Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Atom, atom a zase atom

Již v roce 1992 navrhl ministr pro hospodářský rozvoj ČR Karel Dyba navrhl zvýšení cen elektřiny o 40% a o dalších 40% v následujícím roce. Sice mu to neprošlo hned, ale dělaly to vlády skokově a vůbec nezáleželo na tom, zda byly pravicové nebo levicové.

Za elektrickou energii nyní české domácnosti platí proti roku 2001 více než dvojnásobek u plynu je to dokonce více než třikrát tolik.

  • atom-atom-a-zase-atom

V dalších letech nastoupila jiná lobby a to uhelná a pak jaderná. Např. ve Fischerově vládě měla přes poradce premiéra Vladimíra Mlynáře větší vliv Mostecká uhelná společnost a byl tedy větší tlak na prolomení územních ekologických limitů těžby v severočeské hnědouhelné pánvi. Nečasova vláda zase více podlehla vlivu ČEZu a jejich kamarádíčků se kterými již měl předjednány jaderné kontrakty, které měly být jen formálně odsouhlaseny vládou a mohlo se jet. Zatímco Evropa investuje do zemního plynu, větru a solárních elektráren, česká vláda se snažila budovat muzeum "uhlí a atomu" v době, kdy jsou tyto technologie na ústupu. Naštěstí pro celý národ Nečasova vláda zavčas padla.

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak, malá Česká republika s vývozem 17 TWh elektřiny ročně vyváží o 3 TWh víc elektrické energie než Čína. Naše malá země je pátým největším vývozcem elektřiny na světě. Od lobbystů přichází nová alarmující proroctví o prudkém růstu energetické spotřeby v budoucnosti a o nezbytnosti prolamovat různé limity. Pálení špinavého hnědého uhlí v elektrárnách způsobuje škody přes 60 miliard korun ročně. Tyto obrovské peníze nejsou započteny do výrobních nákladů elektřiny. Stát a občané tedy výrobu uhelné elektřiny a její vývoz skrytě dotují. Vývoz elektřiny ze starých uhelných elektráren je výhodný pro energetické mamuty také proto, že stát odevzdává svoje nerostné bohatství za směšných 1,5 % tržní ceny u hnědého uhlí a 0,5 procenta z uhlí černého. Za čtyři roky tak Tykač a další uhlobaroni utržili na dividendách 17 miliard korun, zatímco stát získal zlomek – jen 0,4 miliardy. „Temelínský tendr nesliboval srazit závislost na ruském plynu, pouze zvýšit už tak obrovské vývozy elektřiny. Roční úhrady z vydobytého hnědého uhlí za rok 2011 činily asi 240 milionů korun a z černého uhlí 150 milionů korun. Vláda, stanovila tyto směšné ceny ve smlouvách, které nejsou veřejně přístupné. A tak se nic nedozvíme o době platnosti sjednané ceny, o možnosti inflační doložky, o konkrétní osobní zodpovědnosti zástupce státu a tak dále. Příjem z těžby surovin měl jít do státního rozpočtu, aby stát nebyl tolik zadlužen a aby bylo i na sociální politiku. Přesto ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek prohlásil, že bude pro rok 2015 požadovat maximálně dvojnásobné navýšení poplatků z těžby uhlí. Otázkou zůstává zda nebyl náhodou podplacen uhlobarony.

Odporné je, aby se vyvlastňovaly pozemky soukromých osob ve prospěch toho, aby soukromí těžaři a měli z toho zisky.

Management společnosti ČEZ tzv. špatně investoval v Bulharsku, ale nikdo za to přece nemůže natož, aby byl potrestán. Zatím jsme se stali novodobým německým protektorátem Böhmen und Mähren se vším všudy, a nás Čechy to přitom po všech historických zkušenostech s Němci nijak neznepokojuje. Vesele ohýbáme hřbety a dupeme Němcům do generátorů jako zběsilí úplně stejně, jako jsme pro Třetí říši kovali kanóny a tanky- zbývá ještě zdravit se Heil Merkel a vyvěsit říšskou vlajku, jak jsme my Češi zvyklí.

Naše vláda naštěstí ustoupila od budování dalšího bloku Temelínské elektrárny za kterou lobovala zvláště americká Westinghouse. Bylo by velkým paradoxem stavět další blok atomového monstra ve chvíli, kdy začínají navzdory pronásledování ze strany jednotlivých vlád se prosazovat alternativní zdroje elektrické energie.

Nyní ale získala fronta za Temelín novou posilu, a to velmi významnou. Je jí nový velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro. Tomu se podařilo vcelku šokovat svými doporučujícími vyjádřeními hned poté, co na Pražském hradě prezidentu Zemanovi předal pověřovací listiny.

Z úst nového velvyslance Schapira vyšel doporučující příkaz k dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Schapirův nezakrývaný nátlak byl nehoráznost. (EU a tedy i naše země má přitom ušetřit do roku 2030 až 30 % elektrické energie!)

Nechal se slyšet, že zapojením do boje proti korupci v Česku chce napomoci i prohlubování obchodních kontaktů mezi Spojenými státy a Českou republikou. Jde mu prý o to, abych mohl říct americkým firmám, které tu chtějí investovat, že je tu férový systém a že se nemusí bát investovat své peníze.

Kam a za jakých podmínek bychom pak energii z nových bloků vyváželi, když už dnes vyvážíme téměř celou roční produkci Temelína to už jaksi neřekl.

Už 17.listopadu se při návštěvě Washingtonu se předseda vlády Bohumil Sobotka po několika křečovitých úsměvech do kamer ale nechal slyšet, že vláda má mít strategické důvody k dalšímu rozvoji jaderné energetiky. Rozvoj jádra je podle Sobotky nutný kvůli energetické bezpečnosti země. Dva nové bloky temelínské elektrárny měly víc než zdvojnásobit její výkon, který nyní činí 2000 megawattů.

Už 21.listopadu se objevuje na internetu sdělení, už probíhá tajná jednání o tom, že nejen v Temelíně ale také v Dukovanech se postaví po dvou nových reaktorech. Tedy celkem čtyři, aby se mohla Westinghouse pořádně nažrat !!!

Přitom rok 2012 by se měl zapsat do dějin české energetiky. Vyvezli jsme rekordních 28707 GWh elektřiny, tj. 32% celkové výroby. Od roku 2007 začal Brusel tlačit na členské státy, aby svou vnitřní energetickou politiku začali měnit. Tlačil ceny elektřiny dolu. Spotřeba energie začala klesat, a ceny skutečně šly dolu. Možná někdo bude překvapen, ale ceny elektřiny v Česku klesají rok od roku. Před šesti lety stal 1 MWh celých 90 euro, dnes se prodává na burze PXE za 32,90. Ale nějakým záhadným způsobem snížení burzovních cen se nijak nepromítlo do účtu za elektřinu. Ale kde ten rozdíl v ceně mohl by zůstat? Je naprosto evidentní, že všechen ten mnohonásobně vzrostlý zisk si ponechal distributor. Není náhoda, že se poslední dobu zprostředkovatelé elektřiny množily se jako králici.

Přesto ale se chystá další zdražení zvláště pro ty šetrné. Lobisti vymysleli, že by odběratelé měli platit ne podle spotřebované energie, ale podle kapacity jističe.

Elektřina vyrobená v jaderné elektrárně, vzdor všeobecně zakořeněné představě mohutně podporované různými vlivnými zájmovými skupinami v médiích, není v žádném případě levná a není konkurenceschopná.

Když se podíváme na údaje z pražské energetické burzy PXE, zjistíme, že se elektřina pro příští rok v základním pásmu obchoduje za 975 korun za megawatthodinu. Přitom autoři energetické koncepce vyčíslili náklady na jednotku elektřiny u moderního jaderného bloku na 1 600 korun. Tedy opět prodělek.

Přesto Eurostat tedy opět statistici uvedl v říjnu 2014, že Elektřina v České republice patří k nejlevnějším v Evropě.

České podniky totiž platí za obnovitelné a další zvýhodněné zdroje "zelenou daň" ve výši 495 korun za megawatthodinu - bez ohledu na výši spotřeby. Velké podniky v Německu či Francii přispívají na zelené energie jen symbolickou částkou. V roce 2015 v Česku neklesnou ceny energií, ačkoliv jinak by měly zlevnit nejméně o osm procent u společností se spotřebou od 70 milionů kilowatthodin výše. Tady již český podnik – typicky třeba sklárna, slévárna nebo chemička – platí o 16 procent více, než je v Evropě obvyklé. A ve srovnání s konkurenty z Francie, Belgie či Polska platí o 30 až 40 procent navíc.

Mimochodem rozdíl mezi cenami elektřiny v USA a EU jsou u elektřiny u nás asi dvakrát vyšší než v Americe.

Na otázku jaderného odpadu je nutné říci pravdu. Neexistuje technologie, která by zbavila jaderný odpad jeho radiace. Jenže radioaktivita vydrží statisíce let. Kdo ponese tyto náklady? To je v rozporu s obvyklým tvrzením jaderných energetiků, že jejich elektřina je relativně levná. Ale i ten likvidační účet poroste. Českým tiskem prošla zpráva, že pod jadernou elektrárnou Brunsbüttel v severoněmeckém Šlesvicku-Holštýnsku, odstavenou v roce 2011, přibývá silně poškozených sudů se slabým a středně silným radioaktivním odpadem. Ze 355 zkontrolovaných sudů je už 102 silně poškozeno, některé natolik, že z nich vypadává obsah. Sdělilo to zemské ministerstvo životního prostředí v Kielu.

Takže drahé to je a drahé to bude.

Havárie černobylské jaderné elektrárny z 26. dubna 1985 způsobila, že následkem radioaktivního záření zemřel v dalších letech téměř milion obyvatel na rakovinu. Ještě horší budou následky havárie Fukušimské elektrárny a to na celý ekosystém. Radioaktivní ryby jsou již přítomny v celém Pacifiku a v severních šířkách jsou pozorováni lední medvědi, kteří na některých částech těla nemají srst.

Ke slovu se začala pomalu dostávat fotovoltaika

Abyste pochopili, jakým způsobem se tvoří státní energetická politika, je nutné prozradit, že tvorbu koncepce neovlivňují energetici a ekonomové, ale obyčejní lobbisté. Za Topolánka došlo k výraznému zlevnění fotovoltaiky a tak lobbysté nasadili co nejvýhodnější kurzy pro výkup energie z těchto zdrojů a nejen oni. Okamžitě se přidali i politici, protože to byly výhodně uložené peníze, které jim obratem vydělávaly další balíky peněz. V té době neexistovala žádná evidence rozestavěných fotovoltaických elektráren. Distribuční společnosti evidovaly pouze žádosti o rezervaci výkonu, z nichž však byla v roce 2008 naprostá většina jen spekulativních. S rezervacemi výkonu se totiž v té době obchodovalo za cenu i přes 1 mil. Kč/MWp a existovalo několik narychlo zřízených firem třeba jen s jedním zaměstnancem, jejichž hodnota byla dána téměř výhradně rezervacemi výkonu. Takže v podstatě se nabízel a prodával vzduch.

A takto rostly ceny pro zákazníky díky podpoře Topolánkovy vlády a především ODS

Podpora obnovitelných zdrojů energie, kterou všem členským státům, nařídila Evropská unie stojí každou domácnost v ČR stojí 6200 korun ročně na rozdíl od západní Evropy, kde jde o částku vyloženě symbolickou. V roce 2009 se na obnovitelné zdroje energie platilo 52 Kč za MWh, do roku 2013 se nám platba více než zdesetinásobila a odvádíme 583 Kč za MWh. Mimoto v roce 2013 odešlo na obnovitelné zdroje energie 11,7 mld. Kč ze státního rozpočtu (tedy z našich daní), celková výše podpory je ale 44,4 miliard korun. Rozdíl platí domácnosti v ceně elektřiny. Další údaj dokonale vykresluje, že od roku 2005 do roku 2034 se očekávají celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů 874 miliard korun českých. Evropský parlament, také hlasy českých europoslanců za ČSSD a KDU-ČSL, doporučil nedávno Radě EU, aby se celkový podíl obnovitelných zdrojů zvýšil do roku 2030 na 30 %. Pokud se premiéři členských zemí nepostaví proti tomuto nařízení devastujícímu ekonomiky evropských zemí. Nedělejme si iluze ani, že by Bohuslav Sobotka dokázal tomuto šílenému plánu vzdorovat. Energetici odhadují, že zatímco dnes každá domácnost platí na podporu obnovitelných zdrojů 6200 korun ročně, pak to bude 24 000 korun ročně.

Zatímco pan poslanec Okamura navrhuje co největší decentralizaci energetické sítě, což je neobyčejnou výhodou pro případ sluneční erupce, která by mohla způsobit blackout a vyřadit celou energetickou síť a historii vrátit o několik desetiletí zpět, vláda dále vymýšlí budování dalších centrálních elektráren.

Magnetosféra je v podstatě magnetická bublina, která obklopuje Zemi a chrání nás před účinky slunečního větru. 24 solární cyklus, v kombinaci s klesající intenzitou magnetického pole naší planety, bude mít zřejmě pro Zemi, její klima, naše elektrické sítě i lidské chování drsné následky. Jen nevíme, kdy planeta dostane přímý zásah.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře