Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Žaloba Václava Klause na Ministerstvo zdravotnictví. Nezákonná opatření nelze vynucovat

Prezident Václav Klaus podal 28. 7. 2021 prostřednictvím advokáta Zdeňka Koudelky žalobu Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým mu byla udělena pokuta.

Pokuta ve výši 8 000 Kč byla uložena za to, že při projevu na státní svátek 28. října 2020 neměl roušku. Pokutu již zaplatil.

  • zaloba-vaclava-klause-na-ministerstvo-zdravotnictvi-nezakonna-opatreni-nelze-vynucovat
  • zaloba-vaclava-klause-na-ministerstvo-zdravotnictvi-nezakonna-opatreni-nelze-vynucovat

 

Hlavním důvodem podání žaloby je ochrana práv všech lidí postižených nezákonnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví totiž zaujalo postoj, že bude udělovat pokuty i za nezákonná mimořádná opatření zrušená soudem. Václavu Klausovi uložilo pokutu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 19. 10. 2020, které bylo pro jako nezákonné zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze z 13. 11. 2020, 18A 59/2020–224.

Nejen Městský soud v Praze, ale především Nejvyšší správní soud zrušily řadu mimořádných opatření ministerstva. Ministerstvo však zneužívá moc a jedná v rozporu se základními principy právního státu, když zrušená (nebo prohlášená za nezákonná) opatření nahrazuje novými, obsahově obdobnými, a když za soudem zrušená opatření uděluje pokuty.

Postižení lidé často tyto pokuty platí, protože neznají či nejsou schopni hájit svá práva. To pak vede ministerstvo k tomu, že vynucuje nezákonná opatření a z rozsudků soudů si nic nedělá. Proto je v zájmu všech lidí, kteří vzdorují nezákonné činnosti Ministerstva zdravotnictví, aby Městský soud v Praze jasně prohlásil, že nelze ukládat pokuty za nezákonná mimořádná opatření zrušená soudem.

Autor: Zdeněk Koudelka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře