Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Německý výstup z uhlí a další zprávy z energetiky....

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

21.8.2016 Sueddeutsche. de


Zelení zahájili přípravy na postupné uzavření všech téměř 150 uhelných elektráren. Jejich šestistránkový plán objasňuje, jak přesně by měl výstup probíhat a v jakém období by měl být naplněn.

První velká uhelná elektrárna v zemi měla také velké jméno: Budoucnost. Byla uvedena do provozu v roce 1913 v obci Weisweiler u Cách. Dnes však poznáte toto místo už zdálky, a sice podle velkých bílých mraků, vycházejících z věží elektrárny. Původní elektrárna již dávno ustoupila novější, mnohem větší. Pouze název Budoucnost je však nyní rozporuplný.

  • nemecky-vystup-z-uhli-a-dalsi-zpravy-z-energetiky

 

Německá strana Zelených, podporující výstup Německa z jádra, se nyní zaměřila i na ukončení provozu uhelných elektráren v zemi. Po nadcházejících volbách do Spolkového sněmu, v případě, že by se stali součástí budoucí německé vlády - chtějí Zelení postupně odstavit všech téměř 150 tamních uhelných elektráren. Jak přesně by tento výstup Německa z uhlí měl vypadat, popisují Zelení ve svém šestistránkovém „Plánu na výstup z uhlí“, informuje německý deník Sueddeutsche Zeitung.

„Zasazujeme se o to, aby se v následujícím volebním období závazně rozhodlo o ukončení využívání uhlí v Německu,“ potvrzují zástupci německých Zelených. Podobný byl předtím plán na výstup Německa od využívání jádra: změnil se pouze typ paliva. Většina německých obyvatel se staví podle strany Zelených k využívání uhlí podobně jako k jádru. „Je to další logický krok německé energetické revoluce,“ říká zelená politička Annalena Baerbock.

V deseti bodech plán Zelených popisuje, jak se má v následujících 20 letech tento výstup z uhlí uskutečnit. Podle plánu by měla německá spolková vláda co nejdříve přijmout zákaz stavby nových uhelných zdrojů, představit konkrétní plán na výstup Německa od využívání uhlí a stanovit mezní limity emisí skleníkových plynů. Nejedná se přitom o maličkosti: hnědouhelné a černouhelné elektrárny v minulém roce přispívaly téměř 42% k německé výrobě elektřiny. A do konce roku 2022 by mělo zmizet i těch 14%, o které se nyní stará výroba v německých jaderných elektrárnách.

V některých částech se plán Zelených na výstup z uhlí podobá návrhu, který začátkem tohoto roku představil „ Thinktank Agora Energiewende“. Například chtějí Zelení diskutovat se všemi zúčastněnými o cestě od využívání uhlí - tedy také s firmami, odbory, obcemi. Podle návrhu Zelených by celý proces výstupu Německa od uhlí měla provázet nově ustanovená „Komise pro výstup z uhlí“. Pro řešení následků v postižených regionech by dále měly vzniknout „fondy pro změnu struktury“. Především by se to týkalo oblasti Lužicka, kde je dolování a spalování uhlí jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů místních obyvatel. Kromě toho chtějí Zelení pomocí nových zákonů zakázat další otvírání nových uhelných dolů - i to by se týkalo především regionu Lužicka. 

Další informace o německém plánu na výstup z uhlí:

http://www.gruene.de/themen/kohle-stoppen.htmlČlánek ze zdroje: http://newzs.de/2016/08/21/ausstieg-2-0/Radioaktivita nezná hranic

1.8.2016 Chamer Zeitung

 

Cham - Členové Občanské iniciativy Bayerischer Wald (BI) se minulý týden účastnili protestu proti možné stavbě konečného jaderného úložiště v blízkosti kraje Cham. Mezisklady u českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany se naplňují vysoce radioaktivním odpadem, proto Česká republika hledá vhodné místo pro stavbu trvalého úložiště jaderných odpadů.

Areál u malé obce Maňovice, ve řídce osídleném regionu asi. 25 kilometrů jihovýchodně od Klatov, je v užším výběru.

Občanská iniciativa Bavorský les se proto již potřetí účastnila letního protestního pochodu a následující protestní akce. Účastníci pochodu se již tradičně sešli u Kulturního domu a Pačejov Nádraží. Čeští odpůrci jádra, členové strany Zelených z České republiky, ale také odpůrci jádra z Horního Rakouska se zde sešli, aby tak vyjádřili svůj protest proti umístění jaderného úložiště v této oblasti.

Čeští odpůrci jádra byli potěšeni opětovnou účastí Občanské iniciativy Bavorský les na tradičním protestním pochodu a na následné protestní akci.

Již 13 let zde existují plány na stavbu jaderného úložiště v této oblasti. Tyto plány byly uloženy na určitou dobu k ledu. Ale již čtyři roky se opět vede diskuse o umístění úložiště. Tři milióny kubíků žuly se musí vyjmout, aby se vytvořilo místo pro uložení jaderného odpadu. Pro stavbu jaderného úložiště přicházejí v úvahu lokality se žulovým, jílovým podložím nebo místa bývalých solných dolů. Žádná z těchto možností však nemůže zajistit dostatečnou bezpečnost pro dobu tisíců let, říkají zástupci Občanské iniciativy Bavorský les. Každá z těchto skladovacích možností v sobě skrývá rizika: například v žulovém prostředí může docházet k průsakům vody. Nikde na světě dosud nebylo zbudováno bezpečné úložiště pro tento jaderný pozůstatek, nicméně v jaderných elektrárnách vzniká další a další radioaktivní odpad.

Konečné protestní shromáždění na Dračí louce v Maňovicích moderoval Miroslav Panuška, bývalý starosta obce Maňovice.

Vedle Josefa Jirsy, nynějšího starosty Maňovic, zde mluvili Jan Vavřička, Václav Zábranský, Miloslav Sdvolený a Zdeněk Kříž, starostové obcí Pačejov, Velký Bor, Kvášňovice a Olšany, kteří se jednotně vyslovovali proti tomuto záměru. Roland Egger z hornorakouského sdružení Atomstopp ocenil odpor místních lidí a vyzval je, aby v něm ani v budoucnu nepolevovali.

V polovině července 2016 oznámil český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, že se další výběr úložišťového místa omezí pouze na oblast Vysočiny - mezi Prahou a Brnem a lokality blízko německých hranic by tak z dalšího výběru vypadly. Podle informací z protestního shromáždění však ministr Mládek své vyjádření 22.července zrevidoval a prohlásil, že průzkumné práce budou nadále probíhat ve všech dosavadních sedmi lokalitách,

Definitivní rozhodnutí o výběru lokality pro stavbu konečného jaderného úložiště v Čechách by mělo padnout v roce 2025, v roce 2065 by se mělo úložiště uvést do provozu.

Pro členy Občanské iniciativy Bavorský les je důležité, aby projevili co nejdříve známky odporu proti záměru stavby jaderného úložiště v blízkosti německých hranic. Všechny zúčastněné organizace se shodly na tom, že lidé v oblasti Chamu musí být informováni o konkrétních plánech českého státu na stavbu jaderného úložiště. Radioaktivita nezná hranic. Se slibem, že se opět sejdou na protestním pochodu v příštím roce, se odpůrci jádra tří zemí opět rozešli.

 

Zdroj: Chamer Zeitung

 

 

 

 

 

 

Německo: Porucha na požárním hlásiči v jaderné elektrárně Brunsbüttel

24.8.2016 Focus.de

 V odstavené německé jaderné elektrárně Brunsbüttel při kontrole nefungovala část požárního hlásiče, jak by mělaJak v úterý informoval provozovatel jaderné elektrárny Vattenfall a německý jaderný dozor v Kielu, při kontrole v jaderné elektrárně Brunsbüttel v minulém týdnu nezafungoval správně hlásič požáru, když neposlal informaci o požáru (pozn. pouze fiktivním v rámci zkoušky) dále na centrální ohlašovnu požárů. Přitom se jednalo o hlásič požáru pro kontrolu pomocné kotelny a čerpadel pro cirkulaci chladicí vody.

Podle údajů ministerstva energetiky v Kielu se tak jednalo již o třetí událost v souvislosti s požární ochranou v jaderné elektrárně Brunsbüttel od dubna 2015, která musela být hlášena příslušným úřadům. Proto se odborníci rozhodli tento zvýšený počet událostí v souvislosti s požární ochranou v elektrárně přezkoumat.

Jaderná elektrárna je již devět let odpojena od sítě a připravuje se na trvalé odstavení.http://www.focus.de/regional/schleswig-holstein/atomkraft-stoerung-in-der-brandmeldeanlage-im-akw-brunsbuettel_id_5854038.html

Německo: Odpůrce transportu kontejnerů s radioaktivním odpadem si vysoudil odškodné

10.8.2016 Zeit.deJeden odpůrce transportů radioaktivních odpadů společně s dalšími ca. 3.000 demonstranty blokoval v listopadu 2011 během převozu kontejnerů Castor mezi německými městy Lüneburg a Dannenberg železniční trať. Když se vzpíral opustit železniční koleje, policie ho společně s dalšími asi 1.350 demonstranty odvlekla na blízkou louku, kde ho minimálně dalších osm hodin držela v provizorní vazbě.

Za to muži náleží odškodné (bolestné). Německý spolkový ústavní soud v Karlsruhe dal za pravdu mužově žalobě. Potvrdil to zástupce soudu v Karlsruhe.

/kráceno/

 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/atomkraft-castor-gegner-bundesverfassungsgericht-schmerzensgeld

Facebook komentáře