Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpojení od Matrixu bývá bolestivé

Hodnocení uživatelů:  / 21
NejhoršíNejlepší 


„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci." Confucius

  • odpojeni-od-matrixu-byva-bolestive


„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“
Confucius


Dobrý den vám všem, kteří jste projevili zájem o můj článek s názvem -Systém Matrixu je téměř dokonalý.
Někteří z Vás si přáli pokračování a vysvětlení jistých skutečností.

Například paní Kubíčková napsala v komentáři: „Hezký článek. Ale jedno tam nenajdu. Kdo představuje ten Systém? Kdo ho vytváří? Co za ním ve skutečnosti stojí?“

Přiznám se, že původně jsem neměl v úmyslu psát pokračování k tomuto článku. Na přání komentátorů tak činím i když téma je složité a jde ho popsat z více úrovní...Problém je také v tom, že každý čtenář se ve svém osobním poznání nachází na jiné úrovni poznání, ale pokusím se o vysvětlení...

Video:
Matrix, první setkání Morfeus a Neo (pilulka, pill)
https://www.youtube.com/watch?v=tZ4OQVXDYmM


Matrix můžeme chápat jako sen či iluzi, ve které člověk žije, zatímco skutečnost je jiná. Matrix je všude kolem nás jak vysvětluje Morfeus Neovi. Dokud jsme sevřeni v iluzích a věříme jim, jsme zajatci Matrixu – tedy systému, který nás ovládá. Naše mysl je v otroctví. Ten systém se skládá ze všeho čemu věříme. Týká se politiky, zřízení, geopolitiky, práce, bankovnictví, uznávání hodnot, které jsou nám od školky vštěpovány. To vše vytváří onen Matrix. Největším sluhou Matrixu jsou média, která nám říkají co jsme, co si máme myslet, co máme jíst, co kupovat, kolik vydělat, abychom byli spokojení a šťastní.
Média všeobecně vytvářejí největší pevnost Matrixu. O funkci medií jsem psal nedávno v článku - Mocná média - http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/mocna-media.html

Média nás nutí uvěřit tomu, co šíří. A využívají k tomu záměrné manipulace s fakty. Vytvářejí onen pomyslný Matrix. Mnozí už podlehli a jsou jen pasivními konzumenty...Nehledají pravdu, jsou spokojeni se svou „modrou“ pilulkou...
Většina lidí žije jen mediálním divadlem a nehledá odpovědi na otázky, které jsou pro jejich život důležité.

Média dnes silně ovlivňují to, co si lidé myslí o životě, utváří lidskou zkušenost a prožívání reality. Svým způsobem určují chod dějin. Je pravdou, že dějiny utvářejí lidé, ovšem v dnešní přetechnizované době platí, že kdo ovládá média, ovládá i veřejné mínění.

Média bojují o naši mysl. Mají za úkol přikovat naši mysl k iluzím.

Možná to zní banálně, ale je důležité nevěřit ničemu, co není možné si ověřit. Jinak jsme vystaveni tomu, co říkají komentátorům politici. Před každou válkou se vede válka o ovládnutí našich mozků. Tak je tomu i v současném, ukrajinském konfliktu. Hlavní podíl tzv. "zpráv", které se k nám dostávají přes média, je řízen agenturou Ukrainian Crisis Media Center (UCMC). Tato agentura je financována mimo jiné z americkým ministerstvem zahraničí, ukrajinskou vládou a miliardářem Georgem Sorosem. Tím je jistě absolutně nezávislá, hlavně finančně. Nezbytné know-how dodává Weber Shandwick, jedna z vedoucích světových PR agentur. Není tedy divu, že většina „našich médií“ a komentátorů podává Putinův obraz jako obraz zloducha a původce požáru na Ukrajině. Jako kdyby Spojeným státům a EU šlo jenom o demokracii a lidská práva, nikoliv o jejich geostrategické a ekonomické zájmy.
K servírování těchto mediálních iluzí je možné použít slovo Májá z indických náboženství, což znamená, iluze, trik, přelud, který zmate člověka tak, že si myslí, že věčnost a štěstí lze najít uspokojením tužeb hmotného světa, který je ve skutečnosti pomíjivý a plný utrpení.

V roce 1989 zemřelý legendární americký novinář J.F. Stone - říkával za katedrou fakult žurnalistiky studentům: „Ze všech věcí, o kterých zde budu hovořit, si zapamatujte především tato dvě slova: Vlády lžou.“

Války často začínají umělými aférami. Incident v Tonkinském zálivu, jímž začala válka ve Vietnamu, se nikdy nestal. Zvěsti o tom, že Saddám Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení a má vazby na Al-Kajdu - tak tomu také nikdy nebylo. Ničemu, co vláda říká, nevěřím.
Gerard Celente

V tuto chvíli není důležité, co přesně si člověk pod slovem Matrix představí, pokud si při tom uvědomí, že svět, ve kterém žije je jiný, než se zdá být.

Tato nejistota o tom, kdo jsem a jak funguje svět, nutí člověka hledat. Tím hledáním se dostává do konfliktu s onou iluzí, které byl nucen doposud věřit. Dostává se za onu iluzi a tím vystupuje ze systému zvaného v tomto článku Matrix. Požil onu pomyslnou červenou pilulku a propadá se do oné králičí nory. Zjišťuje, že systém není takový jakým se prezentuje. Přichází na skutečnost, že demokracie prezentovaná systémem je pouze další iluzí, objeví, že NATO není pouze obranný spolek atd. Přijde na to, že mainstream nám předkládá, polopravdy a lži.

Média zprostředkovávají především názory mezinárodní elity lidem dole, kteří mají sice odbornou kvalifikaci ve svém oboru, ale nikoli v politice. Dají se snadno obloudit a vystrašit. Hlavním cílem je občany zabavit, aby nepřemýšleli o souvislostech, které způsobují mravní a sociální úpadek. Denní tisk nepovažuje za svou povinnost pravdivě informovat, ale bavit, protože právě to přináší zisk jeho majitelům. Vzniká nový prostředek, jakýsi kříženec mezi seriózní informaci a zábavou, nazývaný infotainment. Zpravodajství se nedá dost dobře věřit, protože přejímá informace od PR agentur, které je vytvářejí na základě objednávek od držitelů moci či dokonce od tajných služeb.

Úkolem svobodných médií je tuto iluzi zprostředkovanou mezinárodními elitami rozkrýt a pokud možno veřejnost pravdivě informovat. To můžete provést jen tím, že se odpojíte od Matrixu, který vytváří onu iluzorní skutečnost.
Odpojení od Matrixu je bolestivé, to co jste doposud uznávali se hroutí pod tíhou důkazů...
Prostě se ocitnete na cestě, na které jste nejprve zcela sami.

Někteří humanističtí psychologové nazývají toto hledání cestou hrdiny a zřejmě se týká každého z nás, kteří jsou často na alternativních webech. Jste v pozici Nea, který požil „červenou“ pilulku.

Carl Gustav Jung (26. července 1875 Kesswil, Švýcarsko – 6. června 1961 Küsnacht, Švýcarsko) byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Jung byl první člověk, který si všiml, že lidstvo či osoba se chová podle předem daných archetypů. Mezi ty archetypy patří také archetyp hrdiny.
Současná společnost vyznává mnoho druhů hrdinství. Hrdinou může být člověk, který prošel strastmi války, a nebo se postavil nespravedlnosti. Může se jím ovšem stát i každý z nás - každý, kdo se snaží přeměnit a překonat své nedostatky a nedokonalosti.

„Gigantické katastrofy, které nám hrozí, nejsou elementární události fyzického nebo
biologického rázu, ale jsou to události psychické. V míře, která vzbuzuje hrůzu, nás
ohrožují války a revoluce, jež nejsou nic jiného než, psychické epidemie.“
Jung velmi usilovně poukazoval celým svým dílem na mnohá nebezpečí působení nevědomých faktorů, avšak za největší hřích považoval nevědomost naší současné společnosti, která stále znovu a znovu usiluje o vnější reformy a zatím ji uniká to nejpodstatnější. Reforma vnitřní. Avšak tato nevědomost naší současné epochy je ještě více posilována a udržována nejrůznějšími ekonomickými a materialistickými předsudky a ideologiemi v rukou mocných ekonomických institucí a elit, které udržují současné lidstvo prostřednictvím mediálních prostředků v jeho materiálním a konzumním zaměření. Média hlavního proudu jsou onou „pevnou“součástí Matrixu.

Naším úkolem je přiložit ruku k dílu bez ohledu na to, že ostatní se válejí. Naším úkolem je mluvit pravdu bez ohledu na to, že ostatní lžou. Naším úkolem je být poctivý, přestože ostatní jsou nepoctiví. Člověk se narodil do "špatného" světa, aby dokázal tu špatnost pochopit, vypořádat se s ní a vznešeně se rozhodnout se na špatnosti nepodílet.

Konspirační teorie jsou teorie spiknutí. Podle těchto teorií je demokracie pouze zábava pro lid, která zastírá, že veškerá důležitá rozhodnutí jsou dopředu plánována a na výsledku lidových voleb prakticky nezáleží. Je jedno, jestli zvolíte Václava nebo Jiřího, my to stejně uděláme podle sebe, protože Václav i Jiří jsou naši poskokové – vazalové.

My (prostřednictvím námi nastrčených a vámi zvolených politiků) rozhodujeme o tom, jak bude vypadat svět. My děláme problémy, abychom je pak mohli jakoby řešit a vy jste nám za to byli vděční. My plánujeme války a v nich financujeme obě strany. My rozséváme strach z něčeho, abychom vás před tím něčím mohli chránit. Ano to jsou ti Architekti Matrixu. Jsou to nejbohatší rodiny na světě, kteří řídí a provádějí architekturu událostí, finančně je zaštiťují.

Několika větami trochu jinak: Tím, že žijeme ve zmatku a ve zdánlivě špatném světě máme jedinečnou možnost rozhodnout se pro život v Řádu a podílet se na vytváření lepšího světa. Tenhle svět nás bolí proto, abychom hledali a vytvářeli lepší. Všechnu tu bolest si děláme sami. Svět nám ji pouze vrací.

Člověk má rozum a cit, aby se mohl ve světě vyznat, aby mohl poznat pravdu, a má vůli, aby ten svět (a sebe) mohl měnit. Nezáleží ani tak na vnějších podmínkách, ale na tom, jaké pocity člověk v životě zažívá.
Neo z Matrixu jste vy. Je to každý, kdo si vzal pomyslnou červenou pilulku a dostává se za síť spletenou z iluzí.

Peníze vládnou světu! Kdo však vládne penězům?

Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu. Ovládají nejen FED nebo ECB ale i nadstátní organizace UNO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond anebo BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali krizi nemovitostí i bankovního sektoru a cíleně řídí svět na pokraj propasti. Již staletým cílem této peněžní elity je vláda nad světem alias nový světový řád! Žádná oběť není tak velká aby jej zastavila. Úplně veřejně plánují kromě jiného, dle jejich názoru, nutnou redukci obyvatel naší planety. Toto popisuje Michael Morris v knize – Co nesmíte vědět.

Mocný bankéř M. A. B. Rotschild kdysi řekl: „Dejte mi moc nad penězi a nemusím se starat o to, kdo tvoří právo.“ V této větě je schováno mnohé, kdo ovládá finanční systém, ovládá skrze něj téměř vše. Žádná politická moc se tomu nikdy nemůže rovnat. Obrovskou moc má tudíž i Federální rezervní systém a je naivní se domnívat, že nás, obyvatele ČR se jeho moc vůbec nedotýká.

Významný finanční prognostik Celente tvrdí, že celý globální finanční systém plave jen na pěně z bublin pyramidové hry US Federálních rezerv. Je to další iluzorní pilíř Matrixu. Víme, že hegemonie USA, jak ve finanční oblasti, tak v oblasti mezinárodních vztahů poněkud uvadá.

V nedávno vydaném článku zde na CFP - Podoba finanční světové architektury se změní, jsem psal, že k Asijské rozvojové bance se připojují i klíčové země eurozóny. Zopakuji, že Německo, spolu s Francií a Itálií oznámily, že se připojí k nově vznikající Asijské rozvojové bance. Německo, Francie a Itálie oznámily svůj krok přibližně týden poté, co podobný krok oznámila i Velká Británie spolu s Austrálií a Novým Zélandem.

Právě tento krok představuje významný posun na misce vah. De facto tím padá snaha Spojených států izolovat tuto banku a vydávat ji za „projekt pár zemí bez globálního přesahu“.

Co z toho všeho můžeme vyvodit. Dle mého soudu státy BRICS v čele s Ruskem a Čínou zahájily válku s dolarem. Pozice USA ve světě slábne, což je pro Washington nepřijatelné. Vznikají domácí politické roztržky a vzniká jakási protiobamovská koalice.

Také z tohoto důvodu jsou v USA určité politické kruhy, které chtějí organizovat a rozpoutat 3. světovou válku. Proto podle analytika V. Pjakina zmizel prezident V. Putin na týden z médií. Putin aktivně řešil s vedením své země dle analytika, právě tyto závažné státnické problémy.

Ekonomka paní Švihlíková v úvodu knihy Přelom píše: „Odcházející hegemon, USA si snaží prodloužit dobu „panování“ špiclováním všeho a všech. Ale na rozdíl od jiných pokusů., tentokrát má světová veřejnost možnost znát pravdu, a to díky odvážlivcům, jako jsou Chelsea (Bradley) Manning, Julius Assange a Edward Snowden. Děsivá propast mezi mediálním image, „co se říká“ a realitou nutně musí připomenout šok z Matrixu po přijetí červené pilulky...“

Osobně jsem takový šok zažil v době, kdy jsem denně sledoval rozpory mezi prezentací našich médií o událostech a bojích v Libyi. Velmi podrobný článek jsem o tom psal zde:
Článek se jmenoval - Konec Kaddáfího Libye – díl 1. a díl 2.
http://proinvestory.cz/emil-kalabus-konec-kaddafiho-libye-dil-2

Probuzení z Matrixu na vlastní kůži zažila nezávislá novinářka Lizzy Phelan, která podala svědectví o brutálním napadení Libye. Zde video:

NWO- novinářka Lizzy Phelan Libye,Afrika a imperialismus NATO.
https://www.youtube.com/watch?v=p23Zp_JoId8

Ale je zde i pozitivní řešení. Podle ekonomky Ilony Švihlíkové je touto pozitivní cestou tzv. Velká transformace. Předpokladem Velké transformace je spolupráce mez národy a ústup světového hegemona ze své pozice.

Pokud se tak nestane hrozí válka mocností, válka bloků. Zde si můžeme opět pustit ukázku z Matrixu. Boj mezi agentem a Neem. Při troše fantazie si představte místo nich současné mocnosti.
Téma by se dalo rozvádět dále, ale to by bylo na knihu a ne na článek. Další rovinou Matrixu je totiž rovina náboženská...
Jedno je jisté, odpojení od Matrixu bývá bolestivé...

Matrix Revolutions - 3 , konečný souboj
https://www.youtube.com/watch?v=439LEKuJSN4


Zdroj:

http://proinvestory.cz/konec-liby
http://proinvestory.cz/emil-kalabus-konec-kaddafiho-libye-dil-2


http://deosum.com/Articles/372-film-matrix-a-konspiracni-teorie.aspx
 

Facebook komentáře