Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Experimentální vakcíny, občané, těhotné, děti a druhý Norimberský proces?

Emil Kalabus

Podle britské vlády experimentální vakcíny mRNA způsobily 600 nových případů očních poruch a zanechali 5 lidí slepých.

 Vláda Spojeného království shromažďuje kritické údaje o bezpečnosti vakcín Pfizer / BioNTech a Oxford / AstraZeneca a nejnovější zpráva neposkytuje pěkný obraz.

První dávka experimentální vakcíny Pfizer / BioNTech byla aplikována 5,4 milionu občanů, přičemž 500 000 z těchto lidí dostalo druhou dávku. Do 24. ledna bylo u této konkrétní vakcíny hlášeno téměř 50 000 hlášení o poškození vakcínou, včetně náhlé smrti sto sedmi občanů Spojeného království.

  • experimentalni-vakciny-obcane-tehotne-deti-a-druhy-norimbersky-proces

Občané a experimentální vakcíny

Ve Spojeném království trpí vážnými nežádoucími účinky vakcín minimálně 1 z 333 lidí.

Další 1,5 milionu dávek vakcíny Oxford University / AstraZeneca, bylo přijato do rukou občanů Spojeného království, což vedlo k dalším 21 032 nežádoucím účinkům. Tyto nežádoucí účinky byly zaznamenány až do 24. ledna 2021 ve schématu žlutých karet Agentury pro regulaci léčivých přípravků a zdravotnických produktů a nezahrnují všechna relevantní aktuální zranění.

 Tato míra poškození vakcínou je pravděpodobně mnohem větší, protože lidé často váhají a / nebo se stydí hlásit poškození vakcínou; mnoho lidí považuje očkování za stoprocentně bezpečné a účinné řešení a neodvažují se ho zpochybňovat. Mnoho lékařů odmítá akceptovat, že poranění vakcínou je skutečné.

Nepříznivé události nejsou ani menšími problémy, které se vyřeší za jeden den. Tyto nežádoucí účinky mohou být život měnící, způsobovat mrtvici, zánět srdce, svalovou paralýzu, slepotu a anafylaktický šok. Než byly uvolněny experimentální vakcíny mRNA, farmaceutické společnosti podepsaly smlouvy se všemi významnými vládami na světě s cílem  vyvléci se z odpovědnosti za škodu a z odpovědnosti za všechna nevyhnutelná poranění vakcínami, o kterých věděli, že k nim dojde.

Nejvíce šokujícími zprávami jsou oční poruchy. Nejméně 634 lidem bylo po očkování diagnostikováno oční onemocnění. Jedna osoba ztratila centrální vidění, druhá osoba ztratila zrakovou ostrost, třicet jedna lidí hlásí zhoršené vidění a pět lidí osleplo!

Pfizer / BioNTech způsobil šedesát devět případů Bells Palsy, což je stav, který paralyzuje svaly na jedné straně obličeje. Vláda nadále bagatelizuje nekontrolovatelné zranění a úmrtí vakcínami a páchá genocidu na svém obyvatelstvu.

Experimentální vakcíny mají tendenci podněcovat autoimunitní záchvaty v kardiovaskulárním systému. U 21 osob došlo po podání vakcíny k cévním mozkovým příhodám (mrtvici). Vyskytly se i další závažné kardiovaskulární příhody, včetně infarktu mozkového kmene, infarktu mozečku, mozkové mrtvice, okluze mozkové tepny, mozkové krvácení, mozkový infarkt, intrakraniální krvácení, ischemická cévní mozková příhoda a subarachnoidální krvácení.

Těhotné

Podle regulačních orgánů by těhotná žena neměla být očkována těmito experimentálními injekcemi. Podle výrobců existuje omezené množství údajů o použití vakcíny mRNA COVID-19 BNT162b2 u těhotných žen. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nebyly dokončeny, a proto se vakcína během těhotenství nedoporučuje.

Systém hlášení žlutých karet však ukazuje, že některé těhotné ženy tento screeningový proces obešly a čtyři těhotné ženy utrpěly spontánní potrat po očkování vakcínou Pfizer a dvě utrpěly stejný osud po očkování vakcínou AstraZeneca.

Místo toho, aby zastavili tento masový experiment s vakcínami, regulační orgány nadále tato zranění bagatelizují. Autoři článku konstatují, že tento sociopatický lékařský podvod nikdy nebyl tak otřesný, příšerný a genocidní.

Začátkem ledna se Světová zdravotnická organizace (WHO) shodla na tom, že těhotné ženy by neměly dostávat experimentální vakcíny mRNA kvůli nedostatečným údajům o bezpečnosti. Do konce měsíce WHO obrátila své doporučení a připojila se k americkému CDC při propagaci experimentálních vakcín mRNA pro těhotné ženy. Velká Británie již dostává zelenou, aby mohla sloužit těhotným ženám a novorozencům na oltář vědy o očkování.

Děti

Oxford Vaccine Group získává děti pro pokusy s vakcínami proti koronavirům. Děti již nejsou osvobozeny od pokusů s vakcínami proti koronavirům. Oxford Vaccine Group hledá děti ve věku od 6 do 17 let, aby se zúčastnily studie očkování proti koronavirům. Je to poprvé, co by byla vakcína proti koronaviru testována na osobách mladších 12 let. "Máme novou studii COVID-19 otevřenou pro nábor.“

Očekává se, že společnosti Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson zahájí na jaře vakcinační zkoušky pro mladší věkové skupiny. Niall McCrae, britský etik a akademik v oblasti duševního zdraví, odsoudil povzbuzování rodičů, aby přihlásili své děti k pokusu s vakcínami proti koronavirům. "Děti by neměly být laboratorními krysami ve prospěch Big Pharma a Great Reset." Šel bych tak daleko, že bych řekl, že se to rovná týrání dětí, “řekl McCrae.

Druhý norimberský proces?

Mezitím světový právníci slibují "Norimberské procesy" každému, kdo stojí za kovidovým podvodem.

Právě teď se totiž připravuje druhý Norimberský tribunál. Jde o soudní proces s hromadnou žalobou pod záštitou tisíců právníků z celého světa, vedených americko-německým právníkem Reinerem Fuellmichem. Ten žaluje ty, kteří jsou zodpovědní za skandál Covid-19, který je dle něj manipulován davoským fórem (WEF).

Kdo je Reiner Fuellmich? 

V tomto ohledu je třeba připomenout, že Reiner Fuellmich je ten právník, který úspěšně odsoudil automobilového giganta Volkswagen v případě upravovaných katalyzátorů. A je to tentýž právník, který úspěšně odsoudil Deutsche Bank ze zločinného podnikání.

Podle Reinera Fuellmicha jsou všechny podvody, kterých se dopustili německé společnosti, směšné ve srovnání se škodou, kterou způsobila a dále způsobuje krize Covid-19. Tuto krizi Covid-19 by měli přejmenovat na "skandál Covid-19" a všechny odpovědné žalovat za občanskoprávní škody z důvodu manipulace a padělání testových protokolů.

Mezinárodní síť komerčních právníků proto povede žalobu v případě největšího podvodu všech dob, podvodného skandálu Covid-19, ze kterého se mezitím stal největší zločin, jaký byl kdy spáchán proti lidstvu. Z iniciativy německých právníků byla zřízena vyšetřovací komise Covid-19, s cílem podat mezinárodní hromadnou žalobu na základě anglosaského práva.

Uvádím zkrácený překlad poslední komunikace Dr. Fuellmicha z 15. února 2021:

"Slyšení asi stovky světově uznávaných vědců, lékařů, ekonomů a právníků, provedené berlínskou vyšetřovací komisí v záležitosti Covid-19 od 10. července 2020, zatím s pravděpodobností hraničící s jistotou prokázaly, že skandál Covid-19 nebyl nikdy zdravotní problém. Dříve v něm šlo o upevnění protizákonné moci (protiprávní, neboť byla získána zločineckými metodami) zkorumpované "davoské kliky" přesunem bohatství lidí k členům této kliky, konkrétně zničením mimo jiné malých a středních podniků. Platformy jako Amazon, Google, Uber atd., si tak mohli přivlastnit jejich podíl a majetek. "

Vyšetřovací výbor se zaměřuje na pandemii onemocnění Covid-19" a na PCR testy atd. Aby to bylo ještě horší, zdravotní a ekonomické škody, způsobené opatřeními proti Covidu, byly takové zničující, že musíme mluvit o historicky jedinečné míře destrukce. Konkrétně je zřejmá skutečnost, že nikdy nebylo problémem zdraví, až na to, že očkování geneticky experimentálními látkami, přestrojených za "vakcíny", nyní ve velké míře způsobuje vážné poškození včetně fatálních následků.

Experimentální genové očkování

Pro tato experimentální genová očkování byla jako pokusné morčata postupně a nesmírně rychle využita světová populace. Aby obyvatelstvo uvrhly do paniky, byly zavedeny nebezpečné a škodlivé omezující opatření (dokonce i podle samotné Světové zdravotnické organizace) vynuceného, zbytečného a nebezpečného nošení roušek a dodržování sociálního odstupu, bylo zbytečné a kontraproduktivní. Tím byla světová populace "připravena" na očkování.

Mezitím stále více lidí, ne pouze právníků - oprávněně - požaduje kromě okamžitého ukončení těchto vražedných opatření i nestranné posouzení - skutečně nezávislým mezinárodním tribunálem podle vzoru Norimberských procesů.

Zdroj: https://vaccines.news

https://principia-scientific.com/…am/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře