Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Hedvábná stezka – gigantický projekt

Čína je zemí jiného řádu čísel – její finanční rezervy se blíží hranici čtyř bilionů dolarů. Když jsem řekl, že by se Evropská unie měla podílet na pekingské vizi hedvábné cesty, měl jsem na mysli podílet se na plánovaných investicích. Změnit přístup dřív, než nám opět ujede vlak. Oněch 60 miliard dolarů je jen startovací investice. Oskar Krejčí, profesor a politolog

 

Čína zažívá zlaté ekonomické období. Její HDP od zavedení prvních ekonomických reforem v roce 1978 vzrostlo třicetinásobně a z poměrně zaostalé Říše Středu se během dvou generací stala největší ekonomika světa. Aby si Čína tuto pozici světového lídra udržela i v budoucnu, oživuje bájnou Hedvábnou stezku, která spojovala Čínu s Evropou.

  • hedvabna-stezka-giganticky-projekt

 

Dle nedávno zveřejněného akčního plánu si Peking od tohoto projektu slibuje, že "díky rozvoji států ležících na obou stezkách, suchozemské a mořské, dojde ke změně světového politického a ekonomického prostředí". A nejen to, Si Ťin-pching na 'Boao Forum for Asia' prohlásil, že jeho země očekává, že během pouhých deseti let roční objem přepraveného zboží přesáhne 2,5 bilionu dolarů.

Velké mlčení

Tak už opravdu nevím co si mám myslet. Mainstreamová média zarytě mlčí o největším gigantickém projektu všech dob a místo něj nám oznamují, že schodek státního rozpočtu ke konci května vzrostl na 22 miliard korun a je dvakrát vyšší než vloni. Jak jej snížit to už neříká nikdo.

Přitom to chce pouze jedno. Stačí se zapojit do čínského projektu AIIB a vstoupit na obchodní Hedvábnou stezku.

V ČR se nad vstupem do gigantického čínského projektu rozprostírá zlověstné mlčení.

Mnoho Západních zemí pochopilo význam spolupráce na tomto mírovém projektu a stali se zakládajícími členy AIIB.

My se členy AIIB nestali a připravili jsme se tak o možnost spolurozhodovat o pravidlech, projektech a zvýhodněných investicích za miliardy USD.

Vzorní vazalové a chytré Západní země

Čeho se bojíme? Bojíme se snad spolupráce s Čínou, Ruskem a jinými zeměmi, kterých je dohromady celkem 57? Nebo posloucháme jako vzorní vazalové USA a plníme k naší škodě jejich přání, aby západní státy do AIIB nevstupovaly?

Jako první ze zemí Západu projevila zájem o členství Velká Británie. Britské ministerstvo financí pak uvedlo, že se bude snažit zajistit, aby AIIB „ztělesňovala nejlepší standardy v účetnictví, transparentnosti a řízení“.

Poté, co o členství v AIIB projevila zájem Velká Británie, neváhaly se přidat další západní státy. Často jde o velmoci a spojence USA: Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Švýcarsko a další projevují zájem o členství, a staly se zakládajícími členy AIIB a to navzdory jak zmíněným snahám USA, tak navzdory členství Ruska. Členy se stalo Maďarsko i Polsko.

O členství v AIIB projevil zájem i Izrael, kterému kupodivu nevadí, že v rámci tohoto projektu naskočí na jednu loď například s Íránem. Dokonce i japonský velvyslanec v Číně (jakkoli se Japonsko spolu s USA drželo stranou) prohlásil, že jeho země do Asijské banky vstoupí do konce tohoto roku. Inu, když jde o byznys, netřeba brát ohled na spojence, údajné porušování lidských práv v Číně a podobně. A je to jen dobře.

Jelikož mainstream mlčí je na svobodných mediích, aby občany seznámily s oním velkolepým projektem, který nemá ve světě obdobu.

Seznámení s projektem Hedvábné stezky

Před více než 2000 lety podnikaví a odvážní lidé na euroasijském kontinentu vytyčili několik obchodních cest spojujících významné civilizace napříč Asií, Evropou a Afrikou. Tyto cesty byly dalšími generacemi souhrnně nazývány Hedvábná stezka. I přes konflikty a války v Euroasii doprava po Hedvábné stezce, se zvuky zvonců na krku velbloudů a nekonečným proudem karavan a lodí, nikdy zcela neutichla. Doprava a technologie byly tenkrát nerozvinuté, ale nic nezabránilo obchodníkům, mudrcům, vzdělancům a vyslancům v obtížném cestování přes pohoří a řeky a v prozkoumávání Hedvábné stezky s ohromnou houževnatostí a odvahou. Pro velké i malé země podél těchto cest byla Hedvábná stezka značným přínosem. Čína se od ostatních zemí mnohému naučila, a stejně tak ostatní země od Číny. Takové vazby vzájemného propojení po Hedvábné stezce umožnily výměnu zboží, znalostí, osob a idejí, podpořily hospodářský, kulturní a společenský pokrok v různých zemích, usnadnily dialog a integraci odlišných kultur a zanechaly po sobě skvělé kapitoly v dějinách lidstva.

