Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Kam mizí peníze z důchodového pojištění?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • bezdomovci
Odpoví někdo z vlády ČR místo Kalouska?

V dubnu tohoto roku jsem po odvysílání pořadu HYDE PARKU, kde vystupoval pan Kalousek a pořad se mj. týkal důchodové reformy, zaslal panu Kalouskovi následující e-mail s dotazy:

Dobrý večer pane Kalousku.

Protože jsem sledoval některé pořady, ve kterých jste vystupoval, měl bych pár dotazů k vysvětlení.

1 V HYDE PARKU jste řekl, že je 5 mil. pracujících, kteří odvádí ze své mzdy 28% do důchodového průběžného fondu. Za předpokladu že je průměrná hrubá mzda cca 25 000 Kč, mělo by to být 35 mld. Kč měsíčně. Dále jste řekl, že důchod pobírá cca 2,5 mil. osob. Na stránkách MPSV je uvedeno, že na konci roku 2010 byl průměrný důchod cca 10 138 Kč. To by představovalo cca 25,4 mld. Kč. Kam se každý měsíc poděje těch cca 9,5 miliard Kč, které by měly být v přebytku?

2. Dále jste prohlásil, že je u nás drahá pracovní síla. Můžete sdělit prosím kolikrát je u nás lidská práce dražší než např. v Německu ? I při vysokých odvodech (jak uvádíte) zaměstnavatelů, jsem toho názoru, že je u nás lidská práce (hlavně dělnických profesí a nižších technických pracovníků) velice podhodnocena (chápu váš výrok asi takhle:

Německo 20% z 250 Kč/h- a to by musel být plat jen asi 1 620 Euro za měsíc- je 50Kč, a Česko 50Kč ze 100Kč/hod je potom 50% - hrubá mzda asi 16 200 Kč, (a vy porovnáváte ty % a ne finance). Z toho pak vyplývá problém státní pokladny (čím nižší mzda, tím menší odvody na daních, tím méně nákupů a z toho méně peněz z DPH atd.).

3. Co jste za své dlouholeté působení v politice a ve vládách udělal pro to, aby u nás platilo - evropská práce, evropská mzda ? Pokud chcete argumentovat nízkou produktivitou práce porovnejte prosím produktivitu práce a mzdy ve Škodě Mladá Boleslav a ve VW v Německu. Proč jste např. při snižování dání pro podniky nedohodl, že tyto prostředky podnikatelé přesunou do mezd ? Vždyť by si i oni zajistili do budoucna vyšší poptávku po jejich výrobcích a službách.

Neměl bych nic proti šetření si na důchod, ale musel by tomu odpovídat plat zaměstnanců. Vaše (vládní) nároky na občany co se financí týče, odpovídají tak čistému příjmu pro čtyřčlennou rodinu ve výši cca 45 - 60 tis. Kč za měsíc při dnešních cenách.

Odpověď přišla tohoto znění (opis):

Ing.Miloslav MÜLLER ředitel Kabinetu ministra financí. V Praze dne 6. dubna 2011

Č.j. 10/35 511/2011

Vážený pane Slezáku,

děkuji za Váš email a za Vaše připomínky. Z pověření pana ministra bych Vám rád sdělil, že Váš první dotaz spadá do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, kam se prosím obraťte pro přesná čísla. Co se týče dalšího dotazu, vedlejší náklady práce v České republice patří k nejvyšším mezi vyspělými zeměmi, což je potvrzeno mnoha nezávislými studiemi jak Evropské unie, tak například OECD. Cenou práce je mzda, která se vytváří na trhu práce. Kdyby byly veškeré mzdy zvýšeny bez odpovídajícího nárůstu produktivity práce, vedlo by to k větší nezaměstnanosti, neboť zaměstnavatelé by si nadále nemohli dovolit zaměstnávat stejný počet zaměstnanců. Pokud jde o produktivitu práce ve Škodě Auto a.s. i předseda představenstva této automobilky Winfried Vahland veřejně prohlásil, že v České republice je na této oblasti potřeba zapracovat.

S pozdravem ...... podpis.

Já nevím jak kdo, ale já jsem s touto odpovědí spokojen nebyl. Proto jsem napsal nový email tohoto znění:

Dobrý večer.

Děkuji za odpověď, ale pokládám ji za zcela neuspokojivou. Postrádám čísla, čísla ,čísla. Mám za to, že pracovníci ministerstva by měli odpovídat daleko přesněji a přesvědčivěji. Vaše nic neříkající odpověď (není podložena čísly - výpočty) neodpovídá pracovníkům Ministerstva financí - odpověď neodpovídá ani zaměstnanci ministerstva s minimálním platem.

Doložte prosím Vaše tvrzení čísly (výpočty). Pokud se produktivity práce týče a pokud ji počítáte přes zisk, vidím to asi takhle (samozřejmě zjednodušeně pro příklad):

Český pekař vyrobí 100 housek a prodá je za 250 Kč. Náklady má např. 100 Kč, takže má zisk 150 Kč.

Německý pekař vyrobí na stejné peci a ve stejném čase také 100 housek a prodá je za např. 500 Kč. Náklady má např. 200 Kč. Zisk tedy má 300 Kč. Při počítání produktivity přes zisk má tedy německý pekař, při vynaložení stejné práce, o 100% vyšší produktivitu práce.

Mám za to, že tak nějak probíhá porovnávání produktivity práce mezi Českou republikou a jinými (západními) státy.

Co se týče automobilky Škoda, odvoláváte se jen na prohlášení předsedy představenstva. Proč toto tvrzení nedoložíte výpočty?

Na můj první dotaz jste neodpověděli vůbec Ministerstvo financí by snad odpověď mělo znát. Nebo finance nespravujete?

A na ostatní dotazy vlastně taky ne.

Dočkám se vůbec na mé dotazy odpovědi, která bude hodna úrovně Ministerstva financí ?

S pozdravem Stanislav Slezák.

Samozřejmně jsem se další odpovědi nedočkal.

Nedalo mi to a nedávno jsem si ze stránek statistického úřadu vytáhl následující údaje:

Příjemci důchodů podle druhu důchodů v krajích - změna v klasifikaci stupně invalidity od roku 2010

Pokud si propočítáte tabulky, měsíčně se vyplácí 27,896 mld Kč na důchody. Přitom příjem dle průměrné mzdy by měl být cca 34 -35 mld. Kč. Ptám se! Kam se poděje těch cca 6 - 7 mld. Kč měsíčně ? Kdo to ví ? Co jsem spočítal špatně ? O jakou částku se vybere na důchody méně, než jsem spočítal? Nebo nás "naši zaměstnanci" ve vládě a na ministerstvech obelhávají?

Pokud se opravdu vybere na důchody více než se vyplatí, proč nějaká důchodová reforma?

Pro odpověď si přijdou, všichni občané osobně !!!

Stanislav Slezák

Pokud si propočítáte tabulky, měsíčně se vyplácí 27,896 mld Kč na důchody. Přitom příjem dle průměrné mzdy by měl být cca 34 -35 mld. Kč. Ptám se! Kam se poděje těch cca 6 - 7 mld. Kč měsíčně ? Kdo to ví ? Co jsem spočítal špatně ? O jakou částku se vybere na důchody méně, než jsem spočítal? Nebo nás "naši zaměstnanci" ve vládě a na ministerstvech obelhávají? Pokud se opravdu vybere na důchody více než se vyplatí, proč nějaká důchodová reforma? Pro odpověď si přijdou, všichni občané osobně !!!

Stanislav Slezák

zdroj:http://berossos.blog.cz/

Facebook komentáře