Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Poche usvědčen z hlasování pro uprchlíky v EP

Polemika posledních dní, kolem návrhu politika ČSSD Pocheho na post ministra zahraničí, vyústila v přestřelku mezi aktéry politického boje, kteří se jali své protějšky označovat buď za vlastizrádce (to oprávněně), nebo za lháře. Pravda je jasná, byť ne jednoznačná.

  • poche-usvedcen-z-hlasovani-pro-uprchliky-v-ep
  • PDF
  • WORD
  • PDF
  • WORD
MEP Poche totiž dne 18 května 2017 hlasoval pro přijetí uprchlíků v rámci usnesení k strategii pro Sýrii (B8-0331), s velmi povážlivými formulacemi, ukrytými za mnoho slov o humanitárních hodnotách a již přijatých usneseních, konkrétně:
Přijaté texty
 353k  52k
Čtvrtek 18. května 2017 – Štrasburk Konečné znění
Strategie EU pro Sýrii
P8_TA(2017)0227 B8-0331033303380341 a 0342/2017

“Evropský parlament

… vítá dohodu mezi syrskou vládou a skupinami povstalců, že umožní evakuaci čtyř obléhaných měst (…) vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků z humanitárních důvodů”

MEP Poche nicméně nehlasoval pro usnesení  Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (B8-0340/2017).

Přijaté texty
 334k  46k
Čtvrtek 18. května 2017 – Štrasburk Konečné znění
Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování
P8_TA(2017)0230 B8-0340/2017

Výtažek záznamu hlasování k usnesení o Strategii pro Sýrii:

18. RC-B8-0331/2017 – § 15/2 18/05/2017 12:28:53.000 508

(PRO)

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D’Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

V podstatě bylo toto vysvětleno již dávno, v článku MEP Petra Macha, zveřejněného na jeho blogu dne 23. 05. 2017, „Kteří čeští poslanci v EP hlasovali pro uvalení sankcí na ČR“.

Argument, že Poche v EP hlasoval proti zájmům našeho státu a jeho obyvatel, je platný. Na obhajobu obžalovaného je nicméně nutno upřesnit, že nehlasoval pro uvalení sankcí na ČR.

Zdroj textu usnesení Strategie EU pro Sýrii

Zdroj výsledky hlasování pro usnesení Strategie EU pro Sýrii

Zdroj: Program jednání EP dne 18.5.2017

Zdroj blog Petra Macha: „Kteří čeští poslanci v EP hlasovali pro uvalení sankcí na ČR“

https://danielsolis.cz/poche-usvedcen-z-hlasovani-pro-uprchliky-v-ep/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře