Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zastavme genocidu bílé rasy

Proč si myslíte, že Západ přijal Východní blog, když nám má za blbé neandrtálce? Dobře ví, že jejich půda už přestává rodit a měli pocit, že ta naše jim zachrání život. Mají smůlu. Naši mocipáni ji stačili za 30 let tzv. demokracie naprosto odrovnat. Nemáme nic.

  • zastavme-genocidu-bile-rasy

Co je to genocida?

Genocida je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. Genocidu definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN.

Genocidou se rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

1. způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny
2. úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení
3. opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí

Zdá se vám to hodně povědomé? To víte že to znáte, žijete v tom a jen se to bojíte říct nahlas a křičet jak jen můžete, přestaňte nás potichu vybíjet jak lovnou zvěř.

K bodu 1. Během patnácti let se v Česku zvýšilo množství lidí ošetřených v psychiatrických ambulancích o dvě třetiny – na 600 tisíc za rok. Během deseti let se počet lidí s neurotickými poruchami zvýšil skoro o 30 % na více než 220 tisíc. Narůstá i nemocných se schizofrenií.
Přibývá počet vrozených postižení. Počet lidí, kteří mají vrozené nebo získané zdravotní postižení, překročil hranici jednoho milionu, celkem činí 1 077 673 lidí a tvoří 10,2 % z celkové české populace. V roce 2007 bylo zaznamenáno 9,8 % obyvatel se zdravotním postižením.
Stoupl i počet vrozených vad. V současnosti má 14 % postižených vrozený hendikep. Například v roce 2011 se podle Ústavu zdravotnických informací a statistik v ČR narodilo 4794 dětí s vrozenou vadou, což představuje 441 narozených s vrozenou vadou na 10 tisíc živě narozených.
Mužské spermie jsou líné nebo rovnou jsou muži neplodní, ženy bývají neplodné či nemocné a tak se vymýšlí umělé dělohy. Já se ptám k čemu, když zemi zemi hrozí hlad a jediné co pomůže je snížit lidskou populaci.

Jak se vám líbí tyhle údaje?

K bodu 2. To je přesné. Ano, ničí nás úmyslně a vhánějí do situací, kde nemáme volbu žít jinak. Ať jsou to materiální nebo duševní, většina lidí má problémy. Zdravotní, finanční a všechny ostatní problémy zapříčinili politické a peněžní špičky tohoto našeho globálního světa. Banky nám vládnou a za vším hledejte peníze, boj o místo na zemi, o přírodní zdroje a v tom to boji vítězí zase ti, co mají dostatek peněz. K nim rozhodně nepatří dělnická třída celého světa a přitom je jich tolik, že by ty zatracené špičky umlátili holými pěstmi. S každým soustem potravy otravujeme svůj organizmus. S každým manipulativním zpravodajstvím a lhaním politiků všech směrů, otravujeme svoji duši.

Co nám hrozí z dnešní masa?

Aflatoxin je plíseň která produkuje rakovinotvorný jed. Živočišné potraviny vyrobené ze zvířat krmených plesnivým krmivem mohou aflatoxin obsahovat. Jed vyvolává rakovinu značně oslabuje funkci jater.
Zvířatům jsou podávány léky, hlavně ATB. To způsobuje rakovinu.
Jsou chovány ve špatných podmínkách které způsobují různé choroby a jejich maso je velmi nekvalitní.

Co nám hrozí z dnešní zeleniny

Metabolickou přeměnou dusičnanů v lidském těle vznikají dusitany a ty se přeměňují dále na nitrosaminy s kancerogenními (rakovinu vyvolávajícími) účinky. Další nebezpečí představují dusičnany u kojenců. Vážou se na červené krevní barvivo hemoglobin, které má u malých dětí jinou chemickou strukturu, a blokují tak přenos kyslíku v těle.

Jak je to s limity?

U většiny ovoce a zeleniny nejsou limity vůbec stanoveny.
Limity byly proti roku 1986 několikanásobně zvednuty.
Původní normy platné za socialismu jsou běžně překračovány o stovky procent.
Fakticky se přestaly dusičnany kontrolovat – za celý rok 2012 se kontrolovalo pouze 99 vzorků zeleniny.
Nekontrolují se základní druhy zeleniny, jako jsou papriky a rajčata.

Proč si myslíte, že Západ přijal Východní blog, když nám má za blbé neandrtálce? Dobře ví, že jejich půda už přestává rodit a měli pocit, že ta naše jim zachrání život. Mají smůlu. Naši mocipáni ji stačili za 30 let tzv. demokracie naprosto odrovnat. Nemáme nic. Půda je pryč, voda je prodaná, zlato nás sebrali, továrny zničili. To co bylo rozprodali a z nás je póvl a jsme žebráci ve vlastní zemi.

Tento stav má jediné řešení – velmi rychle snížit lidskou populaci a dál si každý sám položte otázku jak. Není to těžká odpověď a už dlouho nám visí nad hlavou. Máme jen jedinou naději, že se semkneme proti utlačovatelům a konečně se osvobodíme od všech, co se nás chystají naprosto zničit.

zdroj: http://www.na-septande.cz/jak-vidim-deni-kolem-sebe/zastavme-genocidu-bile-rasy

<

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře