Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Projekt pro prosperitu a projekt pro sebedestrukci

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Dva globálně významné projekty – Eurasijská ekonomická unie a Hedvábná stezka – mají potenciál dovést lidstvo na nový stupeň rozvoje.

Rusko a Čína jako jedny z nejvýznamnějších států světa se ve 21. století stanou ještě silnější a významnější – a to ne díky tomu, že by se zmocnily nových území podle pravidel platících ve světě ve 20. a začátku 21. století, ale díky celosvětovým změnám podle nových geopolitických pravidel působících ve prospěch prosperity všech lidí a národů naší planety.

V prvních dnech roku 2015 oficiálně vznikla Euroasijská ekonomická unie. Česká ani světová media jí zatím příliš prostoru nevěnovala, nový mezinárodní útvar, v jehož centru stojí Rusko, ale za pozornost nepochybně stojí. Ruský prezident chce totiž vytvořit eurasijskou unii, do které bude patřit Čína, Indie, Pákistán a dokonce i Írán.

  • projekt-pro-prosperitu-a-projekt-pro-sebedestrukci

 

V druhé řadě rozsah nově vznikajících úřadů, institucí, výborů a dalších politicko-centralizačních orgánů dává tušit, že Euroasijská unie se bohatě inspirovala v Evropě. Euroasijská unie má svou komisi, rozvojovou banku, soud, vlastní rozpočet, společnou zemědělskou politiku a v případě potřeby zvažuje zavést i svou měnu tzv. „altyn“.

V prvních dnech života Euroasijské ekonomické unie (EEU) vyzval lehce provokativně Vladimir Putin země Evropské unie, ať zavrhnou vyjednávání o nové obchodní dohodě s USA a raději navážou silnější spolupráci s východními zeměmi. Dnes víme, že obchodní dohodu pozastavil a možná zavrhl americký prezident Donald Trump. Trump ovšem vědomě či nevědomě nahrál Putinovi.

Dalším žolíkem v rukávu významných států na východ je projekt Hedvábná stezka, nově »Pás« a »Stezka«. Tyto projekty nejsou soukromou záležitostí pro samotnou Čínu. Jsou záležitostí společnou všem zemím. Čína nebude jediná, kdo z nich bude čerpat prospěch, naopak budou to zúčastněné země včetně Ruska. Iniciativy »Pás« a »Stezka« spolu s přípravnými studiemi jsou otevřené konstruktivním názorům a návrhům dalších zemí s cílem obohatit a zdokonalit koncept, vizi a plánování těchto iniciativ.

Pro Evropu bude vznik Nové Hedvábné stezky znamenat především vznik alternativní obchodní trasy, která se vyhýbá území Ruska. Už nyní se mezi Evropskou unií a Čínou pohybují denně tisíce tun zboží v hodnotě přes jednu miliardu dolarů. Většina z tohoto objemu cestuje mezi oběma konci Eurasie po moři. Avšak z důvodu stále rostoucího zahlcení čínských přístavů a ucpání kritických průlivů a průplavů se zboží z Číny na evropské pulty dostane až za 40 dnů.

Oproti tomu suchozemská Nová Hedvábná stezka spojující autonomní oblast Sin-ťiang s východní Evropou tuto dobu zkrátí na pouhých 11 dnů.

Pokud však bude nový celek chápán nikoli jako partner, ale jako konkurent – pak bude svět pokračovat v tragickém trendu odmítání výhod globální spolupráce a v prohlubování vzájemné izolace. V době padajících logistických bariér jsou totiž stále hlavním nepřítelem svobody a prosperity bariéry politické.

Na rozdíl od obřích projektů Východu a jakési její narůžovělé budoucnosti, je nutné si přiznat, že v Evropské unii zažíváme realitu výrazně odlišnou od té, do níž jsme vstupovali, a zvláště od té, která nám byla vykreslována vládou v době referenda. Unie se prostě občanům vzdálila.

Zatímco úkolem států na východ je těsná spolupráce, partnerství, snaha obohatit a zdokonalit koncepty a vize na ekonomickou prosperitu v oblasti, západ v podobě Evropská unie koncipuje plány na své sebezničení. Zde je jediným a naplňujícím se projektem umanutá snaha splynout s čím dál radikalizovanější cizí antikulturou, jak ji kdysi nazval prezident Zeman.

Osobně se domnívám, že pokud má východní projekt Hedvábné stezky potenciál dovést lidstvo na nový stupeň rozvoje a prosperity, pak západní koncepce EU se svým projektem sociálního inženýrství, hospodářské stagnace a byrokracie, může dovést evropský kontinent k dokonalé kulturní a ekonomické sebedestrukci.

Facebook komentáře