Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Očkování proti prasečí chřipce -- pátá kolona mezi biologickými zbraněmi?

  • solisxblog
Při pohledu na prioritní skupiny, pro které byla vládou za velmi nevýhodných podmínek nakoupena vakcína proti prasečí chřipce, vyvstane každému normálnímu analytikovi okamžitě na mysli čítanková strategie biologických a bakteriologických válek a bioterorismu. Instinkty každého orgánu pověřeného ochranou bezpečnosti Republiky by měly zvonit na poplach!

V dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR je totiž jasně řečeno: „Očkovány budou určené orgány krizového řízení", tyto skupiny jsou vyjmenovány v odstavci „Cílové skupiny vakcinace", kde nalezneme (posloupnost korigována):

 

1. Nezbytné veřejné služby

 

ARMÁDA ČR, POLICIE ČR, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

a) definovaní příslušníci v přímém výkonu služby v terénu

b) 10 % ostatních zaměstnanců

 

KRAJE - počet očkovaných = 10-30 % celkového počtu zaměstnanců v závislosti na poskytovaných veřejných službách PRIORITA = sociální služby

 

ORGANIZACE ZAJIŠTUJÍCÍ DODÁVKY ENERGIÍ, ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

a jejich přímo řízené ORGANIZACE nebo organizace v jejich přímé působnosti - počet očkovaných = 10-30 % celkového počtu zaměstnanců v závislosti na poskytovaných veřejných službách PRIORITA = energetika

 

2. Zdravotníci

 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS)

a) členové výjezdových skupin ZZS + operátorky ZOS

b) 10 % ostatních zaměstnanců ZZS

- zdravotníci urgentních příjmů nemocnic

- zdravotníci JIP a ARO

- zdravotníci operačních a zákrokových a porodních sálu

 

KOMPLEMENT

a) biochemická laboratoř, mikrobiologická laboratoř

b) pracoviště zobrazovacích metod (rtg, CT, USG, EMG apod.)

c) transfuzní stanice

 

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

 

PRIMÁRNÍ PÉČE a AMBULANTNÍ SLUŽBY

a) praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost

b) gynekologické ambulance, poradny pro těhotné

c) stomatologie ve FN a krajských nemocnicích

d) LSPP

 

ÚSTAVNÍ LÉKÁRNY ve FN a krajských nemocnicích

 

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE ve FN a krajských nemocnicích

 

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI URČENÍ PRO VAKCINACI V NEMOCNICÍCH

poskytujících některý z druhů zdravotní péče dle kritérií skupiny I-II

a) 10 % ostatních zaměstnanců v cílových nemocnicích

Pokud cílová nemocnice současně provede reprofilizaci lůžek, pak ještě navíc dalších 30 % zdravotníků z cílové skupiny těch, kteří neposkytují péči dle kritérií I a II.

 

Rekapitulujme:

 

očkováni budou:

1. armáda, policie, hasiči - tedy ozbrojené složky

2. zdravotníci a sociální pracovníci, tedy zdravotně-sociální infrastruktura

3. energetici, tedy energetická infrastruktura

4. kraje, krajská administrativa, samospráva, nikoli centrální moc (!)

 

kdo očkován nebude:

Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Vláda ČR, zaměstnanci ministerstev a ústředních orgánů státní správy.

 

Zdroj:

http://pandemie.mzcr.cz/File.ashx?id=252&name=Microsoft%20PowerPoint%20-%20vakcina%C4%8Dn%C3%AD%20strategie%20A(H1N1)_TK_15_09_09_draft_upravy.pdf)_TK_15_09_09_draft_upravy.pdf

 

Pokud je prováděn útok na určité území, jsou shora uvedené osoby přesně cílem útoku, chce-li útočník krátkodobě ochromit odpor obránce a získat tím definitivní výhodu.

Není totiž cílem vojenského útoku na libovolnou populaci tuto vyhladit a zbavit obsazené území výrobních kapacit, nutných pro konsolidaci dobytého teritoria. Právě naopak. Nutné je populaci zachovat v co nejlepším možném stavu a zavázat si ji ke spolupráci s novým režimem, instalovaným dobyvateli. Kdo by jinak platil obolus dobyvatelům, odváděl válečné kompenzace vítězům? Válka je totiž ve své podstatě ten nejextrémnější obchodní záměr, ta nejnemravnější ale zároveň nejlukrativnější investice, jak potvrzují samotné dějiny lidstva.

Použití biologických zbraní je přesně tou nekonvenční cestou, která nejlépe vede k cíli. Jako dobrý příklad může sloužit Kuba, pokud pomineme zkoušky prováděné na vlastních cílech, (jak tomu bylo při testech s bakterií Serratia marcescens v San Francisku,nebo Bacillus globigii v New Yorkském metru, viz:

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program ).

Kuba byla od samého počátku cílem biologický útoků stran Spojených států Ameriky. Jedním z prvních pokusů byla v roce hned 1961 operace "Operation Mongoose". Chemikáliemi zde byly napadeny pole s cukrovou třtinou, potažmo rolníci, kteří je obhospodařovali.(2)

Ani prasata nebyla již tradičně ušetřena útoků Spojených států Ameriky na hospodářskou infrastrukturu Kuby. V roce 1971 byla z vojenské základny CIA, Fort Gulick na území Panamy zavlečena na Kubu takzvaná africká prasečí horečka, kvůli které muselo být utraceno půl milionu zvířat.

Další pokusy následovaly. K tomu účelu vyvinuté prostředky jsou takzvané inkapacitační agens, vyvíjené nikde jinde než ve Fort Detricku. Jejich principem je vyvolat silnou reakci u populace a oslabit, nebo ochromit tím dočasně její obranyschopnost.

Prvotní, poněkud těžkopádné plány počítaly s použitím jedovatého botulotoxin šířeného z práškovacích letadel. Později byly k tomuto účelu vyvíjeny a vyráběny koktejly dvou bacilů a jednoho biologického toxinu, způsobující vysokou horečku a "venezuelskou koňskou encefalitidu". Šéf továrny na chemické zbraně v Pine Bluff plán komentoval slovy: "můžeme tam napochodovat, všechno převzít, a je to!"(3). Argumenty z Fort Detrick pro tento plán byly ty, že takový způsob války by si vyžádal pouze 1% - 2% obětí z řad kubánské populace (tehdy 70,000 až 140,000 osob) a byl by tím pádem ve své podstatě humánní (!). Plán nesl jméno "Marshall Plan" a měl být součástí operace "Northwoods"(4)

Naposledy se Fort Detrick věnoval vývoji hemoragické horečky Dengue, přenášené vektorem Aedes aegypti, komárem vyskytujícím se zejména v oblasti Karibiku. Tato horečka se rozšířila i mimo Kubu a zachvátila skutečně celý Karibik.(5)

Zdroje na toto téma zde: http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/html/cuba_bio4.html

A současná prasečí chřipka se z tohoto úhlu pohledu může zdáti jako výtečná záminka k mnohem přesnější aplikaci biologické zbraně v teritoriu potencionálního nepřítele. Vojenská doktrína zaznamenala od dob pokusů o kontrarevoluci na Kubě nesmírného pokroku. Válka je nyní globální - celosvětová a nepřítel je všudypřítomný. Rekruti chemické a bakteriologické války nyní vystupují z výcvikového tábora omezeného území na skutečné bojiště, které je geograficky neomezené. Zahrnuje i vlastní území, protože nepřátelé jsou v této globální válce všichni ti, kteří se nepodřídí diktátu nadnárodních elit, které drží v rukou ten největší trumf: farmaceutický průmysl v jedné a WHO v druhé.

Pátá kolona biologických zbraní poslední generace může fungovat dvojím způsobem:

a) Varianta dvoufázová: Ozbrojené a bezpečnostní složky všech dotčených zemí, tak jako články udržující celistvost infrastruktury budou prostřednictvím očkování proti prasečí chřipce biologicky "naprogramovány" první fází biologické zbraně, která trvale ovlivní imunologickou odezvu oběti. Později, vlastně kdykoliv, lze podle potřeby v dané populaci prostřednictvím druhé fáze biologické zbraně program spustit a aktivovat chorobu. Tím vyřadit obranyschopnost daného území totálně z provozu a území obsadit, nebo dosadit místodržitelskou vládu. Lze touto možností také jen vyhrožovat a tím populaci daného úzmeí vydírat.

b) Varianta jednofázová: Ozbrojené a bezpečnostní složky všech dotčených zemí, tak jako články udržující celistvost infrastruktury, budou prostřednictvím očkování proti prasečí chřipce biologicky, přesněji řečeno imunologicky nenávratně poškozeny a budou trvale odkázány na přísun speciálních terapeutik typu imunosupresantů, které budou dodávány vybranými farmaceutickými firmami, těšícími se neomezeným koncesím a de facto vládnoucím takto obsazenému a dobytému území a jeho populaci.

Již nyní můžeme zaznamenat manýrizmus přesahující hranici únosnosti, který veřejně a nepokrytě farmaceutická lobby manifestuje aktem vyděračství, při vnucování vládě ČR obchodních podmínek prodeje inkriminovaných biologických zbraní, vydávaných za očkovací látky proti syntetickému viru AH1N1, v jejich laboratořích vyvinutému a jimi vypuštěného do oběhu, tedy mezi lidi, jak přiznává sama WHO na svých stránkách slovy: "Jednou z metod používaných v Evropě je provádět pokročilé studie za použití modelového experimentu "mock-up" vakcíny, která obsahuje aktivní přísadu pro chřipkový virus, který v nedávné době necirkuloval v lidských populacích. Při testování těchto modelových vakcín je zcela možné vypustit nový chřipkový virus do populace, neboť jeho účel je napodobit právě tu novost pandemického viru a tím velmi urychlit regulační povolení."

Zdroj:

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_safety_vaccines_20090805/en/index.html

 

(Vzpomeňme si na oblíbený trik elit, který byl použit již v předvečer 11. září roku 2001 ve Spojených státech Ameriky, kdy byly  prováděny v rámci bezpečnostních cvičení simulace útoků civilními letadly na vojenské cíle, dokud z toho nebyly útoky skutečné, na které díky tomu neproběhla žádná odezva. Více v PostScriptu).

Vydírání a drzost farmaceutických firem je nejlépe dokumentována v následujícím nedávnem výroku ministryně zdravotnictví Juráskové a v úlitbě bohům Janotova balíčku: "Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková přiznala, že smlouva, kterou dnes podepsala, není pro Česko výhodná. Vláda prý doufala, že dospěje při jednání ke kompromisu, ale nepovedlo se to, protože firmy si podle ministryně jsou vědomy svého výhodného postavení v situaci narůstajících počtů nemocných prasečí chřipkou. Vakcíny nabízejí pouze čtyři výrobci na světě."

"Firmy nechtěly zaručit požadovaný objem ani dobu dodávky, odmítaly i nést odpovědnost za případné nežádoucí účinky. Podle Fischera dali výrobci vládě najevo, že pokud nepřijme jasné stanovisko do dnešního poledne, tak z jednání odstoupí. Proto také premiér svolal mimořádné zasedání kabinetu."

Zdroj: http://zpravy.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/622762

 

Janotův balíček:

"Do veřejného zdravotního pojištění vláda navrhuje přesunout veškeré očkování a očkovací látky proti chřipce, očkování a přeočkování proti pneumokokovým infekcím a dobrovolné přeočkování dětí od 11 do 12 let věku proti tuberkulóze."

Zdroj:

http://www.lidovky.cz/janotuv-balicek-pocita-se-snizenim-cen-leku-a-ockovani-pfy-/ln_domov.asp?c=A090922_184913_ln_domov_mev

 

Zůstává jen bolest po vpichu a hořkost v ústech, tak jako mnoho nezodpovězených otázek na nezodpovědné politiky a bezpečnostní složky:

- Začal již diktát nadnárodních elit, které drží v rukou mimo jiné i chemicko-farmaceutický průmysl?
- Chceme se jako národ nechat vydírat?

- Chceme být hříčkou v rukou nadnárodních elit toužících po světovládě? Spí naše bezpečnostní složky?
- K čemu je nám bezzubá Bezpečnostní rada státu?

 

_______________________

(1)

"CIA Link to Cuban Pig Virus Reported", Newsday, 10 January 1977

 

(2)

Blum, William. Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II (Common Courage Press, 1995)

Kapitola 30. "CUBA 1959 to 1980s The unforgivable revolution" zde:

http://killinghope.org/bblum6/cuba.htm

 

(3)

Miller, Judith. Germs: Biological Weapons and America's Secret War. (Simon &

Schuster, 2001)

 

(4)

Banford, James. Body of Secrets (Doubleday, 2001)

 

(5)

Schaap, Bill. "The 1981 Cuba Dengue Fever Epidemic," CovertAction Information

Bulletin, No. 17 (Summer 1982), p. 28

 

Doporučené čtení:

DOES U.S. UNLEASH BIOLOGICAL WEAPONS ON "ENEMIES"

C. W. Gilbertová cituje George Pumphrey německého levicového politika

http://www.mail-archive.com/ctrl

také zde:

http://ces.iisc.ernet.in/hpg/envis/doc98html/miscus517.html

 

PostScriptum k simulacím leteckých útoků v předvečer 11.9.2001

 

NORAD had drills of jets as weapons

http://www.usatoday.com/news/washington/2004-04-18-norad_x.htm

 

United States government operations and exercises on September 11, 2001

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_government_operations_and_exercises_on_September_11

 

Complete 911 Timeline - Military Exercises Up to 9/11

http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&before_9/11=militaryExercises

 

The miraculous timing of the 9/11 skyjackers, Part 1

http://www.margieburns.com/blog/_archives/2006/7/6/2088660.html

 

"The Fog of War Games" - the miraculous timing of the skyjackers, part 2

http://www.margieburns.com/blog/_archives/2006/7/8/2093537.html

 

9/11 War Games - No Coincidence

http://www.oilempire.us/wargames.html#coincidence

 

NORAD's 9/11 wargames

http://www.oilempire.us/norad.html

 

"Mr. Chairman, I have a question" - On-the-Record: Representative Cynthia McKinney

Rocks Rumsfeld on War Games

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/030105_mckinney_question.shtml

 

Two Days Before 9/11, Military Exercise Simulated Suicide Hijack Targeting New York

http://www.911truth.org/article_for_printing.php?story=20090617120133704

 

Is This How NORAD Was Duped?

http://www.rense.com/general78/duped.htm

 

Multiple War Games Were Being Conducted on 9/11/01

http://911research.wtc7.net/planes/defense/wargames.html

 

Prosím nezapomeňme, že Donald Rumsfeld a Dick Cheney jsou lidé za očkovací kampaní

prezidenta Geralda Forda proti "Prasečí chřipce" roku 1976!

http://www.whale.to/a/swine_fluq.html

 

Rumsfeld je (mimo jiné) také akcionářem firmy Gilead Sciences, která vlastní licenci

na antivirotikum Tamiflu.

http://www.baltimorechronicle.com/2006/050806Markoff.shtml

 

Viz: http://www.haverford.edu/biology/edwards/disease/viral_essays/warnervirus.htm

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře