Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Za sto let se prý zhroutí ekosystémy a lidstvo zanikne, aneb Další podlý útok na epochální vědecké dílo Největšího klimatologa lidstva?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • oteplovn
2.8.2012, Paříž, Francie: "Soustavné poškozování ekosystémů bude mít pro lidskou společnost fatální dopady a může skončit zánikem světa v podobě, v níž jej nyní známe" - shodla se na tom dvacítka vědců z mezinárodních institucí, kteří podepsali studii hovořící o konci nynější podoby světa do roku 2100. Informoval o tom francouzský list Les Echos.

Ve studii uveřejněné v odborném časopisu Nature vědci dále uvádějí, že následně by mělo dojít ke změnám stávajících klimatických pásů. Na 12% až 39% planety by pak mohly panovat podmínky, s nimiž doposud nemají lidé žádné zkušenosti. Za extrémně nebezpečnou pak vědci považují rychlost, s níž ke změnám dochází. Momentálně vyhyne každých 20 minut jeden živočišný druh a rychlost tohoto vymírání se podle vědců rapidně zvyšuje.

Vědci se přitom shodli, že důvodů k obavám o osud lidstva je celá řada. Nejde jen o často citovaný vliv skleníkových plynů. Problémem je prý i rostoucí počet obyvatel a neúměrné využívání zdrojů. Podle studie je lidstvo kousek od propasti.

"Ještě 7% a dostaneme se do bodu, z něhož již není návratu", tvrdí vědci, podle nichž lidstvo již nyní využívá 43% všech přírodních zdrojů.

Komentář

Před dvěma dny jsem zde zveřejnil článek "Schyluje se k válce Titánů světové klimatologie?, aneb Richard Muller vs Václav Klaus" a už zase další pavědečtí populisté ze zahraničí zákeřně usilují o zpochybnění správnosti závěrů o nulovém vlivu člověka na změny globálního klimatu, ke kterým dospěl geniální ekonom - uznávaný zakladatel tzv. "Tunnelingu státu" a  Největší klimatolog lidstva - skromný český učenec - ekonom, klimatolog, politik a státník - vážený Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult., narozený 19. 6. 1941 na pražských Vinohradech, kde již v necelých čtyřech letech pomáhal povstalcům v květnovém povstání stavět barikády proti nacistickým okupantům, jak se skromností sobě vlastní nenápadně připomněl při příležitosti svého loňského významného životního jubilea.

Český geniálně erudovaný laický klimatolog prokázal celému lidstvu, soustředěnému v kroužku placených podřízených a přátel na pražském Hradě a nejbližším okolí, že prováděným měřením a pozorováním přírodovědců na celé zeměkouli zjišťovaný nárůst teplot, není žádným oteplováním, nýbrž, že jde de facto pouze o další důkaz existence jím objeveného globálního neoteplování.

Jak zdánlivě jednoduché a prosté - ale tím právě nedostižně geniální! Tzv. Klausův axiom o globálním neoteplování i když se planeta Země zdánlivě prokazatelně otepluje, jak ukazuje přístrojové měření na celém světě a tání ledovců na obou zemských pólech, skutečně představuje pro světovou klimatologii, reprezentovanou zaměstnanci a příznivci Hradu, něco tak geniálního a epochálního, jako je podobně geniálně prostá Einsteinova formule E=mc2, později všemi vědci uznaná za univerzálně platnou pro speciální i obecnou fyziku.

Geniální klimatolog Profesor Klaus má oproti staršímu kolegovi - fyziku Profesoru Einsteinovi, dosud drobnou formální smůlu v tom, že zatímco platnost původně neuznávané Einsteinovy geniální formule již byla opakovaně vědci celého světa dokázána /publikoval jí v roce 1911/, tak Klausův axiom, publikovaný prvně v úvodním dílu vícedílné "Modré planety", někdy v roce 2005, zatím pro nedostatek uplynulého času od doby jeho prvého zveřejnění, ještě nemohl být nezávislými světovými vědeckými kapacitami potvrzen.

Je ale jisté, že sám Václav Klaus a jeho nejbližší státem placení nezávislí spolupracovníci potvrzení objevu Globálního neoteplování očekávají snad každým dnem. Jistě však není vinou ani Největšího klimatologa lidstva, ani jeho spolupracovníků, že dosud odnikud na Hrad nedošlo. EU a svět je prostě velmi, velmi nefér.

Jak vidno, na našeho vynikajícího státníka a geniálního přírodovědce dokonce zbaběle útočí další zlovolní neerudovaní darebové, tentokrát ne z USA, nýbrž z jiného nepřátelského zahraničí - z probruselské dekadentní francouzské Paříže, kteří sami sebe neskromně prohlašují za seriózní vědce, aniž by vůbec pochopili základní myšlenku epochálního klimatologického vědeckého spisu "Modrá, nikoli zelená planeta", ve kterém proslulý český autor jednou pro vždy jasně vyřešil dříve neustále ventilovanou problematiku údajných "globálních klimatických změn".

Ve svém vědeckém díle "Modrá planeta" český Profesor bez potřeby nudných přístrojových měření a pozorování úbytku ledovců na pólech a jiných zbytečností, pouhou genialitou své vědecké erudice a imaginace naprosto nezpochybnitelně definitivně vyvrátil zejména celosvětový přírodovědecký omyl o existenci tzv. "globálního oteplování".

Proč je stále ještě někomu tak zatěžko pochopit geniálně prostou pravdu, kterou skromný český učenec objevil při intenzivním promýšlení přírodovědeckých problémů v prezidentských pracovnách na pražském Hradu a v Lánech?

Proč někteří rádoby vědci stále pochybují o tom, že žádné globální oteplování ve skutečnosti na zeměkouli nikdy neexistovalo, neexistuje a existovat nebude, přestože Václav Klaus nezvratně zjistil, že tomu je právě tak, jak tvrdí on a ne jinak. Nakonec, kdo o pravdivosti Klausova epochálního vědeckého objevu nevěří - může si prostudovat "Modrou planetu", kterýkoliv její díl. Autor svůj klimatologický axiom opakovaně dokazuje dalšími úchvatnými neomylnými úvahami ve všech dílech.

Když už na geniální klimatologickou vědeckou pravdu různí drzí podvodní pavědci nedokázali sami přijít, kdyby aspoň dokázali pochopit tištěný vědecký výklad ve zmíněném spisu "Modrá planeta", nebo aspoň pochopit poutavě podané argumenty mluveným slovem, které o globálním neoteplování zeměkoule nesčetněkrát náš prezident lidstvu obětavě nezištně poskytl formou zajímavých vědeckých přednáškových turné, uskutečňovaných od jeho nástupu do prezidentské funkce po celém světě, ve všech státech, ve kterých dokáží za vědeckou přednášku konvertabilní měnou "cash" zaplatit?

Z pokleslé probruselské dekadentní Francie je nyní veden další zákeřný pavědecký útok na toho, který je poctivým Čechům, Moravanům a Slezanům nejdražší a který právem stojí v čele Českého státu a vrcholově reprezentuje kulturní a ekonomické úspěchy, kterých jsme po Sametové revoluci dosáhli a nejen to - reprezentuje i nejvyspělejší světovou klimatologii, jejíž celosvětově uznávané centrum se od roku 2003 nachází na pražském Hradě a v Lánech.

K zármutku nejen českého národa, ale celého uvědoměle pravicově pokrokového vědeckého světa, v březnu příštího roku, v souvislosti s ukončením výkonu prezidentského úřadu, má centrum světové klimatologie na pražském Hradě a v Lánech zaniknout, stejně jako některé vzácné sběratelské sbírky, kterými náš nejvyšší státník, jako vědec a hlava státu ve světě rovněž nezapomenutelně proslul.

Jedním z nejcennějších výsledků prezidentova proslulého sběratelského úsilí, či zájmového koníčku, je dosud nezveřejněná sbírka obratně obstaraných vzácných plnících per z celého světa a možná i sbírky jiných drobných vzácných třpytících se ozdůbek a cenných osobních předmětů, které pokud nebudou panem prezidentem, nebo první dámou, nezištně svěřeny některým muzeím českého státu, odchodem obdivovaného státníka, vědce a sběratele z prezidentského úřadu, patrně po březnu příštího roku rovněž nenávratně zmizí kamsi, spolu s nezapomenutelným  Profesorem, který je vedle státnických a vědeckých povinností, jako osobitý zájmový koníček trpělivě léta bez zájmu o pozornost veřejnosti a jiných okázalostí, skromně tajně sbíral.

Náš pan prezident je tak obdivuhodně skromný, že vloni v Chile, když opět  neodolal procvičit svůj zajímavý eskamotérský kousek se zmizením protokolárního plnicího pera vykládaného diamanty, kdyby nebyl zachycen všetečnými televizními kamerami, vůči kterým vtipně předstíral, že je nevidí, snad aby svého kolegu - prezidenta Chile žertovně zmátl, či poškádlil, tak by se česká ani zahraniční veřejnost nikdy nedozvěděla, jaký je náš nejvyšší státní představitel temperamentní "kabrňák", přímo "Jánošíkovského typu".

Ano, náš nejdražší nejvyšší státní představitel a světově obdivovaný učenec - klimatolog, byť někteří občané méně znalí jeho skutečné povahy, by dali ruku do ohně, že je jen upjatý nezáživný suchar, umí povedeně zažertovat i dokonalým předvedením třeba zajímavého kapsářského triku!

Nuže, zanechme již oslavných ód na předrahého Profesora a slibme si, že všude a vždy budeme důrazně odmítat veškeré podlé pavědecké útoky na jeho epochální fyzikální objev Globálního neoteplování, byť třeba  budou předkládány seberafinovaněji, pod klamnou rouškou zdánlivě seriózních vědeckých přístrojových měření a objektivních týmových pozorování a záznamů.

Zároveň chci také vážené spoluobčany a své milé zdejší sympatizanty a přátele vyzvat k úvaze, zda by přece jen nešlo prosadit Václava Klause jako prezidenta našeho státu aspoň ještě potřetí, když předtím jeho volba dvakrát probíhala jinou metodikou, než kterou má být náš prezident volen nyní.

Obě předchozí prezidentské volby, uskutečněné starým způsobem, by se podle mého názoru nyní nemusely počítat a náš obdivovaný a nejmilejší "Profesor", či pro některé dokonce "Táta", by pak mohl být opět dosazen na Hrad nově přímou volbou, jako jasně nepřekonatelný a nejlepší syn českého, moravského a slezského národa a vůbec nejskvělejší konzervativní pravičák, kterého nejen naše staroslavná Česká kotlina kdy nosila!

Facebook komentáře