Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Válka pro sklenici vody II

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • perksy-jezdec
předešlém článku této rubriky jsme rozebírali možnosti globálního ekologického konfliktu o vodní zdroje. Jelikož byl tento materiál psán Konstantinem Sivkovem, tedy Rusem a pro Rusy, je vhodné doplnit několik vysvětlujících poznámek.

Aby bylo zřejmé, o co se vlastně jedná, bude užitečné zmínit vůbec první ekologickou válku zaznamenanou v dějinách. Čirou náhodou se odehrála ve stejných místech, kam ji do budoucna Sivkov situuje. Proto chci vyprávět o podivné válce-neválce před dvěmi a půl milénii, kterou vedl perský „císař" Dárius I. s národem přezdívaným řeckými historiky jako Skythové. Ačkoli Skythové obývali obrovské území od dnešního Rumunska až po severní Irán, neměli proti Peršanům mnoho šancí. Vojenská a ekonomická mašinérie Persů byla proti starověkým obyvatelům dnešního Ruska roztříštěným do kočovných kmenů asi totéž, co Italové proti Habeši. Dárius postavil nejprve most přes Bospor a učinil výpad do Thrákie (dobyl dnešní Bulharsko, Makedonce učinil svými vazaly). Překročil pohoří Haimosu (Stará planina) a u města Bdin postavil další most přes Dunaj posazený na ukotvených lodích (řeka má v těchto místech šíři více než kilometr). Stalo se tak roku 513 př. n. l. Do týlu Skythů napochodovala na svoji dobu neskutečná armáda o síle 700 000 mužů složená ze všech národností Perské říše.

A jak to celé dopadlo? Skythové se dali na ústup a jelikož žili kočovně, nezbylo po nich nic než prázdná krajina. Kmeny, které stavěly dřevěná hradiště, svá města spálily. Skythové, naučení žít na koňském hřbetu, prchali neuvěřitelnou rychlostí do širých stepí dnešního Ruska, avšak cestou ničili pastviny a zdroje pitné vody. Krajinu měnili v poušť. Persové je pronásledovali téměř až k hoře Uralu, ale po dobu dvou měsíců nemohli unikající Skythy donutit k boji. Dostali se příliš hluboko do vnitrozemí a obrovská Dáriova armáda hynula hlady a žízní v geometrických řadách. Slavný dobyvatel, který vládl říši od Indie po Egypt najednou pochopil, že mu vprostřed divoké stepi hrozí žalostná porážka a smrt. Zanechal vyčerpané vojsko svému osudu a dal se na zoufalý útěk, svůj život zachránil jen díky náhodě. Většina Dáriových vojáků se nikdy nevrátila. Nejsilnější armáda světa byla na hlavu poražena prakticky bez boje - to je výsledek první eko-války v lidské historii.

Klasická řecká literatura líčí Skythy velmi romanticky, asi jako Karl May indiány - jako lidi prosté, ale hrdé, co se nevzdávají. Nikomu. Podle novodobých historiků už žádní Skythové nejsou, někam zmizeli. Přesto si dovolím poznámku, že mentalita, „duch" a zvláště pak válečná taktika těchto početných obyvatel starověku se až nápadně podobá Rusům. Také oni nejednou využili živelných sil přírody proti nepoměrně silnějším dobyvatelům. Napoleon a Hitler jsou toho mementem.

Proto jestli někdo pochybuje o tom, že v případě nouze obyvatelé Ruska znehodnotí značnou část svých přírodních zdrojů, aby přežili, jak naznačuje Konstantin Sivkov, je dobré mít na paměti, že se tak stalo již v šestém století před naším letopočtem. Pro českého čtenáře je nepochopitelná především skutečnost, že chtějí použít „špinavé zbraně" na svém území a nehodí atomovku raději na naše hlavy. Takovéto uvažování však není relevantní. V případě, že dojde na slova skeptiků a Evropu stihne vražedné sucho, takže jedinými zdroji vody zůstanou největší veletoky (Dunaj, Volha, Don), je to vlastně zbytečné. Není proč nás zabíjet, umřeme tak jako tak. A kdyby se nám to náhodou nelíbilo a chtěli bychom kočovat na východ (společně s další půl miliardou Evropanů) toxický „mrtvý plot" ochrání Rusy lépe než jakákoli živá armáda.

Pochod Dária přes Balkán do Ruska je příkladem, jak bude vypadat v budoucnu válka o vodu. Ani nejsilnější armáda světa nezmůže nic, pokud nebude mít co pít. Potrvá-li takový stav dva měsíce, nezbude ani noha, co by někam došla, ruka, která by udržela zbraň.

 

Facebook komentáře

Nejčtenější