»Pás« a »Stezka« mohou sledovat Hedvábnou stezku z minulosti, ale nesmí jí být omezeny, a do iniciativ se mohou zapojit všechny země podél trasy dávných suchozemských i námořních Hedvábných stezek i všichni přátelští sousedé Číny. Prioritním směrem bude centrální Asie, Rusko, jižní Asie a jihovýchodní Asie i Blízký východ a východní Afrika, právě tam se »Pás« a »Stezka« spojují. Země v Evropě, SNS a Africe mohou být v dlouhodobém horizontu také včleněny. Iniciativy nadto mohou během svého vývoje zahrnout mnohem víc projektů, zemí či subjektů, což může jen zajistit jejich vzrůstající otevřenost.

O gigantickém čínském projektu, který by mohl změnit ekonomickou tvář světa

Hedvábná stezka 21. století je ekonomický projekt pro globální ekonomiku. Nemělo by se jednat jen o obrovské investice do dopravní infrastruktury, pozemní i námořní, ale také o uzlové průmyslové, energetické i zemědělské projekty. Je také třeba investovat nejisté peníze, tedy dolary a eura, kterých má Čína opravdu nadbytek.

Pro srovnání: Mezinárodní měnový fond (MMF) právě schválil velkorysou půjčku Ukrajině ve výši 17,5 miliard dolarů. Celkovou potřebu financí na záchranu Ukrajiny odhaduje MMF na úrovni 40 miliard, přičemž 15 miliard dolarů by mělo být určeno na odpis dluhů.

Čína má finanční rezervy blížící se hranici čtyř bilionů dolarů.

Dvě trasy Hedvábné stezky

V Číně se v současné době prosazuje označení pro Hedvábnou stezku „strategie pásu a stezky“ či „iniciativa pásu a stezky“. Toto rozdvojení názvu je výrazem rozdvojení tras: jedné po pevnině Eurasijského kontinentu, druhé kolem pobřežního pásu Eurasijského kontinentu, a to včetně napojení na východní Afriku. Dostupné informace naznačují, že se jedná o největší ekonomický projekt v lidských dějinách.

Součástí oficiálních vizí se stal pojem „čínský sen“. Je to vědomá narážka na známý „americký sen“ s tím, že je vymezen zásadní rozdíl: americký sen je od 19. století spojován s tvrdým individualismem, čínský sen má naopak být moderním vyjádřením kolektivismu. Což odpovídá jak konfuciánské tradici, tak i socialistickým ideálům.

Na ekonomické dynamice Číny je do značné míry závislá celá světová ekonomika. A když selže čínská vzpoura proti měšťáckému individualismu, bude to prohra globálního významu. Asi na více než jednu generaci.

Problémem je západní politické myšlení. Zatím byla zpracována mapa nové hedvábné stezky, která zahrnuje 16 států a regionů včetně Íránu, Turecka, Kazachstánu či Ruska. To se rozhodně kříží s politickým uvažováním, které vyžaduje hierarchické uspořádání světa se Západem na vrcholu pyramidy a které za rozhodující nástroj zahraniční politiky pokládá armádu.

Mír a spolupráce

Ve 21. století, v době, kde převažují témata míru, rozvoje a spolupráce, ale kde stále existuje komplexní mezinárodní a regionální situace, se Hedvábná stezka stala o to důležitější a cennější jako symbol míru, spolupráce, otevřenosti, inkluzivity, vzájemného učení a vytrvalosti. Pokud naši předkové před dvěma tisíci let dokázali přistupovat k sobě s respektem jako rovný k rovnému, pracovat pro vzájemný prospěch a povznést se nad příležitostné nepřátelství, je pro nás o to naléhavější nutností zachovat toto neocenitelné dědictví. Pro mezinárodní společenství je o to větší nutností inspirovat se duchem starodávné Hedvábné stezky, aktualizovat jej, vdechnout mu větší dynamiku, uvědomit si jeho hodnotu v této nové době, a tím pro lidstvo vytvořit nové materiální a kulturní bohatství.

Při zjevných rozdílech v dějinách, kultuře, náboženství a úrovni rozvoje potřebují euroasijské země dát prostor svým výhodám v rozmanitosti, následovat cestu diverzifikovaného rozvoje, vytvářet harmonii k překonávání odlišností, ale stále i hledat společnou řeč. Zásadní význam proto mají výměny osob, kulturní interakce a mezicivilizační dialogy. Hedvábná stezka je vydlážděna nadčasovými klenoty výměn mezi státy i mezi jednotlivci. »Pás« a »Stezka« odkryjí hluboké kulturní úspěchy dávných časů, posílí výměny mezi lidmi všech zemí v celém spektru oblastí, vrstev a náboženství, poskytnou prostor potenciálu výměn zaměřených na rozšiřování základů přátelství mezi národy a přispějí k pozitivní energii míru a rozvoje v Asii.

Rusko

Pro Čínu je Rusko dobrým sousedem, dobrým přítelem a dobrým partnerem. Pro budování »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky« je Rusko nepostradatelným partnerem. Nedávno v době okolo zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Soči se prezidenti obou zemí setkali k pozitivní a hluboké diskusi o tématu »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky«. Některé existující projekty spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi, jako jsou ropovody a plynovody, železnice Čchung-čching - Sin-ťiang - Evropa, silnice spojující západní Čínu a západní Evropu a účast Číny na rozvoji ruského Dálného východu a východní Sibiře, mohou být velice dobře integrovány s budováním »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky«. Tento pás je ve společném zájmu Číny a Ruska a je komplementární k probíhajícímu procesu Euroasijské ekonomické komunity. Proto se může stát hnací silou komplexního strategického partnerství koordinace mezi Čínou a Ruskem.

Když prezident Si Ťin-pching navrhl »Ekonomický pás podél Hedvábné stezky«, prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev mu okamžitě vyjádřil přijetí a podporu a navrhl, aby prioritou

byla informační Hedvábná stezka. Vedoucí představitelé nebo vysoce postavení úředníci z dalších zemí centrální Asie, Ruska, Afghánistánu, Ukrajiny a některých západoafrických zemí označili »Ekonomický pás podél Hedvábné stezky« jako důležitou, konstruktivní iniciativu, jež odpovídá trendu doby a vyhovuje potřebám všech stran a vyjádřili připravenost k aktivní účasti. Ministr zahraničí Turecka Ahmet Davutoglu sdělil médiím, že iniciativa pásu bude přinášet prospěch zemím kolem dávné Hedvábné stezky a přinese nové příležitosti pro regionální a globální ekonomický rozvoj. Indie, Pákistán a další jihoasijské země a země jihovýchodní Asie podpořily iniciativy »Pás« a »Stezka«. Obchodní kruhy mnoha zemí sledovaly tento vývoj s obrovským zájmem.

»Pás« a »Stezka« nejsou soukromou záležitostí pro samotnou Čínu. Jsou záležitostí společnou všem zemím. Čína nebude jediná, kdo z nich bude čerpat prospěch, naopak budou to zúčastněné země. Iniciativy »Pás« a »Stezka« spolu s přípravnými studiemi jsou otevřené konstruktivním názorům a návrhům dalších zemí s cílem obohatit a zdokonalit koncept, vizi a plánování těchto iniciativ. Pojďme dát dohromady naši moudrost a zdroje a společně napsat novou kapitolu Hedvábné stezky a vytvořit šťastný život pro nás všechny.

Evropa

Pro Evropu bude vznik Nové Hedvábné stezky znamenat především vznik alternativní obchodní trasy, která se vyhýbá území Ruska. Už nyní se mezi Evropskou unií a Čínou pohybují denně tisíce tun zboží v hodnotě přes jednu miliardu dolarů. Většina z tohoto objemu cestuje mezi oběma konci Eurasie po moři. Avšak z důvodu stále rostoucího zahlcení čínských přístavů a ucpání kritických průlivů a průplavů se zboží z Číny na evropské pulty dostane až za 40 dnů.

Oproti tomu suchozemská Nová Hedvábná stezka spojující autonomní oblast Sin-ťiang s východní Evropou tuto dobu zkrátí na pouhých 11 dnů.

USA

USA se dobrovolně zřekly projektu Hedvábné stezky. Za rozhodující nástroj zahraniční politiky pokládají stále armádu. Více nabídnout nemohou a nechtějí. O tuto americkou stezku do pekla, jak se ukazuje rozumné státy nestojí a dávají přednost mírovému čínskému projektu.

Hedvábná stezka je projektem spolupráce, míru a tvoření. Jde o gigantický projekt porozumění mezi národy.

 Připomeňme, že před 2 000 lety takové vazby vzájemného propojení po Hedvábné stezce umožnily výměnu zboží, znalostí, osob a idejí, podpořily hospodářský, kulturní a společenský pokrok v různých zemích, usnadnily dialog a integraci odlišných kultur a zanechaly po sobě skvělé kapitoly v dějinách lidstva.

Zdroj: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-cinsky-sen-a-nova-hedvabna-stezka-vs-americky-sen/

http://www.chinaembassy.cz/cze/jkgk/t1143235.htm

http://zpravy.tiscali.cz/myticka-hedvabna-stezka-znovu-oziva-cinsky-marshalluv-plan-pro-21-stoleti-251635

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře