Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Federico José Caeiro: Japonská jaderná krize vybízí ke změnám

Havárie v jaderné elektrárně Fukushima způsobená zemětřesením na pobřeží Pacifiku v regionu Tohoku udělala z této elektrárny časovanou bombu s nepředvídatelnými důsledky. Poškození budov s jaderným reaktorem a palivem, selhání chladicího systému, uvolňování radiace do atmosféry a neustálé zvyšování její úrovně v okolí jsou důvody proč tuto katastrofu evropský komisař pro energetiku Guenther Oettinger nazývá apokalyptickou.

 

 

V Německu bylo v důsledku japonské krize rozhodnuto preventivně uzavřít sedm ze sedmnácti jaderných elektráren postavených před rokem 1980. Ve Švýcarsku ministryně pro energetiku Doris Leuthard oznámila, že vláda rozhodla ukončit proces autorizace nových jaderných elektráren do doby, než se prověří bezpečnost těch postavených. Celý svět se obává opakování Černobylské katastrofy.

V dubnu loňského roku svět trnul hrůzou při havárii ropné plošiny Deepwater Horizon patřící British Petroleum, která těží ropu z hloubky 1500 metrů pod mořem v Mexickém zálivu a ropné, těžební plošiny Vermilion Oil Rig 380 firmy Meriner Energy asi 160 km od pobřeží Luisiany.

Obě havárie, které spojují Východ a Západ, by se měly stát mezníkem a impulsem pro jeden z nejvýznamnějších světových podniků. Jak jádro, tak ropa jsou jako zdroje energie velmi riskantní. Neustálý růst světové spotřeby energie a její závislost na ropě nutí společnosti ke stále riskantnějším a pro životní prostředí nebezpečnějším technikám těžby. Tyto nehody pak mají za následek nejen smrt lidí a zvířat, či nenapravitelné škody na životním prostředí a místní ekonomice, ale jsou i ukázkou důsledků závislosti na ropě a jádru a rovněž i ukázkou bezmoci a neschopnosti řešit nepředvídatelné havárie.  

Na základě těchto zkušeností se odhaduje, že náklady na výrobu energie z těchto zdrojů výrazně vzrostou, protože budou tvrdší regulace, vzrostou náklady na bezpečnostní opatření i pojištění, zvýší se frekvence kontrol a vlády donutí firmy zakládat havarijní fondy. To vše se nakonec odrazí v konečné ceně elektrické energie. 

To co se stalo, by mělo být impulsem a příležitostí ke změnám. Bylo by dobré omezit závislost ekonomiky na ropě a jádru a diverzifikovat zdroje potřebné k výrobě energie. Od sloganu „energie vs. příroda" by se mělo přejít ke sloganu „energie + příroda".

USA a Japonsko jako světové velmoci musí být v čele rozvoje obnovitelné energie. Přednosti nových zdrojů energie jako jsou nízké znečištění, bezpečnost či jejich obnovitelnost je v kontextu současných problémů s ropou a jádrem dělají ještě více atraktivní.

Existuje celá řada obnovitelných zdrojů energie zaručující větší udržitelnost životního prostředí ve srovnání s neobnovitelnými zdroji. Patří mezi ně i větrná, solární, geotermální, vodíková energie nebo energie vyrobená z biomasy.

Ale kromě své obnovitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí je důležitá i její účinnost a efektivnost. V porovnání vztahu efektivity, dostupnosti a ceny vychází fosilní paliva i nadále jako výhodnější. Ale některé alternativní energetické technologie v posledních letech značně pokročily a to až tak, že dosáhly ekonomické životaschopnosti, takže již brzy by mohlo dojít jejich širokému využití.

Stejně důležitá je však i úspora energie při spotřebě. Například snižováním spotřeby energie formou zvyšování energetické účinnosti při výrobě. Snižování spotřeby a zvyšování energetické účinnosti pro dosažení výroby stejného množství zboží a služeb by mělo být jednou z priorit politiků. Je zřejmé, že vývoj směřující k rozvoji alternativních zdrojů energie vyžaduje jasná pravidla, politická rozhodnutí a investice.

Je nezbytné podporovat změnu chování, tak aby se vyplácelo chování odpovědné k životnímu prostředí podporovat model rozvoje, aniž by bylo ohroženo blaho budoucích generací. Hospodářský růst nesmí mít negativní dopad na životní prostředí, protože nastane-li kolaps ekosystému, zkolabuje i ekonomika a může nastat kolaps celé planety.

Je nutné dosáhnout udržitelného k přírodě šetrného ekonomického růstu. Všechno bude záviset na dnes přijímaných strategiích a opatřeních, na našem chování ve vztahu k přírodě.

Apokalypsa nám dává příležitost, nepromarněme ji!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře