidská práva, zdraví, zaměstnanost, životní prostředí a demokracii, požadovala ve čtvrtek Rada Kanaďanů (Council of Canadians) komplexní veřejnou debatu - včetně nezávislého posouzení dokumentu z pohledu lidských práv, ekonomiky a životního prostředí – než je na stůl dostane Trudeau. Tato skupina vyjádřila velké znepokojení nad ustanovením o arbitráží mezi státem a investory (ISDS), které umožňuje korporacím, aby žalovaly státy za ušlý zisk, a požadovala, aby bylo ze smlouvy vyškrtnuto.

Dnes je na pořadu dne Evropa s tajenou smlouvou TTIP, také známé pod názvem Transatlantická zóna volného obchodu se zkratkou TAFTA) Jednání o Transatlantické smlouvě TTIP od začátku připomínají divadelní frašku plnou tajností, které vyvolávají oprávněné pochybnosti. Není tedy divu, že proti připravované dohodě sílí vlna protestů po celé Evropě. Navíc Wikileaks zveřejnily utajované znění Transatlantické dohody EU-USA. Smlouva je ještě větší průšvih, než se myslelo a žádný občan ani z EU ani z USA o ní oficiálně nic neví. Dokument zveřejněný Wikileaks je tajný.

Právníci upozorňují, že po podpisu smlouvy všechny koncerny okamžitě lobbisticky zatlačí na legislativu EU, národních států a USA, aby drobnými dílčími opatřeními znásobily efekt smlouvy. V neposlední řadě vznikne globální právní úprava pro jedno procento, kterým se vyváže z politické pravomoci států. Na planetě vznikne systém Nepostižitelných, který odstraní jedině válka nebo revoluce. Ale zatím je ještě čas a veřejnost v EU a v USA se začíná probouzet.

Analýzy Wikileaks potvrzují tyto závěry: „Obě smlouvy (TPP a TTIP) dávají multinacionálám ohromné pravomoci mimo legislativu jednotlivých států. Státní legislativa se obejde tím, že arbitráže budou provozovat nově ustavené právní orgány s mezinárodní působností, které budou kontrolovat samotné korporace. To se už potvrdilo v případě již uzavřené transamerické smlouvy NAFTA. Velké těžební společnosti jako Dow Chemicals a Exxon Mobil obešly legislativu daných zemí ohledně frakování a těžby ropy a farmaceutických patentů.“

Nikdo netuší zda si podpisem TTIP nezavřeme vrátka s perspektivními obchodními partnery skupiny států BRICS? Všechno kolem TTIP je až podezřele tajné a bylo by hloupé a pošetilé podepsat smlouvu o které zdaleka nevíme všechno. A právě k tomu je EU tlačena.

Opravdu to není legrace a jde do tuhého. Vzpomeňme na zkušenosti z přípravy smlouvy o Severoamerické unii NAFTA. Nezávislým kritickým americkým novinářům bylo nezakrytě vyhrožováno, iniciátory protestních akcí sledovala policie i tajné služby a někteří z nich byli i fyzicky napadeni. Nezabránili jejímu přijetí. Neměli šanci.

Smlouvu mezi USA, Kanadou a Mexikem, kterou vznikla Severoamerická unie, totiž „podpořil“ hlavní opěrný sloup Bilderbergu a zakladatel Trilaterální komise David Rockefeller. TTIP je další fází při spojení těchto „megacelků“ s Asií. Jistý problém způsobilo však založení volného uskupení zemí BRICS a zvláště pak Putinovo Rusko, které zjevně nebylo ochotno stát se součástí těchto dohod o světovládě. Všechny zmiňované smlouvy, tedy smlouvy (NAFTA, TPP a TTIP) jsou iniciativou USA. Jde a svobodný obchod-pod jejich kontrolou. Rozumějme pod kontrolou „jednoho procenta“.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře