Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Probuďme se z letargie – Aféra Covid-19 je jeden velký podvod!

Veřejnost je uváděna v paniku a hrůzu neustálou mediální masáží vedenou ze shora, na základě sofizmat, falešných statistik a pseudovědeckých neologizmů, které znenadání ovládly veřejný diskurs. A to záměrně, neboť je manipulována zručnými "influencery" spolknout tento veký korunní podvod i s navijákem. Důsledky budou nicméně katastrofální.

Číslo R , PCR test, antigen, to jsou slova, kterých význam zná ve skutečnosti jen odborník. Ale nyní se skloňují ve všech pádech v prakticky každé „pavlačové“ či „hospodské“ diskuzi.

  • probudme-se-z-letargie-afera-covid-19-je-jeden-velky-podvod

Z hlasatelů televizních novin se stali přes noc odborníci na imunologie a molekulární biologii. Z polovzdělaných politiků na všech úrovních taktéž. Veřejnost to tupě a slepě přijala za novou realitu, nový normál. Přitom to není nic jiného, než klasická pohádka o císařových nových šatech! Nikdo si netrofá zvolat, že císař je nahý!

Všichni kolektivně obdivujeme jeho úžasné roucho, nosíme omezovače kyslíku a bioreaktory bacilů přímo na ústech a nose, jsme ochotni šikanovat všechny, kteří se nepodřídí a nehodlají si upírat přístup k čerstvému vzduchu. Nyní se do toho zapojuje i policie, která zaklekává lidi za to, že chtějí vdechovat kyslík, nikoliv vydechnutý kysličník uhličitý v mezích, které porušují veškeré hygienické normy.

Ve jménu čeho? Ve jménu vzkvétajícího byznysu s respirátory, za kterým vězí nechvalně proslulé české podnikatelské podsvětí, v holportu s politiky na nejvyšší úrovni. Ve jménu vzkvétajícího byznysu s testováním, postaveném na eskamotérském hokus-pokusu s manipulovanými statistikami a s manipulovanými testy metodou PCR, která je neprůkazná a neobjektivní, jak ukazuje dostatečné množství vědeckých studií, které zde budou na závěr pro příklad citovány. Není to s podivem, že v momentě, kdy WHO vydá nové pokyny k nastavení PCR testovacích zařízení rázem klesne počet nakažených? Není to zvláštní, že se to stane souběžně s rozjezdem očkovací kampaně? Není zde mnoho podivných souher okolností?

Kdo se táže, komu vlastně se zadlužuje naše republika? Komu patří patenty na vakcíny. Kdo vlastní farmaceutické firmy, které nám prostřednictví našich politiků vnucují ty-které medikamenty a ty-které vakcíny (a zakazují jiné vakcíny a jiné medikamenty a jiné testy – většinou podstatně levnější)?

Výsledky PCR testů jsou zjevně a prokazatelně nekonklusivní, variabilní a účelově manipulovatelné (arbitrární – viz článek o korelaci případů se změnou „WHO guidance“ zde). (viz závěry namátkou uvedených studií, např. "introducing errors that cannot be neglected" nebo "increased possibility for false positive test results when testing high numbers of asymptomatic persons" nebo "limited discriminative ability of the test")

Vyhlašování čísel je manipulace, která má veřejnosti dokázat, že netestované a experimentální genové terapie cílené na degeneraci lidského genomu, nazývané na vzdory realitě "očkováním" snižuje prevalenci infekce – což je jen další manipulace veřejného mínění. Další uvedený parametr – počet úmrtí je taktéž manipulovatelný a zkreslující v okamžiku, kdy se jakékoliv úmrtí uvádí jako úmrtí v důsledku infekce SARS-Cov-2.

Celá tato aféra není nic jiného než velmi sofistikovaná psychologická operace která má zcela jiný, než deklarovaný účel boje s nákazou. Pravým účelem je naplnění dlouhodobě plánované agendy zvrácených leč super-inteligentních psychopatů, kteří hodlají zavádět jakýsi globální "pořádek" dle vlastního scénáře. K tomuto tvrzení existuje dostatek reálných a faktických důkazů. Aby to došlo každému, musí se člověk přestat bát o svůj mizerný malicherný život a podívat se s nadhledem na fakta, nasvědčující tomu, že jde o životy zejména dalších generací, o jejich svobodu a budoucnost.

Úzkostlivé sledování čísla R a počtu mrtvých jen odvádí pozornost od skutečných nebezpečí, která nám hrozí nejen jako jednotlivcům, ale jako celé společnosti v podobě likvidace svobody a lidských práv důmyslnou salámovou metodou. Samozřejmě se můžeme nechat geneticky a imunologicky zmrzačit biologickou zbraní hromadného ničení, kterou nám vnucují farmaceutické koncerny v holportu s chronicky zkorumpovanými politickým režimy, které umožňují jednotlivým protagonistům krátkozrace prosperovat na mizérii vlastního obyvatelstva a zaprodat nejen současnost, ale hlavně budoucnost za mrzké provize z prodeje roušek, respirátorů a toxických experimentálních vakcín. nabízí se anekdota o zrádci, který otevřel brány Bagdádu Mongolským hordám za příslib "královské koruny". Zrádce se po dokonalém vyvraždění a vyplenění města stal vládcem pustého spáleniště.

Můžeme se nechat přemluvit k vzdání se a integrity vlastního těla a odevzdat se do rukou profitérů. Můžeme souhlasit s rolí pokusných králíků a vpustit do svého těla doposud netestované a nevyzkoušené látky, ale zatahovat do tohoto experimentu děti je nanejvýše trestuhodné. Ponižovat je nošením masek ve formativní fázi jejich psychiky, strkat jim špejle do nosánků, a hlavně je v období vývoje mozku připravovat o kyslík vnucováním respirátorů je zločin proti lidskosti stejně jako je diskriminací zavádění apartheidu a rozdělování společnosti na poslušné a neposlušné, očkované a neočkované. je to nehorázné celoplošné upírání lidských práv a svobod lidem rozdílného názoru.

A na základěčeho? mytologie PCR testů a mytologie přenosu exosomů, které jak se dnes již ví, mohou být prostřednictvím digitálního signálu indukovány minimálně in vitro (a velmi pravděpodobně in vivo), bez jakéhokoliv fyzického přenosu, jak dokázal prof. Luc Montagnier experimentálně na fragmentu viru HIV, viz dokumentární video o tomto naprosto průlomovém pokusu. Tato právě probíhající biologická a společenská manipulace na lidech není nic jiného, než bohapustý zločin proti lidskosti! Jakákoliv jeho obhajoba a propagace je spolupachatelstvím. Jedná se tu o nestoudné a bezostyšné prolamování Ženevských konvencí, Norimberských protokolů a úmluvy o lidských právech a etice v biomedicíně z Ovieda, Úmluvy o právech dítěte a v neposlední řadě charty lidských práv OSN, pokud mají být uvedeny jen některé stěžejní mezinárodně-právní normy. Ti, kteří se na tomto zločinu podílí si zaslouží patřičný trest. A ten je nemine...

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře